Her trekker politiet grensen for Odins soldater

Politidirektoratet sier at Odins soldater vil bli stoppet om de organiserer ordenspatruljer og borgervern. - Politiet kan ikke være annet enn skeptiske til oss, mener talsmann Ronny Alte.

Kort tid etter at Odins soldater startet sin nattlige patruljering i Drammen, tidligere denne måneden, troppet politiet mannsterke opp. De sjekket ID og om Steffen Larsen og de andre medlemmene bar våpen.

Den innvandringskritiske grupperingen Odins soldater varsler gatevandring i stadig flere norske byer.

Men det er ikke bare i regjeringspartiene at meningene om Odins soldater er delte.

Også ordensmakten har hatt ulike vurderinger av gatepatruljeringen:

Politimesteren i Trøndelag og lensmannen i Namsos sier nei til Odins soldater i gatene. -Positivt hvis grupperingen trygger gatene, uttalte påtaleansvarlig i Finnmark politidistrikt, Morten Daae.

— Misliker symbolbruk og kriminelle medlemmer

Politidirektoratet har nå kommet med en vurdering av organisasjonen og deres aktivitet.

- Politiet er generelt skeptiske til grupperinger som Odins soldater. Bruk av navn og symboler, samt det faktum at flere av gruppens medlemmer har tilknytning til kriminelle miljøer, understreker denne skepsisen, uttaler fungerende avdelingsdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratets politifagavdeling.

Odins soldater dukket opp i Finland i fjor, med karakteristiske hettegenserne med viking-symboler på ryggen. De fleste går helt svartkledd, og eksempelvis i Drammen patruljerer de med hunder.

- Ikke akseptabelt med borgervern

Fagdirektør i Politidirektoratet, Atle Roll-Matthiesen.

— Det er ikke akseptabelt at grupperinger opptrer som, eller gir inntrykk av å være en form for «borgervern», og patruljerer i gatene i den hensikt å opprettholde ro og orden, og eventuelt griper inn i situasjoner og ordensforstyrrelser, mener POD-direktøren. - Hva har slike grupper lov til og hvordan skal man forholde seg til eventuelle hendelser?

— Det er kun politiet som har adgang til å utøve politimyndighet, og som kan benytte maktmidler for å opprettholde ro og orden. Organisering og privat rettshåndhevelse på offentlig sted er således ikke tillatt.

- Organisert patruljevirksomhet er ulovlig

Ståle Fjellbekk (midten til h.) og Steffen Larsen poserer sammen med sine medsoldater i Odins Soldater eller Soldiers of Odin på en bro i Drammen tidligere i februar.

Natteravnenes gatevandring er derimot et helt lovlig engasjement, mener Roll-Matthiesen.— Tilstedeværelse av voksne, edru mennesker i sentrumsmiljøer for å skape trygge omgivelser, uten at dette er, eller utgir seg for å være borgervern eller organisert patruljevirksomhet, er fullt lovlig.

Selv om POD sentralt har vurdert Odins soldater, skal de enkelte politidistriktene vurdere om lokale Odin-grupper skal stoppes.

— Regelen om forbud mot privat rettshåndhevelse gjelder i alle tilfeller og alle politidistrikt. Men, lokalt politi må foreta konkrete vurderinger ut fra den stedlige situasjonen hvis organiserte grupperinger, som Odins soldater, annonserer at de ønsker å patruljere eller drive en form for borgervernsvirksomhet, svarer Atle Roll-Matthiesen i POD.

Ikke som i Sverige:

Les også

Forsker: - Det norske høyreekstreme miljøet er lite og dårlig organisert

Politimester advarer

Tirsdag kom Øst politidistrikt med sin advarsel til lokale «soldater».

— Det vil ikke bli akseptert at Odins soldater driver patruljevirksomhet. Så lenge de oppfører seg ordentlig, og imøtekommer politiets pålegg og retningslinjer, kan de ferdes i gatene, uttaler politimester Steven Hasseldal.

Han varsler at gruppens aktivitet vil være under kontinuerlig oppsikt. Hvis Odins soldater provoserer, skaper ordensproblemer og motreaksjoner, vil politiet gripe inn.

— Dersom politiet vurderer det nødvendig, vil gruppen umiddelbart bli bortvist. Det vil være en lav terskel for dette, sier Hasseldal.

