Norge

Flere kan bli innkalt til tjeneste i Forsvaret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vurderer å øke bruken av vernepliktige og reservister.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) holdt mandag kveld sitt årlige nyttårsforedrag i Oslo Militære Samfund. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

 • NTB

Mandag kveld holdt forsvarsministeren sin faste årlige nyttårstale i Oslo Militære Samfund. Der framhevet han bemanning som en avgjørende faktor når Forsvarets operative evne skal styrkes.

– Når aktiviteten i Forsvaret øker, så har vi behov for mer personell. Det gjelder også vernepliktige, utdyper Bakke-Jensen overfor NTB.

Han viser til at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sitt fagmilitære råd har anbefalt økt bruk av vernepliktige.

– Nå skal vi se på dette, og så kommer vi med et forslag i langtidsplanen, sier han.

Forsvarets nye langtidsplan skal legges fram i løpet av våren.

Et annet tiltak som kan være på trappene, er økt bruk av reservister. Samtidig kan det bli aktuelt med justeringer i lengden på førstegangstjenesten for noen av de vernepliktige.

I talen brukte Bakke-Jensen også tid på beskrive hvordan det sikkerhetspolitiske bildet har forverret seg de siste årene, med tiltakende rivalisering mellom stormaktene om modernisering og avansert teknologi, både sivil og militær.

– Dette skjer nå i et omfang som kan karakteriseres som et våpenkappløp, sa forsvarsministeren.

 1. Les også

  Forsvarssjefen: Norge kan havne bak Russlands forsvarslinje

 2. Les også

  Budsjettlekkasje: 2,4 mrd. ekstra skal «fullfinansiere» Forsvaret

Les mer om

 1. Forsvaret
 2. Oslo Militære Samfund
 3. Frank Bakke-Jensen
 4. Haakon Bruun-Hanssen

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Forsvarsministeren: – Vi ser tydeligere stormaktsrivalisering nå

 2. NORGE

  Ikke en krone mer til Forsvaret. Likevel mener regjeringen at de har en bedre plan enn den de kom med i april.

 3. NORGE

  Her er ny langtidsplan for Forsvaret. Den er langt fra det forsvarssjefen ba om.

 4. POLITIKK

  Bakke-Jensen får forsvarsplan i retur fra Stortinget

 5. NORGE

  Forsvarsministeren: Slik styrkes Forsvaret i budsjettet

 6. NORGE

  Offisersforbund: Stemningen i Forsvaret i dag er ikke god