Norge

- Ikke dokumentert sammenheng mellom tigging og kriminalitet

Regjeringen vil ha medleplikt for tiggere. Politiet vil ha forbud. Advokatforeningen er svært kritisk til begge deler.

En rumensk kvinne sitter på Stortorvet i Oslo og ber om penger. Regjeringen foreslår at tiggere skal ha meldeplikt. Politiet vil ha forbud. Advokatforeningen vil ikke ha noen av delene.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Regjeringen har foreslått å innføre meldeplikt for tigging og annen pengeinnsamling på offentlig sted, noe som også innebærer at tiggere og andre pengeinnsamlere blir registrert hos politiet. Høringsfristen for forslaget går ut i dag.

Advokatforeningens leder Erik Keiserud er kritisk til forlaget og sier foreningen ikke kan slutte seg til det.

«Meldeplikt er ikke begrunnet i selve tiggingen. Det er heller tale om å bruke plikt for tiggere – og andre – til å melde om innsamling eller fremføring, som virkemiddel til å bekjempe andre handlinger som departementet antar begås særlig av rumenske tiggere av romfolket», skriver han i Advokatforeningens uttalelse.

Ingen sammenheng

Erik Keiserud, leder i Advokatforeningen.

Etter Advokatforeningens syn er det ikke dokumentert noen sammenheng mellom tigging og kriminalitet, og derfor er de også svært kritiske til forslaget om meldeplikt fra Regjeringen . «Før det kan være aktuelt å innføre slik meldeplikt må det, etter Advokatforeningens syn, dokumenteres hva slags kriminalitet tiggere er dømt for, omfanget av dette, og det må utredes hvordan plikt til å melde i forbindelse med tigging vil være et effektivt virkemiddel til bekjempelse av slike andre handlinger som er formålet med forslaget», skriver de i høringsuttalelsen.

Politiet i flere av de største byene i Norge mener det kan dokumenteres en sammenheng mellom tigging og vinningskriminalitet. I Aftenpostens papirutgave i dag går politimestrene i Norges tre største byer ut og sier et forbud er det som må til for å få bukt med kriminaliteten.

— Vi ønsker primært et tiggeforbud blant annet fordi vi erfaringsmessig ser at det i kjølvannet av tigging følger med vinningskriminalitet og ordensproblemer, sier Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet støtter ikke et forbud og det gjør heller ikke Advokatforeningen.

Indirekte straffbart

Advokatforeningen mener man med forslaget om meldeplikt også indirekte vil gjøre tigging straffbart, fordi det vil være straffbart ikke å følge påbudet om å melde seg.

Forslaget til endring er lagt frem i forsvarergruppens høringsutvalg, et utvalg som består av Arild Dyngeland (leder), Inger Marie Sunde, John Christian Elden, Knut Rognlien, Mette-Julie Sundby og Rene Ibsen.

Keiserud og Advokatforeningen reagerer også på at det i forslaget fra Regjeringen ikke er lagt noen føringer for hvilke opplysninger som kan registreres, eller hvordan opplysningene skal bevares.

Ønsker forbud

I de største byene i Norge, Oslo, Bergen og Trondheim, taler politimestrene også Regjeringen midt imot. De mener et tiggerforbud er det som må til for å kunne bekjempe en

Les også

Nå kan det bli vanskeligere å tigge

kriminalitet de mener er knyttet til tiggervirksomheten, og at meldeplikt ikke vil være nok.

Les også

Regjeringen foreslår tiggerfrie soner i storbyene

— Vi kan hindre kriminalitet med et forbud og det vil bli lettere for oss å avsløre menneskehandel med et forbud. I tillegg ser vi at det har blir begått en del vinningskriminalitet blant tiggerne. Et forbud også vil være nyttig for å få ned tiggingen som foregår på dørene til folk, noe skaper frykt og utrygghet, sier Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland.

I Bergen har de hatt meldeplikt for tiggere siden 2010. Antallet som har meldt seg for innsamling av penger har økt hvert år siden.

Også i Trondheim har de hatt meldeplikt for tiggere i flere år. Nils Kristian Moe, politimester i Sør-Trøndelag, mener likevel et forbud er eneste utvei om politiet skal kunne håndtere tigging.

— Hvis man skal forvente at politiet skal ha en hjemmel til å håndtere tigging på en hensiktsmessig måte, må det være et forbud, sier Moe.

Politimester i Stavanger, Hans Vik, sier at også de er negative til forslaget fra Regjeringen.

-Vi er negative til meldeplikt fordi vi er usikre å effekten av tiltaket sett i sammenheng med ressursene vi må bruke. Det er et langt bedre alternativ å bruke politiressurser på på tiggere som bryter lovverket vi allerede har i dag, sier Vik.

Ikke profesjonell kriminalitet

Bjønnulv Evenrud, leder i organisasjonen Folk er Folk,mener høringsbrevet fra departementet lukter av politiske påståtte sannheter. Han mener politiet ikke kan legge frem troverdige tall som viser sammenheng mellom tiggere og kriminalitet.

— Det er ingen av de gruppene med romfolk som tigger i Oslo i dag som driver med profesjonell kriminalitet. Det er noen tilfeller av butikknasking og mobilnapping fra overstadig berusede nordmenn, men det er stort sett snakk om lovlydige fattige mennesker som ikke fortjener å bli mistenkeliggjort på denne måten. Husk at villainnbrudd i Oslo er halvert siden 2010, og politiet har heller ikke funnet noen sammenheng mellom profesjonelle lommetyver og de som tigger, hevder Evenrud.

Les også

  1. Her er det tiggeforbud

  2. - Opprørende at vi kan snakke sånn om en folkegruppe