- Svært glad for dommen mot Hussain

Aftenpostens redaktør og ledere for medie-Norge mener fredagens dom slår fast et viktig prinsipp.

Kjersti Løken Stavrum er generalsekretær i Norsk presseforbund. Hun mener dommen har satt en grense mellom ytringsfrihet og trusler.

Sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten er svært glad for trusseldommen mot Ubaydullah Hussain.

— Journalister må ha et særlig vern mot trusler fordi de har en avgjørende rolle i å få fram opplysninger og synspunkter som driver samfunnsdebatten, sier Hansen.

- Det er en misforståelse når noen hevder at også trusler må vernes av ytringsfrihet. Trusler har til hensikt å skremme til taushet, ikke fremme friheten til å ytre seg.

Han minner om at Høyesterett tidligere har slått fast at journalister har et særlig vern.

Espen Egil Hansen er sjefredaktør i Aftenposten.

— Jeg oppfatter at denne dommen stadfester dette prinsippet. Også som arbeidskollega av en av de som ble truet er jeg glad for dommen. Det har vært en belastning for vedkommende å ha disse truslene hengende over seg.

Viktig prinsipp

— Det viktigste ved denne dommen er at den slår fast et prinsipp, sier generalsekretær i Norsk presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.

Les mer:

Les også

Dømt for grove trusler og hatefulle ytringer

Hun mener dommen har satt en grense mellom ytringsfrihet og trusler.

— Ytringsfriheten skal ha vide rammer, men når ytringer inneholder trusler, går det en grense. Norsk presseforbund er opptatt av at det reageres her. Vi kan jo tenke på hvilke konsekvenser det kan få hvis folk blir redde, og dette får følger for arbeidet deres, sier Løken Stavrum.

- Trusler øker

Leder i Norsk Journalistlag, Thomas Spence, forteller at journalister og redaktører i økende grad mottar trusler.

— Det kom frem i en arbeidsmiljøundersøkelse vi gjennomførte i 2012. Tallene viste at 20 prosent av journalistene og 40 prosent av redaktørene hadde mottatt trusler i en eller annen form de siste fem årene. Undersøkelsen blottla også manglende rutiner. Vårt råd var at alle alvorlige trusler bør politianmeldes, sier Spence.

Han synes dommen setter en viktig grense.