Koronavirus: Flere selskaper vil tilby digital selvrapportering av smitte

– Vi er i gang, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

I dag må man gå til en slik prøvetakingsstasjon og bli testet hvis myndighetene skal få bekreftet at man er smittet. Her fra Aker sykehus i Oslo.

– Vi må få effektive digitale systemer for registrering av både faktisk smitte og mistanke om smitte. Dette må utvikles nå, helst i morgen, skriver sjefforsker Petter Bae Brandtzæg i Sintef i et debattinnlegg i Aftenposten.

Han mener et «digitalt overvåkingssystem i sanntid over korona» burde være mulig å få til i Norge. Resultatene kan bidra til å gi myndighetene bedre oversikt, for eksempel med «heat maps» over smitteområder.

Brandtzæg skriver i sitt innlegg at han mener dette ikke vil gå på bekostning av personvernet.

– Hvorfor ikke?

– Man kan for eksempel bruke et anonymt spørreskjema, uten personlig innlogging. Og når det gjelder kart, må ikke de være så detaljerte at noen kan identifiseres på individnivå.

Han legger til at han er kjent med at FHI nå utreder slike systemer.

Flere firmaer med løsninger

Flere firmaer mener de allerede har løsninger på plass som kan brukes. Blant dem er Louise Helliksen i selskapet Ensure Your Data Company.

– Vi kan rulle ut en plattform der du kan registrere deg med navn, fødselsdato og hvor du er. Så kan du svare på spørsmål om du har symptomer, om du venter på å bli testet, om du er testet og venter på svar, eller om du er bekreftet smittet. Vi ønsker å kunne bidra til at helsemyndighetene får kontroll, sier hun.

Helliksen ble selv tungpustet og fryktet hun var smittet. Hun erfarte at det ikke var lett å bli registrert som mulig smittet eller å bli testet. Derfor ville hun utvikle en slik plattform.

Jobber på spreng

Også selskapet Dignio mener de har en løsning som kan brukes. De har i dag avtale med over 100 kommuner og tilbyr en webløsning som brukes til å følge opp pasientene hjemme.

Ifølge daglig leder Lars Christian Dahle kan løsningen også brukes til innrapportering av symptomer og spørreskjemaer knyttet til det nye koronaviruset. Den kan i tillegg brukes til å følge opp folk som er blitt syke og fange opp forverringer.

– Vanligvis leveres denne løsningen på Ipad til pasientene, men i disse dager jobber vi på spreng for å lansere egne apper for smarttelefoner slik at løsningen blir enda lettere å ta i bruk for kommunene, skriver selskapet i en e-post.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

Stoltenberg: – Vi er i gang

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier at de har stor tro på løsninger som dette, og at de allerede er i gang. Mandag skal det holdes et møte for flere aktører om saken.

– Det finnes allerede noen tekniske løsninger vi tror vi kan bygge på. Og metoder som ikke går på akkord med personvernet, sier Stoltenberg, som ikke kan si når en løsning vil kunne tas i bruk.

– Hva tenker dere om at mange som mener de er smittet, ikke får meldt fra eller registrert dette på noe vis i dag?

– Det er synd. Den informasjonen trenger vi. I dag prioriterer helsetjenesten sårbare grupper og de som får alvorlige symptomer, for testing. Derfor er slike systemer svært viktige som et tillegg.

– Hva er det vi mister ved dagens ordning?

– Vi får ikke oversikt over hvor mange som er smittet, hvor fort smitten sprer seg, og hvor mange som har symptomer. Dette er viktig for å vurdere om tiltak virker. Så vi burde hatt en slik løsning på plass på forhånd, men det har hittil ikke vært prioritert.