Politilovens åpner for å idømme bøter og fengsel på opptil i tre måneder for privat ordenshåndheving i det offentlige rom.

— Dersom politiet avdekker denne type aktivitet vil personene bli bortvist fra stedet. Et brudd på bortvisningspålegg fra politiet vil medføre innbringelse til politiet og bøteleggelse, uttaler påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar til NRK Sørlandet.

- Politiet må være skeptiske til oss

Gruppens frontfigur, Ronny Alte, som tidligere har vært aktiv både i Norwegian Defence League (DLF) og den norske avleggeren avPegida-bevegelsen, reagerer slik på PODs vurdering.

- Jeg er ikke overrasket over at POD er skeptiske. De kan ikke være annet. Hadde de sagt at det er behov for grupper som Soldiers of Odin, er det samme som å si at de har tapt kampen mot gatekriminaliteten.

Ronny Alte er talsperson for Odins soldater i Norge. Han hevder gruppen kun skal forebygge.

— Skal filme, ikke stoppe krimAlte har tidligere uttalt at gruppen skal ut i gaten for å stoppe kriminalitet. Nå justerer han soldatoppdraget .

— Jeg er helt enig i at borgervern som setter seg selv over loven skal være ulovlig. Det vi gjør er å forebygge kriminalitet. Odins soldater er ikke borgervern, det er grupperinger av venner og kjente som vil vise at vi bryr oss.

Han understreker at medlemmene ikke skal gripe inn noen situasjoner med mindre at det er fare for liv og helse. Dette er også formidlet til politiet der gruppen er aktiv.

— Ser vi salg av narkotika, tafsing, mindre alvorlige overgrep – hvis noe kan kalles det – og slåsskamper, skal vi filme det og lever bevisene til politiet. Trygge gater for alle er motivasjonen vår for å gjøre dette her, sier Alte.

- Dømte flinkere enn byråkrater

- Politiet mener dere har medlemmer som er knyttet til kriminelle miljøer?

— Det kjenner jeg ikke til, men vi har medlemmer som er tidligere straffedømt. Men vi lar fortid være fortid. Folk skal ikke fryses ut fordi de er tidligere straffet og har gjort opp for seg. De som har lært å gå den harde veien, men har fått skikk på livet sitt, har gjerne bedre forutsetninger til å se symptomer på og takle problemer enn det byråkrater har, for å sette det på spissen. Politiet bør være svært forsiktige med sånne antagelser hvis det er snakk om folk har gjort opp for seg, sier

Les også

Lederen for Odins soldater takker Frp-profil for støtte - SV-politiker anmelder gruppen for borgervern

— Jeg har endret meg

- Kan det være at politiet mener at enkelte tilhører et ekstremt politisk miljø? Du har jo også vært knyttet til ytterliggående grupper?

- Det er fem år siden jeg var med i Norwegian Defense League (NDL). Siden jeg var med har NDL forandret seg. Jeg har også forandret meg. Jeg mener i dag at kunnskap og dialog er nøklene til et fredeligere og bedre samfunn for alle, svarer Alte.

- Kunne dere ikke bare gått med Natteravnene?

— Forskjellen på oss og Natteravnene er at vi ønsker å gå hvor vi vil og når vi vil. Mens de har fokus på barn og unge, har vi fokus på alle.

- Men dere har en klar målgruppe når det gjelder de kriminelle dere vil stoppe?

— Nei, i utgangspunktet ikke, men når det gjelder narkotikasalg, er innvandrere, fortrinnsvis ulovlige innvandre, overrepresentert. Det gjelder også tafsing, der enkelte innvandrergrupper dessverre er overrepresentert. Mye av den kriminaliteten vi ser i dag skyldes at det finnes tusenvis av ulovlige innvandrere i Norge. Men vi har også innvandrere som går sammen med oss og som sier de støtter oss. Ved å hindre gatekriminalitet, mener de at vi vil bidra til mindre rasisme i Norge. Vi virker forebyggende fremfor radikaliserende, slik enkelte SV-politikere hevder. Trygge gater for alle er motivasjonen vår for å gjøre dette her, sier Ronny Alte.

  • Hør politisk redaktør Trine Eilertsen snakke om denne saken i ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: