Forsvarssjefen vil frata Kystvakten skandalehelikopteret NH90

Kystvakten er i helikopterkrise. Torsdag trakk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sin konklusjon om skandalehelikopteret NH90.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på vei ut av et NH90-helikopter på Sortland i 2015. 17 år etter bestillingen av 14 slike helikoptre brukes de seks som er kommet til Norge kun i forbindelse med trening. De har også bare «midlertidig» utrustning.

NH90 vil uansett ikke klare å prestere mer enn 2100 flytimer pr. år, når det måtte bli satt i tjeneste.

– Vårt behov var 5400 timer i året, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i en pressemelding rett etter klokken 12 torsdag.

Dermed kan ikke de 14 helikoptrene, som ble bestilt i 2001 dekke både marinen og Kystvaktens behov. Det var hele poenget med å bestille helikoptrene.

«Min anbefaling er å prioritere NH90 til fregatt. Dette er fordi helikopteret er en våpenplattform som er avgjørende for fregattenes evne til å oppdage og bekjempe ubåter. Dette er en oppgave som er svært viktig for forsvaret av våre havområder, og som ikke kan løses gjennom alternative sivile systemer», skriver Bruun-Hanssen.

Han åpner for at Kystvakten kan få bruke helikoptrene «dersom det blir timer til overs», men det Kystvakten ønsker er helikpoptre som er stasjonert om bord på fartøyene.

Det synes nå åpenbart at det kommer en betydelig regning for luftassistanse til Kystvakten, på toppen av NH90-regningen.

Krise for Kystvakten

For Kystvakten, som siden 2014 har seilt uten helikoptre til bruk under fiskerioppsyn, søk, redning og frakt av folk som blir syke på havet, er meldingen kritisk. Om Kystvaktens behov skriver forsvarssjefen:

«Kystvaktoppdraget kan løses gjennom å finne andre tiltak som eksempelvis innleie av helikopter og eventuelt bruk av UAV (ubemannede farkoster).»

Bruun-Hanssen sier at Forsvaret ikke har vurdert å kansellere kontrakten med den italienske leverandøren, fordi det ligger utenfor hans ansvarsområde.

Dette sier sjefen for Sjøforsvaret

Nils Andreas Stensønes er kontreadmiral og sjef for Sjøforsvaret, som omfatter både marinen og Kystvakten.

– Hva skal Kystvakten gjøre nå?

– Bruun-Hanssen sier han vil prioritere fregatter nå. Og nevner fly, droner og UAV pluss innleie av helikopter som alternativer. Det blir dermed neste steg. Kystvaktens behov er det samme som før.

– Du var tidligere sjef for fregattprosjektet, har dette også vært ditt råd?

– Ja.

– Har NATO trykket på for at Norge måtte på plass en evne til å bekjempe ubåter?

– Det er helt opplagt et behov for fregatter med anti-ubåt kapasitet i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har nå, sier Stensønes.

Fungerende kystvaktsjef Ottar Haugen ønsker ikke å kommentere saken nå, så lenge det handler om en anbefaling fra Bruun-Hanssen til Forsvarsdepartementet og statsråd Frank Bakke-Jensen.

Bakke-Jensen sier følgende i en mail til Aftenposten, via sin kommunikasjonstjeneste:

«Nå har jeg akkurat mottatt anbefalingen, og den skal jeg gå grundig inn i før jeg konkluderer. Det er tydelig at NH90 ikke kan levere den kapasiteten Forsvaret har behov for. For meg er det viktig at vi finner gode løsninger for både fregattene og Kystvakten.»

Behov: 5400 flytimer. Helikoptret klarer: 2100 timer

Mandag 22. januar jublet Forsvarsmateriell over å ha mottatt Norges første NH90 helikopter, som skal brukes av marinen.

Landingen på Kjeller var et lite NH90-lyspunkt, der en helikopterløs kystvakt siden desember 2014 har hatt store problemer med å drive effektivt fiskerioppsyn, og marinen uten helikoptre siden 2006 har hatt kraftig svekket evne til å bekjempe ubåter.

NH90 blir fullt operativt i 2022, hevdet brigader Diederik Wilhelm Kolff i Forsvarsmateriell overfor Aftenposten.

Senere samme dag sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til avisen at han nettopp hadde fått en ny rapport om NH90, bestilt som følge av dyp bekymring over hvor lite NH90 kan brukes i luften.

Det er denne rapporten som har vært grunnlaget for forsvarssjefens konklusjon torsdag.

Første NH90-helikopter med kurs for Sjøforsvaret landet på Kjeller 11.30 mandag.

Et 17 år langt mareritt

NH90-helikoptrene, som skal koste tilsammen 7,2 milliarder kroner, har vært et mareritt for Forsvaret:

I 2001 bestilte Norge 14 stykker: Åtte til Kystvakten og seks til marinens fregatter.

I 2009 landet det første i Norge. Det er fortsatt er under uttesting og ikke satt i tjeneste som planlagt, hos Kystvakten. Det, og flere søster-helikoptre som har kommet, er dessuten «midlertidige» utgaver som må oppgraderes før de blir fullt ut operative.

Om Forsvaret velger å beholde fregatt-helikopteret som kom i januar skal det uansett gjennom en fire år lang forberedelsesperiode.

– Levetidskostnadene for NH90 ligger nå an til å bli på nesten 30 mrd. kroner. Ved å betale seg ut av kontrakten og i stedet kjøpe amerikanske Sikorsky Sea Hawk-helikoptre kan vi spare over 11 milliarder kroner, sa Christian Tybring-Gjedde (Frp), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget til Aftenposten 24. januar.

– Da vi oppdaget gapet mellom flytimer og behov, og måtte se på hvordan vi skulle fylle det, ble ny rapport bestilt helt mot slutten av 2017, sier generalløytnant Erik Gustavson. Han er sjef for Forsvarsstaben, som har laget den nye NH90-rapporten i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).