Eirik Jensen forbereder egen tale til juryen

Eirik Jensen forbereder et kort og konsis innlegg til juryen i Borgarting lagmannsrett før den trekker seg tilbake for å avgjøre om han skal straffes eller gå fri.

Eirik Jensen sier han vil holde en egen tale til norgeshistoriens siste jury før den trekker seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet i ankesaken, der han er tiltalt for medvirkning til hasjinnførsel og grov korrupsjon.

Med møysommelig og detaljert gjennomgang av hver eneste kontakt mellom Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen fortsatte forsvarer Sidsel Katralen forsvarernes prosedyre i Borgarting lagmannsrett torsdag.

Ved siden av sine tre forsvarere sitter den tiltalte selv, Eirik Jensen, og forbereder sitt eget sluttinnlegg for juryen. Den får han anledning til å holde etter at Spesialenheten og hans egne forsvarere har avsluttet skyldprosedyrene. Det vil trolig skje først fredag.

Eirik Jensens forsvarere, John Christian Elden, t.v. Thomas Randby og Sidsel Katralen under prosedyrer i Jensen/Cappelen saken i Borgarting lagmannsrett.

– Kort og konsis

– Det meste har nok kommet frem, men uansett vil jeg holde en sluttreplikk. Den vil ha et kort og konsist budskap, sier Jensen til P4 i en pause i retten torsdag.

Han sier han hele tiden holder muligheten åpen for at han nok en gang kan bli kjent skyldig av domstolen. Oslo tingrett konkluderte i fjor med å dømme Jensen til fengsel i 21 år etter å kjent ham skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av Cappelens hasjpartier.

Eirik Jensens forsvarer, Sidsel Katralen, gjentok gang på gang at det ikke er logikk i kommunikasjonen mellom Cappelen og Jensen som aktoratet har lagt til grunn.

– Ingen logikk

Spesialenheten for politisaker avsluttet sin prosedyre onsdag med å be juryen om å kjenne Jensen skyldig etter tiltalen om grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av en stor mengde narkotika. Forsvarernes svar på dette er at Spesialenheten sak nærmest utelukkende baserer seg på Cappelens tilståelse, og hans tolkninger av ulogisk sammensatt kommunikasjon over 20 år.

– Det er ingen logikk her, sa Katralen gang på gang mens hun kronologisk gikk gjennom den sikrede kommunikasjonen knyttet til 20 innførsler av hasj fra 2004 til 2012.