Norge

Plan- og bygg anbefaler ikke Maxbos forslag til reguleringsplan på Sinsen

Myndighetene frykter for trafikksikkerheten og mener dessuten at Maxbo Sinsen ikke tilrettelegger godt nok for syklister og gående i sitt planforslag.

Maxbo tilrettelegger ikke nok for myke trafikanter, mener Plan- og bygningsetaten i Oslo.
  • og NTB

– Vi anbefaler ikke planforslaget. Dette skyldes for det første at planforslaget på viktige punkter ikke følger opp kommuneplanen og nåværende retningslinjer for parkering. Planforslaget imøtekommer heller ikke innsigelser fra flere statlige myndigheter, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i planforslaget som byrådet skal ta stilling til ifølge Estate Nyheter.

Les også

Mer om byutvikling: Slik blir nye Oslo sentrum

Etaten mener det bør tilrettelegges for at en langt større andel av transporten til varehuset tas ved gange, kollektiv og sykkel, at det ikke bidrar til redusert bilbruk og anbefaler parkeringsnormens krav om parkeringsplasser til 88 sykler og 26 biler.

– Hvis vi skal tilrettelegge for 88 parkeringsplasser for sykkel, må antall p-plasser for bil reduseres fra 70 til 26. Det sier seg selv at man ikke kan drive et byggevarehus på en slik måte, sier administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom.

Etter en fem år lang planprosess, skal forslaget snart opp til behandling i bystyret i Oslo. Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) mener saken handler om trafikksikkerhet, og påpeker at også statlige myndigheter har vesentlige innvendinger.

– Jeg er for gode løsninger som muliggjør nødvendig næringstrafikk og gode løsninger for syklister og gående. Statens vegvesen går imot planen fordi parkerings- og trafikkløsningen vurderes som trafikkfarlig. Bane Nor mener at prosjekt ligger for nær jernbanelinjen, sier hun til NTB.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslopolitikken
  3. Bystyret
  4. Sykkel