Christian Boer er dyslektiker. Han er også grafisk designer. I studietiden fikk han med seg en uoverkommelig leseoppgave hjem, og da han snakket med læreren om hvorfor det var vanskelig å få med seg innholdet, slo det ham at han kunne bruke kunnskapene i en oppgave, forteller han til design— og innovasjonsnettstedet Not Just Pretty Colours.

Dermed begynte han å se på bokstavene i de skrifttypene vi vanligvis bruker og fant ut at små, men grunnleggende endringer kunne gjøre dem mye lettere å lese.

Som om bokstavene lever sitt eget liv

Et av problemene for dyslektikere er at det virker som om bokstavene hopper og spretter og speilvender seg - så det skaper problemer når bokstaver ligner på hverandre, som for eksempel en p, en b og en d gjør. Så alle bokstavene måtte være unike. De måtte også ha et tydeligere tyngdepunkt, så man ikke leser dem opp ned.

Mye arbeid og flere priser senere er dette blitt en font (skrifttype) man kan laste ned og bruke. Den er gratis å prøve ut.

Ikke mye brukt i Norge

Generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge kjenner til fonten.

— Den er noe i bruk, men jeg vil ikke si at den er spesielt kjent, svarer hun. Solem kjenner ikke til at det er forsket på effekten av den, men mener at med de kunnskapene man har til lesbarhet, kan det være rimelig å trekke noen konklusjoner.

Mandag inviterte statsminister Erna Solberg (H) til toppmøte om lese— og skrivevansker. Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) deltok, i tillegg til forskere og representanter fra ulike fagmiljøer - og dyslektikere som delte av sine erfaringer.

Slik blander det seg

Her er noen eksempler på typiske lese- og skrivefeil (fra nettsiden til Dysleksi Norge). De er ikke bare knyttet til dysleksi, men kan også gjelde andre med lese- og skrivevansker.

Skrivevansker:

 • Dobbelt konsonant (man = mann, forberredt = forberedt).
 • Bokstavene bytter plass (klarte = klatre, starks = straks).
 • Sammensatte ord (motor sykkel = motorsykkel).
 • Bokstaver utelates i ord (væreser = værelser, midt = mitt).
 • Ordet skrives lydrett (domme = dumme, gjærne = gjerne). Lesevansker:
 • Problemer med å lese høyt.
 • Det tar lang tid å lese.
 • Linjene eller bokstavene kan «hoppe» på papiret.
 • Det er vanskelig å lese tekst på TV eller kino.
 • Det er vanskelig å lese håndskrift (også sin egen).
 • Det er vanskelig å forstå eller uttale lange ord.
 • Det er lettere å forstå en tekst som andre leser høyt enn om man leser den selv. Les også:

Oppdager dysleksi før barna kan lese

- Jeg er dyslektiker, ikke annerledes