Stortinget vurderer sparetiltak for å dekke inn byggesprekken

Finanskomitéleder Henrik Asheim (H) åpner for å kutte i Stortingets drift for å dekke deler av byggesprekken, fremfor å bruke mer av nordmenns skattepenger.

Leder i finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim (H).

Budsjettoverskridelsene vil normalt måtte dekkes ved at Stortinget vedtar å be om fullmakt til å øke budsjettet. Det betyr i realiteten at regjeringen må kutte 500 millioner et annet sted. Asheim mener Stortinget bør drøfte mulighetene for å unngå dette.

–Hvis du pusser opp badet og budsjettet sprekker, må du kutte andre ting for å kunne betale regningen. Så det er aktuelt å drøfte hvordan Stortinget kan bidra til å betale for budsjettsmellen på byggeprosjektet, sier Asheim til Dagbladet.

– Veldig alvorlig

Uten å kjenne detaljene i byggesprekken, beskriver han det som veldig alvorlig at et byggeprosjekt som allerede har sprukket, sprekker igjen.

Overfor NRK utdyper han at et av sparetiltakene kan være å se på mulighetene for å nedskalere byggeprosjektet, som blant annet omfatter rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak.

–En av de tingene vi må gjøre er jo å se om vi kan gjøre noe med kvalitet eller omfang som kan nedskaleres slik at regningen blir lavere enn den er, sier han.

Aps finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud åpner også for sparetiltak på Stortinget, men vil høre svarene fra stortingspresident Olemic Thommessen (H) før hun konkluderer.

–Vi må jo se på om det er mulig å omdisponere noe, og eventuelt hva det vil gå utover. Pengene må jo tas et sted fra. Men hovedfokuset nå er årsakene til budsjettsprekken, sier hun til Dagbladet.