Forskere hevder homofili ligger i genene

Men er det hold i funnene? Og trenger vi egentlig å vite hvorfor noen er homofile?

Homofil: Født sånn eller blitt sånn? En ny studie om seksualitet møter sterk motstand i det norske forskningsmiljøet.

En studie av homofile menn i USA mener å ha funnet bevis på at mannlig seksuell legning er genetisk betinget. Forskere ved Northwestern University i Chicago testet DNA-et til 400 homofile menn og fant at minst to kromosomer avgjorde om mannen var homofil eller heterofil.

Det var britiske The Telegraph som først omtalte studien, som i skrivende stund ikke er publisert.

Psykolog Michael Bailey, som la frem funnene i studien, mener den bekrefter funnene i en tidligere studie som viste at homoseksualitet er arvelig.

Forsker Dean Hamer ved US National Cancer Institute undersøkte i 1993 familiehistorien til mer enn 100 homofile menn. Mer enn 10 prosent av brødrene til homofile menn var selv homofile, mot 3 prosent av befolkningen forøvrig. Det skriver The Guardian.

Vil vente på kontrollstudie

Dette er ikke første gangen forskere mener å ha funnet årsaken til at noen er homofile, sier kjønnsforsker og tidligere journalist Jørgen Lorentzen til Aftenposten. Han mener det er verdt å holde hodet kaldt og avvente en eventuell bekreftelse av funnene.

— Sammenhengen mellom gener og homofili har blitt påvist tidligere, for så å bli tilbakevist i kontrollstudien.

Forskeren understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Det interessante med disse studiene er hvordan oppslagene og oppmerksomheten omkring «funnene» alltid er langt større enn oppmerksomheten omkring tilbakevisningene.

«Født sånn»

Leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH), Bård Nylund, mener det er relevant med kunnskap om hva som gjør at noen er eller blir homofile.

Leder i LLH Bård Nylund

— I homobevegelsens offisielle linje har det vært veldig viktig å presisere at vi er «født sånn», sier Nylund til Aftenposten.- Det gir et press på verden om at den må akseptere oss som vi er, og behandle oss på lik linje med alle andre.

Også personlig finner Nylund forskning som om det genetiske aspektet av homofili interessant.

— Jeg har siden tidlig i livet hatt en tydelig forståelse av at jeg ble født homofil. Dette bekrefter følelsen.

- Er det viktig?

Nylund, som selv har en homofil bror, er likevel delt i spørsmålet om det er viktig å vite hva som avgjør en persons legning.

— Hvorfor skal en finne det ut, og hva gjør man den dagen man vet det? Og hva vil konsekvensene bli, spør LLH-lederen, og fortsetter:

- Om det viser seg at man kan se legning allerede på fosterstadiet, vil da foreldre abortere homofile fostre?

Professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier Agnes Bolsø har doktorgrad i sosiologi. Hun har kommentert Michael Baileys tidligere forskning i boken Folk flest er skeive fra 2010 .

Bolsø sier at Bailey ikke ser ut til å ha ferskere resultater å vise til ennå, og at hun har et dårlig inntrykk av forskeren.

«Genetisk foredling»

— Relevansen av denne forskningen gjelder ikke helse. I en artikkel i Sexual and Relationship Therapy fra 2003 forsvarer Bailey abort av fostre som som ut fra gendiagnostikk kan komme til å bli homoseksuelle. Han mener foreldre må ha rett til å velge hvilke barn de vil ha. Moral, etikk og politikk er høyst involvert i forskningen i dette feltet, sier Bolsø til Aftenposten.

Professor ved NTNU Agnes Bolsø

— Dette er etter mitt syn en linje for genetisk foredling av familien. Det var det nazistene drev med, og vi så hvor det førte hen. Det var feil da, og det kan ikke forsvares nå heller. Professor Bolsøs forlagsredaktør fikk i 2010 kontakt med Bailey og hans medforfatter, og gjorde dem oppmerksomme på at det var logiske brister i publikasjonene. Etter eget utsagn fikk de ikke noen forklaring, selv etter flere purringer.

Professoren har satt seg inn i Baileys forskning, og hevder at tallene han benytter seg av når han forklarer arveligheten varierer fra publikasjon til publikasjon. Bolsø understreker at hun ikke er imot biologiske forklaringer, men at hun krever at forklaringene må være vitenskaplig holdbare.

- Debatter settes stadig i gang av forskning som ikke har vitenskaplig feste. Det må stilles krav til forskning, og Bailey møter ikke kravene, i alle fall ikke i det han har levert til nå. Man kan ikke seile under vitenskapens flagg uten å ha vitenskaplig forankring, avslutter Bolsø.

- Et paradoks

Evolusjonsbiolog Jens Andreas Huseby sier at det ikke er funnet gener som forklarer homoseksualitet, men at vi vet at det er delvis arvelig.

— Dette er et paradoks, som for oss evolusjonsbiologer er å sammenligne med at en fysiker skulle se et eple falle oppover.

Huseby understreker at selv om det kan virke som om homofili er et «uhell» fra naturens side, er det ikke nødvendigvis feil, eller noe som kan eller bør korrigeres.

— Det er et problem når man tar opp dette temaet at budskapet kan misforstås, sier evolusjonsbiologen til Aftenposten.

Aftenposten har vært i kontakt med psykolog Michael Bailey ved Northwestern University og gitt ham anledning til å uttale seg. Bailey kjenner til Agnes Bolsøs anmerkninger i Aftenposten. Han mener de er «feilaktige og latterlige», og at de blir tilbakevist ved fremleggelsen av funnene i studien.