Norge

Rundt Oslo er det kvinner som leder byggingen av hovedveiene. I resten av landet er det stort sett menn.

«Norge sendte en kvinne!» Det skrev en svensk lokalavis da Vägverket holdt konferanse i 1970. Nå dominerer kvinner hovedveiutbyggingen rundt Oslo.

Den nye strekningen på E6 mellom Vinterbro og Assurtjern åpnes i 2009. Anne Grethe Nordahl (kvinne nr. to fra venstre) er prosjektleder. Til venstre side har hun Elin Hermanstad Havik, i dag prosjektleder for E6 Oslo Øst, til høyre daværende regionveisjef for Veivesenet Øst, Sidsel Sandelien. Mennene er fra v. tidligere byggeleder Helge Bang, tidligere prosjektleder Torstein Kjærvik, veidirektør Terje Moe Gustavsen og statsminister Jens Stoltenberg.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det er ikke lenger hett nyhetsstoff at kvinner inntar samfunnets mannsbastioner. Men det finnes unntak. Nylig skrev Aftenposten at én av tre i Forsvarets toppledelse er kvinner, og at to av dem er sterke kandidater til å bli ny forsvarssjef.

Og det finnes noen påfallende geografiske forskjeller.

Som innenfor bygging av hovedveier. I rollene som prosjektledere dominerer menn. Bortsett fra i ett fylke.

I Viken ser det nemlig slik ut:

 • E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt
 • E18 Vinterbro-Østfold, Anne-Grethe Nordahl
 • Rv4 Hadeland, Therese Høy
 • E16 Sandvika – Skaret, May Bente Hiim Sindre
 • Nytt tunnelløp til Oslofjordtunnelen, Anne-Grethe Nordahl
Hun ble omtalt som en kuriositet da hun i 1970 deltok på en veikonferanse i Sverige. Det ler Sidsel Sandelien av i dag. Pionéren blant kvinnelige veiingeniører ble veisjef i Oslo og regionveisjef i Veivesenets region Øst. Her besøker hun arbeidet med ny bro over Svinesund i 2004 sammen med Sveriges vägdirektør for region vest, Per Erik Windberg.

Telefonsamtalen hun husker ekstra godt

– God dag, jeg skal snakke med overingeniør Sandelien.

– Det er meg.

– Det var overingeniør Sandelien jeg skulle snakke med.

– Ja, det er meg.

– Jeg vil snakke med overingeniør Sandelien personlig!

I dag ler Sidsel Sandelien (74) godt av telefonsamtalen fra flere tiår tilbake. Hun var vant med å brøyte vei. I sitt første år i Statens vegvesen (SVV) ble hun sendt på konferanse hos Vägverket i Sverige. En lettere sjokkert lokalavis skrev at: «Norge sendte en kvinne!»

Hun svarte med å bli første kvinnelige veisjef i Oslo i 2000 og første regionveisjef i SVV i 2003. Hun ble i etaten til 31. oktober i fjor.

– Jeg begynte i 1970. Dagen etter at jeg sluttet fikk Veivesenet sin første kvinnelige sjef. Det tok en generasjon, sier Sandelien.

Februar 2017: Anette Aanesland er direktør for teknologi og utbyggingsstrategi og Ingrid Dahl Hovland administrerende direktør i Nye Veier. I dag har begge topplederroller.

Voldsom endring siste ti år

Bare for ti år siden var situasjonen en helt annen. Det konstaterer tidligere og nåværende ledere for utbygging i Veivesenet, Lars Aksnes og Kjell Inge Davik.

Davik, som i dag har like mange kvinner som menn i sin ledergruppe, sier han ikke har noen god forklaring på utviklingen.

Men det har flere av damene.

– Veisjefen i Akershus, Stein Fyksen, var tidlig ute, sier Ingrid Dahl Hovland (60).

I november ble hun sjef for Statens vegvesen etter å ha ledet regjeringens veiselskap Nye Veier siden januar 2016.

– Lokalt rundt Oslo var det flere ledere som trodde på oss, sier Hovland.

Nå måles de på antall kvinnelige ledere

Fyksen var flink til å dra frem kvinnelige ledere, bekrefter Ruth Gunlaug Haug (57).

Hun har vært mellomleder i SVV og Nye Veier, første kvinnelige leder for norsk tunnelekspertise og visepresident i verdens største tunnelorganisasjon. Nå skal hun bygge tunnel på Fornebubanen.

– Alt avhenger av at noen etater er flinke til å slippe frem kvinnelige ledere, sier Haug.

Også Anne-Grethe Nordahl (56) trekker frem Fyksen. Hun er prosjektleder for nytt tunnelløp i Oslofjordforbindelsen.

– I Veivesenet måles vi i dag på antall kvinnelige ledere.

– Jeg har vært på prosjekter der alle var menn, inkludert kokken, sier Ruth Gunlaug Haug. På dette bildet fra 1990 er hun (t.v.) ung ingeniør og deltar i åpningen av tunnelen på E18 under Rådhusplassen i Oslo. Den gang var det nokså konsekvent menn som hadde lederrollene innen veibygging. På bildet står kong Olav, veidirektør Eskild Jensen og ordfører Albert Nordengen for snorklippingen.

– Bruk gensere med nakne damer på fritiden!

– Det er blitt en hyggeligere bransje å være i både for menn og kvinner, sier Kjersti Kvalheim Dunham (48).

Før var hun prosjektleder for gigantprosjektet fergefri E39. I dag er hun prosjektdirektør i Norconsult.

– Det er blitt mindre av machokulturen. Det er åpent for alle typer mennesker. Kvinner har et større fokus på å gjøre ting sammen. Dette blir det bedre arbeidsmiljø av, sier Dunham.

– Jeg tror at kvinner er mer opptatt av estetisk utforming, arbeidsmiljø og trygghet. Det er viktig at alle skal hele hjem, sier Grete Tvedt (55), prosjektleder for E18 vest for Oslo.

– Har utviklingen også gjort noe med miljøet på brakkeriggene?

– Kanskje. For å snakke for meg selv, jeg bryr meg ikke om hva gutta har av bilder innerst i skapet sitt. Men jeg har gitt beskjed om at gensere med nakne damer brukes på fritiden, sier Ruth Gunlaug Haug.

Stein Fyksen: Bevisst rekruttering

– Stein Fyksen, du pekes ut som en foregangsmann?

– Vel, det var nok slik at vi bevisst rekrutterte inn kvinner. Det betydde mye i en hardbarket mannskultur. Vi ville ha inn folk som så ting fra en annen vinkel. Det bidro kvinnene til. De bidro også med humør, sier Fyksen.

– Men de ble ikke tatt inn fordi de var kvinner. De var godt kvalifisert, sier han.

– På hvilken måte så de annerledes på ting?

– De hadde nok større forståelse for mykere verdier, trafikksikkerhet, miljø og veienes omgivelser, sier Fyksen.

– Trives ikke ute på byggeplassene

«På gulvet» ute på byggeplassene ser verden imidlertid annerledes ut.

I bransjebladet Bygg.no fastslo konsernsjef i BackeGruppen, Eirik Gjelsvik, i januar at det fortsatt ikke er noen solskinnshistorie å være kvinne på byggeplass.

– Det hersker en utpreget mannskultur som medfører at mange av våre kvinnelige kolleger ikke trives, sa han.

Les mer om

 1. Ledere
 2. Statens vegvesen