Norge

Flere og flere ungdommer dropper sykkelen. De blir heller kjørt.

Daglige sykkelturer blant ungdom er nesten halvert. Utviklingen både overrasker og bekymrer forskere.

Hverken Jakob Mauritsen (t.v.), Simen Anfinsen, Leticia Leite eller Matea Sekulic sier de sykler daglig. Enhjulinger, sparkesykkel, snille foreldre, kort gangvei til aktiviteter og skole og godt kollektivtilbud peker de på som årsaken til det.
  • Lorns Bjerkan

Ungdom i alderen 13 til 17 år sykler mye mer enn voksne, men nedgangen i syklingen i denne aldersgruppen er også mye større enn hos de voksne.

I 1992 syklet 21 prosent av disse ungdommene hver dag. I 2014 hadde andelen sunket til 12 prosent, viser den ferske rapporten «Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge».

13-åringene Simen Anfinsen, Leticia Leite, Jakob Mauritsen og Matea Sekulic, som alle går i 8. trinn ved Øraker skole i Oslo, forteller at de ikke sykler daglig. Fredag hadde ingen av dem med sykkelen til skolen.

– Det er ganske ofte at jeg blir kjørt. At pappa henter meg fra fritidsaktiviteter etter jobb, forteller Matea.

– Det hender jo at jeg sier at det er langt, eller at jeg føler meg dårlig, og at jeg kommer med unnskyldninger for å bli kjørt, sier Leticia.

Forsker om funnene: – Helt vilt!

Daglige sykkelreiser blant ungdom i aldersgruppen 13 til 17 år har altså gått ned med 43 prosent siden 1991, ifølge rapporten.

– Nedgangen i sykling blant ungdom er det største varskoet vi har oppdaget, forteller prosjektleder Ingunn Opheim Ellis.

Etter å ha blitt presentert for funnene i rapporten, er forskeren Susanne Nordbakke overrasket. Hun er ansatt ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på aktiviteter og reisevaner for barn i alderen 6 til 12 år.

– Det er helt vilt! sier hun.

– Vi har sett samme tendensen blant barn, så jeg er ikke overrasket over at færre sykler, men jeg har ikke kjent til at det er så enorm nedgang. Det er trist og lover ikke godt for fremtidig sykkelbruk, legger hun til.

De fant ut at 13 prosent av barna ble kjørt til skolen i 2013, mens det i 2005 var snakk om 16 prosent. På skoleveien har barn erstattet sykkelen med å gå.

Ungdom kjøres mer

Hos ungdommen sammenfaller derimot nedgangen i sykling med en annen, mindre miljøvennlig trend:

– Der norsk ungdom tidligere syklet, er det nå stadig flere som blir kjørt i bil i stedet. Vi syns det er en bekymringsfull utvikling, sier Opheim Ellis.

Nordbakke sier at dette ikke er noe norsk fenomen. Studier fra både Storbritannia og Tyskland viser det samme.

  • Torggata skulle bli sykkelparadis: Men «Oslos hippeste gate» har suverent flest nestenulykker

– Man kan ikke begynne å sykle i voksen alder

8.-klassingene ved Øraker skole forteller at de også bruker andre transportmidler enn bil og sykkel: De går, bruker sparkesykkel eller kjører enhjuling. Dessuten reiser de ofte kollektivt.

– Jeg sykler eller går til skolen, men jeg sykler ikke daglig, sier Jakob.

– Jeg sykler nesten ikke i hele tatt. Det er ikke gøy. Jeg bruker heller sparkesykkel, sier Leticia.

Ifølge 8.-klassingene Jakob Mauritsen (t.v.), Simen Anfinsen, Leticia Leite og Matea Sekulic så er det elever på deres trinn som aldri har syklet.

Alle de fire forteller at de har klassekamerater som aldri har syklet.

– Det er ikke uvanlig at folk på vår alder ikke kan sykle, sier Simen Anfinsen.

Nordbakke mener utviklingen får konsekvenser for trafikkforståelsen.

– Det er viktig å få inn erfaring når man er barn, man kan ikke begynne i voksen alder. Det er vanskelig å få noen som aldri har syklet før til å begynne i en stor by som Oslo, sier hun.

Nordmenn har aldri syklet spesielt mye

Den ferske analysen er basert på Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, der det ble gjennomført rundt 61.400 intervjuer med personer fra 13 år og eldre. Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk institutt hvert fjerde år.

Der viste det seg at bare fire prosent av oss sykler daglig.

– «Alle» hadde en forventning om at de nyeste dataene skulle vise en oppgang. I stedet har det vært en liten nedgang i de siste årene, samtidig som sykling har fått økt fokus fra politikerne, sier Opheim Ellis.

Hun presiserer at politikerne som vil få oss til å sykle mer, ikke har en enkel oppgave – sykkelandelen i Norge har aldri vært særlig høy.

På 90-tallet lå andelen på rundt seks prosent, og på 2000-tallet har den vaket mellom fire og fem prosent. I byene er andelen som regel litt høyere, men i Oslo har andelen holdt seg relativt jevn i mange år.

Les mer om

  1. Vegdirektoratet
  2. Sykkel
  3. Sykling
  4. Ungdom