Norge

Tromsø-biskopen: «Moralsk har vi sviktet»

Tromsø-biskop Berislav Grgić tar et kraftig oppgjør med Bernt Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme.

Tromsø-biskop Berislav Grgić tar et kraftig oppgjør med Bernt Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme.
  • Bjørn S. Kristiansen
    Bjørn S. Kristiansen

Oslo katolske bispedømme (OKB), økonomisjef Pham Cong Thuan og biskop Bernt Eidsvig er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner. De nekter straffeskyld og avviser at de har brutt loven.

Bakgrunnen for siktelsen er at kirken mellom 2010 og 2014 registrerte titusenvis av intetanende personer som kirkemedlemmer, for så å søke statsstøtte. Personer med katolskklingende navn ble ganske enkelt søkt opp i telefonkatalogen, parret med personnummer, og ført opp i kirkens medlemsregister.

Etterforskere fra oslopolitiet slo 26. februar 2015 til mot lokalene til Oslo katolske bispedømme (OKB). Betydelig beslag ble gjort, og OKB, biskop Bernt Eidsvig og økonomisjef Pham Cong Thuan ble siktet for grovt bedrageri.

Eidsvig fremstår ofte som overhode i den katolske kirken i Norge, men kirken har to likestilte biskoper.

Nå tar biskopen i Tromsø, Berislav Grgić, bladet fra munnen og avslører med det en dyp splittelse i det katolske Norge.

Aftenposten har fått tilgang til en to sider lang redegjørelse om medlemsjuks-saken, ført i pennen av Tromsø-biskopen. Der skriver han:

« Internt i Kirken var det kjent at de aller fleste som ble registrert på denne måten, ikke ble kontaktet og følgelig ikke ble spurt om de var katolikker eller godtok bruk av personnummer. Vi tok oss til rette. Ut fra det mener jeg at vi har utvist klanderverdig dømmekraft. »

I tillegg til bedragerisiktelsen har tilsynsmydigheten for trossamfunn, i dette tilfelle Fylkesmannen i Oslo og Akershus, fattet vedtak om at kirken må tilbakebetale 40,5 millioner kroner for den statlige delen av tilskuddet. Summen dobles dersom det kommunale tilskuddet legges på toppen.

Redigert av administrasjonssjefen

Etter at administrasjonen i OKB har sittet på Grgić’ redegjørelse i over en uke, ble den onsdag ettermiddag, etter at Aftenposten tok kontakt om saken, publisert i en redigert versjon på nettsiden til Den katolske kirke i Norge.

Der er utdraget gjengitt ovenfor endret til: «De aller fleste som ble registrert på denne måten, ble ikke kontaktet og følgelig ikke spurt om de var katolikker eller godtok bruk av personnummer. Jeg mener vi på denne måten tok oss til rette. Ut fra det mener jeg at vi har utvist klanderverdig dømmekraft.»

I tillegg er det gjort flere endringer. Du kan selv sammenligne og se hvilke detaljer som er omformulert eller fjernet i den opprinnelige versjonen og den redigerte versjonen.

Aftenposten har vært i kontakt med Grgić, som ikke ønsker å la seg intervjue. Han bekrefter imidlertid at han står inne for den redigerte versjonen som er publisert på kirkens nettsted.

Tross i at det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus som åpent tilsynssak mot Oslo Katolske bispedømme, fikk kirken selv oppdraget med å rydde opp i medlemslistene. Kirken fulgte ikke det opprinnelige vedtaket der det het at den skulle «slette alle som åpenbart ikke har meldt seg inn selv», men benyttet opprydningen i medlemslistene til å melde inn alle de feilregistrerte som sa ja til å være medlem da de ble kontaktet. Da fungerende administrasjonssjef Lisa Wade presenterte kirkens første rapport til Fylkesmannen, oppga kirken at mange av dem som ble kontaktet i opprydningsarbeidet, var katolikker og ønsket å være registrert.

Biskop Bernt Eidsvig ønsker heller ikke å la seg intervjue siden han er siktet i saken, men bispedømmets administrasjonssjef, Lisa Wade, svarer på vegne av bispedømmet. Wade sier det er hun som foreslo endringer i Tromsø-biskopens tekst, men at han sto fritt til å følge rådene.— Som redaktør for nettstedet har jeg foreslått enkelte forbedringer av teksten. Det dreide seg om presiseringer og klargjøring av fakta, sier Wade.

- Hvorfor ba du ham fjerne formuleringen om at praksisen med telefonkatalogmetoden var kjent internt i kirken?

