Flere krappe svinger = sikrere vei

Svingete veier kan være en av grunnene til de få ulykkene på norske veier, viser ny forskning.

Veier med mange krappe svinger kan være sikrere enn vei med få krappe svinger. Dette bildet er fra en fylkesvei i Trøndelag (arkivfoto).

Krappe svinger på veien øker risikoen for ulykker. Men paradoksalt nok kan en vei med mange krappe svinger være sikrere enn en der det er lengre mellom de krappe svingene.

Det skriver forsker Rune Elvik i Transportøkonomisk institutt (TØI) på nettstedet Samferdsel som TØI står bak.

Ifølge Samferdsel kan en vei som hovedsakelig består av krappe kurver være sikrere enn en vei med få slike kurver. De mange kurvene vi finner på norske veier kan være en grunn til at trafikksikkerheten er så god som den er i Norge.

Årsaken til det er at førere tilpasser adferden til veiens utforming. Har veien mange kurver, så er føreren forberedt på dette.

Jo lengre det er mellom kurvene langs en vei, desto mer øker ulykkesrisikoen i den enkelte kurve. På en vei der kurvene kommer tett etter hverandre, øker ikke ulykkesrisikoen i kurver like mye.

Les også

Mistet sønnen i trafikken: – Alle tenker at «det skjer ikke oss», men det kan jo det.

Regnestykke med syv kurver

Selv på veier med mange kurver har kurvene høyere ulykkesrisiko (ulykker per million kjøretøykilometer) enn de rette strekningene. Førerne tilpasser med andre ord ikke adferden fullt ut, slik at kurvene blir like sikre som de rette strekningene.

Men de tilpasser adferden bedre til kurver på veier som har mange av dem enn på veier som har få kurver, skriver Samferdsel.

Regnestykker som blir presentert i Samferdsel, viser at en veistrekning på én kilometer med syv kurver og seks rette strekninger mellom kurvene er tryggere enn en veistrekning med færre kurver.

Ulykkesrisikoen er faktisk størst på en vei med tre kurver.

Les også

Nå skal Veivesenet få lov til å planlegge nye veier på samme måten som konkurrenten

Trygg Trafikk: Lavere risiko på motorvei

Aftenposten har bedt Trygg Trafikk om å vurdere beregningene fra Samferdsel.

– Rune gir en plausibel forklaring og jeg er 100 prosent enig i det. Beregningene samsvarer også med faglige erfaringer fra veinettet. Likevel må vi skille mellom ulike typer veinett for at dette skal holde vann. En firefelts motorvei har vesentlig lavere ulykkesrisiko enn en svingete fylkesvei, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Men det er ikke de krappe svingene alene som har sørget for at risikoen for å havne i en alvorlig trafikkulykke har gått ned de siste årene.

– Årsaken til positiv utvikling er mer sammensatt. Planmessig arbeid med etappemål og visjon er viktig sammen med bruk av tiltak som vi vet virker. Vi har mye kunnskap om dette i Norge. Det viktigste er å holde fartsnivået nede. Svingete og smale veier med riktige fartsgrenser bidrar mye til dette. De strenge tiltakene har skapt en sikkerhetskultur i Norge, svarer Johansen.