Skulle få to årslønner hvis han gikk frivillig

To uker før avskjedigelsen fikk professor Arnved Nedkvitne tilbud om to årslønner for å gå frivillig. – Å avskjedige en professor er sjelden kost og en ripe i lakken for universitetet, sier Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI.

Arnved Nedkvitne tok saken til retten, men Høyesterett avviste hans anke i juli i år.

I februar 2009 fikk Arnved Nedkvitne sparken fra stillingen som professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo (UiO).

Nå kommer det frem at han ble tilbudt å gå av frivillig i bytte mot to års permisjon med lønn. Avtalen skulle holdes hemmelig, skriver Universitas.

Skulle ikke vise seg på instituttet

Studentavisen har sett korrespondansen, der det fremgår at UiO ønsket å tilby Nedkvitne en «minnelig løsning». Forutsetningen var at Nedkvitne skulle fratre stilling senest når permisjonstiden på to år var forbi, og at den tidligere professoren ikke skulle ha tilknytning til Historisk institutt i permisjonstiden.

Professoren skulle fortsatt ha muligheten til å veilede studenter, men dette måtte skje utenfor instituttet.

— Avtalen innebar at jeg ikke skulle vise meg på instituttet eller fortelle noen om avtalen, sier Arnved Nedkvitne til Universitas.

Les mer om saken:

- Ripe i lakken

Petter Gottschalk, professor ved institutt for organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, mener UiO ønsket å unngå negativ oppmerksomhet og de økonomiske omkostningene som et nederlag ville ha medført.

- Å avskjedige en professor er sjelden kost og en ripe i lakken for universitetet. Det er et stort nederlag, og derfor gjør man det man kan for å unngå den negative oppmerksomheten en slik konflikt skaper, sier Gottschalk til Universitas.

Tok saken til domstolen

Nedkvitne avslo umiddelbart tilbudet fra UiO. - Hvis jeg ikke hadde hatt den økonomien som jeg har, ville det vært vanskeligere å takke nei, sier han.

Han forteller at de prinsipielle sidene ved saken var avgjørende for at han valgte å ta saken til domstolen.

Universitetsdirektør ved UiO Gunn-Elin Bjørneboe ønsker ikke å kommentere saken.