— «Internt i kirken» kan misforståes, det kan tolkes i forskjellige retninger. Jeg bad ham for øvrig ikke fjerne noe som helst, men foreslo noen endringer. Det var han som valgte å stryke den setningen, men andre ting har han latt stå. Det viktige her er at biskopen selv bestemte endelig innhold.

- Er det ikke riktig at man internt i kirken har vært kjent med denne metoden?

— Det hersker ulike oppfatinger om det. Dette er et sentralt tema for politietterforskningen, så jeg kan ikke gå inn på det. Vi har ønsket å samarbeide med politiet, vi har lagt alle kortene på bordet, og ser frem til konklusjonen fra dem.

Eidsvig har tidligere erkjent overfor Dagbladet at han ble klar over «slurvete registrering» i andre halvdel av 2012.

«Innad i Kirken er skapt betydelig ufred i form av splittelse»

Tromsø-biskopen går i redegjørelsen langt i å antyde at bispedømmet med sete bak St. Olav domkirke i hovedstaden har gått seg vill. Grgić skriver at inntrykket som er skapt utad av kirken, ikke samsvarer med kirkens oppdrag — som er å «formidle sannhet, kjærlighet og fred».

«Skal vi formidle sannhet, må krav om det i første rekke gjelde oss selv. (...) Innad i Kirken er skapt betydelig ufred i form av splittelse. Alt dette er forhold som er viktigere enn penger og tegn på at vi fremfor noe må gå i oss selv og gjøre opp for oss der vi har feilet», skriver han.

  • Tilsynsmyndigheten har aldri sett noen lignende. «Saken med Oslo katolske bispedømme har en helt annen karakter og skiller seg fra andre saker».
    - Grgić skriver at det moralske i denne saken overskygger argumenter omkring lover og regler, og at kirken har sviktet moralsk. Er ledelsen i OKB enige i en slik beskrivelse?

— OKB er enige med Grgić om mye, men vi er er uenige om prosessen med fylkesmannen. Vi mener vi juridisk har mye på vår side, det har vi redegjort grundig for overfor Fylkesmannen, og vi har valgt å gå videre på det juridiske for å få klarhet i hva myndighetene faktisk mener, sier Wade, og fortsetter:

— Det er et moralsk aspekt her, men vårt svar til Fylkesmannen handler om jus. Vi er etter hvert innstilt på en god og grundig dialog internt i kirken om det som har skjedd og det moralske aspektet i det. Men så lenge vi har siktelsene hengende over oss, er det krevende.

Tromsø-katolikkene har gjort opp for seg

Etter det Aftenposten er kjent med, tok Tromsø-biskopen opp problemet med «feilaktige dobbeltregistreringer» allerede sommeren 2011.

Det skulle imidlertid går drøyt tre år, en avisavsløring og en granskning i regi av Fylkesmannen før metoden ble lagt bort.

Høsten 2014 avslørte Dagbladet at Oslo Katolske Bispedømme (OKB), som håndterer det sentrale medlemsregisteret for hele landet, hadde medlemsført titusenvis av intetanende personer etter den såkalte "telefonkatalogmetoden".

OKB har gjennom flere redegjørelser hevdet at de ikke har gjort noe ulovlig. Kirken er uenig i at medlemskap krever «aktiv og uttrykkelig» innmelding eller bekreftelse, og mener det avgjørende er om de registrerte faktisk var katolikker da de ble registrert.

Fylkesmannen og Kulturdepartementet har imidlertid slått fast at metoden er i strid med loven. Uavhengig av trostilhørighet må innmelding i et trossamfunn være en aktiv handling fra den enkelte. Kirken har påklaget vedtaket om tilbakebetaling.

— Vi mener at Fylkesmannens krav om tilbakebetaling ikke har hold i loven, sier Wade.

Tromsø stift, der Grgić har vært leder siden 2008, besluttet umiddelbart å tilbakebetale sin del - samlet om lag 5 millioner kroner.

« Da jeg har valgt å tilbakebetale det Fylkesmannen i Troms har krevet av Tromsø stift, skylder jeg å gi en forklaring. For meg er det fremtredende i saken det moralske, og det overskygger argumentet omkring lover og regler. Moralsk har vi sviktet, og derfor betaler vi tilbake », skriver Grgić i sin redegjørelse til kirkens medlemmer og til offentligheten.

Les også

  1. - Biskop kjente til medlemsregistrering

  2. Oslo katolske bispedømme klager på fylkesmannens vedtak

  3. Fylkesmannen krever 40 millioner tilbake fra den katolske kirken