Asle Toje: –Etniske nordmenn en minoritet i fremtiden

Forskningsdirektør Asle Toje ved Nobelinstituttet mener etniske nordmenn vil bli en minoritet i fremtiden.

Forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstituttet Asle Toje mener etniske nordmenn vil i fremtiden bli en minioritet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Onsdag la Brochmann-utvalget frem sin rapport om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet.

Ifølge Dagens Næringsliv var utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, så sterkt uenig med utvalget at han la frem alternative synspunkter i en egen merknad til rapporten.

Han slår nemlig fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden.

– Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall. Rapporten simpelthen stipulerer at innvandringen vil avta, uten å forklare hvorfor eller hvordan, skriver Toje.

Venter masseankomster

Han bekrefter til DN at det har vært heftige diskusjoner om dette i utvalget. Selv mener han at de store asylankomstene i 2015 kan komme til å bli en ny form for normalitet.

– Vi lever i en verden hvor det befinner seg 7,5 milliarder mennesker og hvor det ikke er noen tegn til at freden vil senke seg. Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, fortsetter han.

  • Kommentator Andreas Slettholm om utvalgets rapport: Hvis Sylvi Listhaug håpet på mer innvandringsbekymring, har Brochmann-utvalget skuffet

Måtte ta med fem dissenser

I Brochmann-utvalgets NOU-rapport ble man til slutt nødt til å ta med fem merknader der utvalgsmedlemmene ikke kunne enes om beskrivelser og anbefalinger av innvandringens konsekvenser.

De fleste uenighetene kommer frem under kapittelet «Integrasjon og tillit». Der tar utvalgsmedlem Cindy Horst, som er forskningssjef ved PRIO, prinsipielt avstand fra å begrense religiøse- og kulturelle praksiser.

Utvalgets foreslår å nasjonale retningslinjer som kan hindre konflikter på skoler og arbeidsplasser. Det kan dreie seg om bruk av religiøse hodeplagg, regler for fritak fra undervisning eller for å be seg fri fra visse arbeidsoppgaver.

Asle Toje etterlyser i sine dissenser flere krav til innvandrere om å tilegne seg norsk kultur og norske verdier. Dette må på plass for å få til en vellykket integrering, mener han.

Les også

Tynt fra Toje for tredje gang

Toje mener også at Norge bør velge asylsøkere fra land som lettere lar seg integrere i det norske samfunnet. Han viser til Canada som i større grad «håndplukker» asylsøkere som får komme til landet.

Les også

Bruk Toje som ressursperson

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fikk onsdag Grete Brochmanns rapport om innvandringens konsekvenser.

– Speiler motsetninger i den offentlige debatten

Utvalgslederen, professor Grete Brochmann bekrefter at det var uenighet i utvalget, som ble utnevnt av den sittende Høyre/Frp-regjeringen.

I Brochmann I-utvalget, som i 2015 overleverte en innvandringsrapport til den rødgrønne regjeringen, var det kun en «knøttliten dissens».

– Det var et annet mandat og en annen sammensetning av dette utvalget. De hovedmotsetningene vi ser i offentlig debatt rundt kultur, religion, tillit, samhold og lignende spørsmål, er også reflektert i vårt utvalg. Det er ikke mere mystisk enn det, sier Brochmann til Aftenposten.

– Er det uheldig for utvalgets rapport at ikke alle er enige i anbefalingene?

– Jeg tror ikke det. Det er en tydeliggjøring av en politisk uenighet som finnes i offentligheten og det kan muligens bidra til en debatt som er viktig, svarer sosiologiprofessoren.