Norge

Justisdepartementet vil slette gamle synder fra politiattesten

Nå kan du slippe å få promillekjøringen eller hærverket du gjorde som «dum ungdom» på politiattesten.

Dersom den personen som tagget på denne skolen i 2006 ble tatt og fikk bot, vil han/hun slippe å få forholdet på en politiattest fra og med 2021.
  • Arild Færaas

I dag vil en såkalt uttømmende politiattest inneholde all kriminalitet du har gjort foruten det du har fått et forenklet forelegg om.

Men nå har Justisdepartementet sendt ut ny politiregisterforskrift på høring. Der foreslår de at mange nordmenn skal få en ny sjanse.

Departementet foreslår at bøter man har fått skal kunne «sperres» fra en slik attest etter 15 år, samt at de som har fått annen straff enn bot for kriminalitet med en øvre strafferamme på tre år i fengsel, skal sperres etter 20 år. Det er to unntak. Dersom du er under etterforskning i en sak, eller har begått en annen kriminalitet i mellomtiden, må du «begynne på nytt igjen».

Slettes ikke

Eksempel på kriminalitet du nå kan slippe å få på politiattesten din er simpelt tyveri, skadeverk som ikke regnes som grovt og promillekjøring. Men alvorlige forbrytelser som seksuelle overgrep, vold eller ran vil stå der til du dør.

Dette er en mal Politidirektoratet har laget for hvordan en politiattest skal se ut.

Informasjonen skal ikke slettes, men den vil altså ikke vises på noen politiattester.«En uttømmende politiattest» er den mest omfattende av politiattesten. Dersom du skal ha jobb i for eksempel politiet, forsvaret, fengselsvesenet eller skal adoptere et barn må du levere en slik attest.

Enda mildere for de under 18 år

Dette kommer i tillegg til at Stortinget allerede i 2010 vedtok gjennom Politiregisterloven at personer under 18 år i mange tilfeller slipper å ha lovbrudd på sin uttømmende politiattest etter en stund.

Der er de foreslåtte reglene litt mer kompliserte, men dersom en ikke har begått enten mer enn fem lovbrudd, eller noe som har en strafferamme på mer enn tre år i fengsel før du er 18 år, kan det slettes etter to, tre eller ti år — avhengig av hva dommen gikk ut på.

- Ny sjanse

I høringsnotatet til forskriften skriver regjeringen at «at man skal få muligheten til å gjøre seg ferdig med en sak».

Og at «Etter hvert som forholdet blir eldre mister det også verdien i forhold til hva det reelt sett sier om den enkeltes egnethet og vandel. I tillegg vil det kunne være en unødvendig personlig belastning stadig å bli innhentet av en ubetenkt handling tidligere i livet.»

— Man skal ikke dra med seg gamle forhold i all evighet så sant du har skikket deg vel i mellomtiden, sier statssekretær i justisdepartementet Astrid Aas Hansen til Aftenposten.no.

Les også

Datatilsynet får «snoke» i politiets strafferegistre

Et tidligere utvalg har gått i mot det regjeringen nå foreslår, og har blant annet argumentert for at det er de som mottar attesten som bør vurdere hvor mye de bør legge vekt på det som står i politiattesten. Men det er altså justisdepartementet ikke enig i.

— Teoretisk kan det som blir sperret ha en betydning for en persons skikkehet. Men vi mener dette forslaget er en fin balanse mellom behovet for personers vandel og sikkethet, og den enkeltes behov for å kunne legge ting bak seg, sier statssekretæren.

Høyre vil sjekke

Andre Oktay Dahl, justispolitisk talsmann i Høyre, presiserer overfor Aftenposten.no at et samlet Storting stilte seg bak Politiregisterloven som denne nye forskriften hører til.

— Vi er ikke mot at folk skal få en ny sjanse og er i utgangspunktet ikke negative til forslaget. Men vi skal følge denne forskriften med kritiske øyne og vil følge høringen nøye. Vi må blant annet sjekke hvilken type kriminalitet det er snakk om og hvilke effekter de får. Spørsmålet er hvor grensen skal gå.

Datatilsynet fornøyd

Datatilsynet har tidligere argumentert for det regjeringen nå foreslår.

Informasjonsdirektør Ove Skåra sier forslaget til regjeringen «åpenbart er i riktig retning».

Les også

Over 10.000 nordmenn er i hvitvaskingsregister uten at de selv vet det

— Vi skal skrive en høringsuttalelse og må ta et forbehold om de går langt nok. Men det er et veldig viktig prinsipp. Om man var med i en gjeng som 18-åring, men har levd et eksemplarisk liv i 20 år etter det, må man kunne få ryddet noe bort slik at man kan få ansvarsfulle jobber, sier Skåra.

Attest for vertsfamilier

I politiregisterforskriften foreslår også departementet at skoler, organisasjoner eller andre institusjoner som administrerer utvekslingsprogram for mindreårige studenter også kan kreve at vertsfamilier skal legge frem en uttømmende politiattest.

Bakgrunnen er blant annet at de siste årene er det iført krav om politiattester i flere tilfeller for å beskytte barn og unge. Departementet viser også til at barnevernet har et tilsvarende krav for personer som skal være fosterforeldre.