Norge

Siemens frifunnet

Geir Kavlie er aktor og Ellen Holager Andesnæs forsvarer for Siemens Business Services AS som er anklaget for å ha overfakturert Forsvaret med 60 millioner i perioden 2000 til 2005. Siemens ble ilagt en bot på 9 millioner kroner som de anket.

Siemens går fri i bedragerisaken. Dermed slipper selskapet en bot på 9 millioner kroner.

  • Øyvind Gustavsen

Siemens Business Services (SBS) ble i Oslo tingrett tirsdag frifunnet for tiltalen om grovt bedrageri.

Les også:

Dommen fra Oslo tingrett setter en foreløpig sluttstrek for et seks år langt mareritt for Siemens-konsernet. Første runde i rettsoppgjøret om det Per-Yngve Monsen i sin tid varslet om, nemlig overfakturering av en IT-kontrakt med Forsvaret i Siemens Business Services (SBS), er avsluttet.

SBS var tiltalt for forsettlig grovt bedrageri av 60 millioner kroner, og Økokrim nedla påstand om en foretaksbot på 9 millioner kroner. Siemens-konsernet hevdet i retten at de bare hadde misforstått kontrakten. Selskapet ble trodd, og frifunnet.

Glad sjef.

— Retten har gitt Siemens medhold på alle sentrale punkter. Den har lagt til grunn Siemens kontraktsforståelse fullt ut. Fra mitt ståsted er dette en gledens dag. Etter seks lange år har vi i dag fått en kraftig oppreisning. Vi har endelig fått en grundig og omfattende behandling. Dommen er en uttrykkelig bekreftelse på at alt Dalseide-rapporten kom med har kokt bort i ingenting, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens.

Dyb medgir at det kommer frem kritikk av dårlige kontrolltiltak, men sier det er langt fra dårlige kontrolltiltak til at noe er straffbart.

— Jeg har ikke rukket å se premissene, men det viktigste for oss er frifinnelse fra den alvorlige tiltalen for forsettlig grovt bedrageri på 60 millioner kroner. At retten har funnet at straffeloven er brutt på ett eneste lite punkt, i forbindelse med den såkalte julehandelen, er noe helt annet.

— Har ikke Siemens en gang handlet etisk forkastelig?

— Det er all grunn til å si at det har foregått kritikkverdige ting, men ikke straffbare handlinger.

Sviktende rutiner

Økokrim, som var påtalemyndighet, understreker at retten fant det forøvrig bemerkelsesverdig at ledelsen i SBS ikke hadde hatt et mer bevisst forhold til verderlagsbestemmelsene i kontrakten og påpekte at den interne kontrollen i SBS generelt hadde vært svak. Det ble også vist til at det forelå mangelfulle rutiner og prosedyrer, samt sviktende intern kommunikasjon ved gjennomføringen av prosjektet.

Tilbakebetalt

Siemens har allerede tilbakebetalt 75 millioner kroner til Forsvaret, et beløp som skal ha vært overfakturert tidligere. Ifølge Siemens viser dommen at det ikke var grunnlag for denne tilbakebetalingen.

Dommen lyder:

«Retten har etter en samlet vurdering av disse forhold kommet til at det ikke er grunnlag for å ilegge SBS en foretaksstraff. SBS blir etter dette å frifinne.»

Aktor i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim, kommenterer saken slik:

— Vi syns dette var en sak det var riktig å prøve for retten. Vi konstaterer at retten er uenig i vår kontraktsforståelse, men har likevel funnet en rekke kritikkverdige forhold i SBS som gjelder faktureringen og punkter hvor det er grovt uaktsomt bedrageri. Men de har ut fra en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for foretakstraff.

Kavlie sier han er uenig i en del av premissene. Økokrim vil nå studere dommen nøye før de tar stilling til om den skal ankes.