Norge

Ja til medisinen Spinraza

Beslutningsforum sier ja til  innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år.

Dette er en av verdens dyreste medisiner.
  • og NTB

Avgjørelsen ble tatt i Beslutningsforum for nye metoder mandag. Spørsmålet om innføring av legemiddelet nusinersen (Spinraza) – med en opprinnelig pris på 1 million kroner per dose – var til behandling for fjerde gang.

– Vi er glade for at denne vanskelige saken har fått en positiv beslutning. Det har vært krevende for pasienter, pårørende, oss i beslutningsforum og også andre involverte, sier leder Lars Vorland i Beslutningsforum.

SV vil at også at voksne personer skal få medisinen.

SV mener at voksne også må få medisinen, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

– SV går videre med forslaget om å tvinge medisinen til det norske markedet ved å bruke TRIPS-regelverket, sier Wilkinson, som mener produsenten Biogen tar for stor profitt.

Prisen var «uetisk høy»

Før møtet hadde myndighetene kommet med et motbud til produsenten Biogen. Saken var eneste tema for telefonmøtet i Beslutningsforum for nye metoder.

Da medisinen ble vurdert første gang, i oktober i fjor, ble avslaget begrunnet med at prisen var «uetisk høy».

I avtalen med Biogen forutsetter Beslutningsforum at det kommer en klausul om rett til nye prisforhandlinger dersom markedssituasjonen endrer seg. Tilbudet fra produsenten Biogen innebærer at en rabattert pris vil gjelde for alle doser som allerede er gitt så langt og for alle barn som innfrir de kriterier som er satt.

Gledens dag

Helsepolitisk talsmann for Høyre, Sveinung Stensland, sier det er en gledens dag.

- Men det er ikke riktig å si at staten har snudd. Det som har skjedd er at staten har lykkes i å få ned prisen på medikamentet gjennom intense forhandlinger. Nå er vi enige om å tilby legemiddelet til dem under 18 år. Spørsmålet som bør stilles er hvorfor det skal ta så lang tid å få en bærekraftig pris for enkelte produsenter, mens man med andre firmaer kommer raskere i havn med forhandlingene, sier Stensland.

- Hvor godt kjenner du til forhandlingene som har pågått?

- Jeg kjenner ikke til detaljene i forhandlingene. Men prisen Norge må betale er garantert lavere enn ved starten av forhandlingene. Det ville vært underlig om Beslutningsforum gikk gjennom denne lidelseshistorien hvis prisen er den samme. Det er ubestridt at Beslutningsforum kom med et motbud i forrige uke for å få dynamikk i forhandlingene, forteller Stensland.

Før møtet hadde myndighetene kommet med et motbud til produsenten Biogen. Saken var eneste tema for telefonmøtet i Beslutningsforum for nye metoder.

Les mer om

  1. Medisin
  2. Legemiddelindustrien