Bussene er fulle, men det er ikke penger til å sette inn flere

Å finne alternativer til fulle busser er i ferd med å bli et problem i Viken. Vi har ikke råd til å sette opp flere busser, sier transportsjefen i Østfold.

Unngå reiser med kollektivtrafikk. Slik lyder rådet fra myndigheter og mange arbeidsgivere. Mange er likevel avhengig av å bruke buss, T-bane, trikk eller båt når de må møte på jobb.

Reising til jobb og skole er blitt noe helt annet under koronasituasjonen nå i høst enn det var i vår. Det skyldes at elevene er tilbake på skolene. At det tok noen ekstra uker før rutetilbudet var tilbake på Østfoldbanen. Og at mange etter sommeren synes å ha hatt et litt mer avslappet forhold til smittespredning enn tilfellet var i mars og april.

Om en måned kan føreforholdene få mange som i dag sykler, til å parkere syklene.

Fulle busser er blitt et problem ikke minst for Østfold kollektivtrafikk, melder direktør Børre Johnsen.

– Men situasjonen er den samme over det hele, sier han.

Johnsen serverer følgende hjertesukk:

– Folk følger ikke rådene om å bruke alternativ transport!

Les også

Han sluttet å kjøpe månedskort da koronaen kom. Forskere foreslår å legge om billettsystemet som svar.

Finnes den alternative transporten?

Men hva er egentlig alternativ transport når folk anmodes om ikke å reise kollektivt, trafikken på veiene skal ned, når elever skal på skolene og ikke alle kan flekse med reisetid og hjemmekontor?

– Det er sykkel og gange. Eller det å sitte på med noen med bil, sier Børre Johnsen.

– Alle har vel ikke jobb eller skole innenfor gange og sykkel?

–Da må de velge andre tidspunkt enn rushtid, noe som er i tråd med det regjeringens anbefalinger.

– Men skoleelever har vel ikke fleksitid?

– Det er så. De som bor nær skolen, må derfor gå eller sykle. For de andre er situasjonen at vi ikke har plass til alle.

– Så hva gjør man da?

– Nå prioriterer vi å få kontroll på dem som kommer om bord, sørge for at vi får betalt for reisene. Og så må dugnadsinnstillingen på plass igjen. Vi må tilbake der vi var i vår.

– Da var jo skolene stengt?

– Ja. Men det er utrolig viktig å ikke belaste kollektivtrafikken i rushtiden.

– For mange det kanskje lettere sagt enn gjort. Kunne det vært satt inn flere busser?

– Det hadde vært et alternativ hvis vi hadde hatt økonomi, busser og sjåfører til det, sier Johnsen.

Pål Christiansen pendler med buss til og fra Oslo fra Lier. Det er ikke lett å reise på noen annen måte, sier han. Reiseveien på ca. fire mil blir for lang på sykkel. Bil krever parkeringsmulighet, sier Christiansen.

– Forventer at fylkesrådet følger opp

Heller ikke Ruter har flere busser å sette inn, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen.

– Vi har alt av materiell ute på veien. Det finnes noen beredskapsbusser, men det tar tid for dem å flytte dem dit behovet dukker opp, sier han.

Han sier at Ruter før skolestart sendte brev til skolene i Oslo med oppfordring om ikke å la alle elever begynne og slutte samtidig. Noe de har fulgt opp, ifølge ham.

– Vårt generelle inntrykk er at det er færre som reiser enn normalt, og at reisene spres mer utover, også i Akershus. Det meldes om langt færre fulle busser enn normalt, sier Johansen.

Men hva om det nå blir mange som heller velger bil til skole og jobb?

Da blir det et problem med fremkommeligheten, sier Johansen.

– Blir det full stopp i trafikken, stopper også bussene, sier han.

Statistikken til Statens vegvesen viser at det midt i august var mye mer trafikk inn mot Oslo enn i april. Mandag til torsdag i uke 34 passerte 10.000–15.000 flere biler daglig på E6 ved Klemetsrud, inn mot Oslo, enn midt i april.

Tusenvis reiser via Bjørvika hver dag. Mange opplever at de ikke har andre alternativer for å komme seg på jobb.

Venstres Solveig Schytz har i en årrekke vært en sentral politiker innenfor samferdsel i Viken, spesielt det geografiske Akershus. Nå sitter hun på Stortinget.

– Regjeringen har vært klar på at fylkeskommunene ikke skal sitte igjen med regningen for tapte billettinntekter. Kapasiteten må opprettholdes slik at det er trygt å reise kollektivt. Dette står ikke på penger, men på viljen til å finne løsninger. Jeg forventer at fylkesrådet i Viken følger opp dette, sier Schytz.

Les også

Folkehelseinstituttet har talt hvor mange som bruker munnbind i kollektivtrafikken. Dette fant de.

Slik svarer Viken

Kristoffer Robin Haug (MDG) var inntil nylig fylkesråd i Viken med ansvar for kollektivselskap, skoleskyss og samarbeid med jernbane.

– Jeg vet at kommuner, skoler og kollektivtransport jobber mye med dette akkurat nå. Men det er begrenset hvor mye man kan endre på skolehverdagen, og hvor mange busser det finnes i Norge. Vi er avhengig av at så mange som mulig bruker hjemmekontor og ikke reiser i rushtiden.

– Men blir det for lettvint å vise til alternative reisemåter når de egentlig ikke finnes?

– Vi skal ha stor forståelse for at dette er en utfordring for mange, og vi forsøker å levere så mye kapasitet som vi kan. Men for å få ned trykket nå trenger vi hjelp fra så mange som mulig som kan prøve alternativer. Særlig nå i innkjøringsperioden etter skolestart, sier Haug.