Norge

Datatilsynet får «snoke» i politiets strafferegistre

Fra sommeren av kan Datatilsynet gjøre tilsyn hos mange flere av politiets registre for å sjekke at politiet følger nye personvernregler.

Bjørn Erik Thon og Datatilsynet vil kunne sjekke mye mer om politiet følger personvernlovgivningen fra og med 1. juli. Her er direktøren utenfor Politidirektoratet og Sentrum politistasjon i Oslo.
  • Arild Færaas

Datatilsynets ansatte er ikke redde for å si fra når myndigheter ikke følger personopplysningsloven eller når de vil innføre lover de ikke liker – som datalagringsdirektivet.

Men selv om ikke myndighetene alltid liker Datatilsynets personvernfokus, har Stortinget vedtatt politiregisterloven som trer i kraft 1. juli. Da vil også tilsynet få mulighet til å sjekke hva politiet gjør med opplysninger de lagrer på en helt annen måte enn før.

— Vi får et forsterket tilsynsinstrument som vi tar på største alvor, sier direktør Bjørn Erik Thon til Aftenposten.no.

Tidligere har Datatilsynet for eksempel kunne sjekke passregisteret til politiet. Men tilsynet har ikke hatt direkte tilgang til politiets registre som vedrører straffesaker. Dermed har de heller ikke kunnet sjekke hvordan informasjonssikkerheten og personvernet blir ivaretatt der.

— Men nå kan vi gi pålegg på informasjonssikkerheten og internkontroll. Vi kan ikke kreve at noen får innsyn eller sletting, men vi kan drive systemkontroll ved for eksempel å se på hvilke rutiner politiet har for innsyn og sletting, sier Thon.

Det er Riksadvokaten, som er den øverste påtalemyndigheten, som fortsatt vil være øverste myndighet for behandlingen av opplysninger i straffesaker og for eksempel avgjøre om enkeltpersoner kan få innsyn i opplysninger om seg selv. En siktet kan også ta en innsynssak inn for domstolene. Hovedregelen for straffesaker er at man ikke sletter dokumenter. Slikt vil fortsatt ikke være underlagt noen personvernlovgivning.

PST unntatt

Datatilsynet kan ilegge forelegg til dem som bryter personopplysningsloven. Men Datatilsynet får ikke lov til å la politiet svi på pengepungen for eventuelle brudd på politiregisterloven.

Registrene til Politiets sikkerhetstjeneste får imidlertid ikke Datatilsynet mulighet til å sjekke. Det er fortsatt EOS-utvalget som skal holde styr på de hemmelige tjenestene.

- Usexy internkontroll

Thon er veldig opptatt av internkontroll, selv om han beskriver det som et «usexy ord».

— Tilsyn vi har hatt i kommuner og i næringslivet viser generelt at jo bedre internkontroll og bedre rutiner de har på sletting, innsyn og så videre, jo bedre blir personopplysninger ivaretatt.

- Tilsyn i høst

Thon sier at Datatilsynet vil ha møter med ulike etater i politiet i vår for å diskutere den nye ordningen.

— Og i høst vil vi dra på tilsyn, uten at vi nå vil annonsere nå hvor vi skal og når vi skal gjøre det

Juridisk direktør i Politidirektoratet Christian Budsberg Pettersen, ser positivt på at politiregisterloven fører til et styrket personvern i politiet:

— Det er naturlig at Datatilsynet er tilsynsmyndighet innenfor den del av politietsomPolitirektoratet haroverordnet ansvar for, og vi ser ikke noe problematisk med det, sier han til Aftenposten.no.

Les også

  1. Økokrim vil unnta hvitvaskings-register fra ny personvernlov

  2. Datatilsynet førte færre tilsyn for å overvåke personvernet ditt i 2011

  3. Regjeringen utsetter innføringen av datalagringsdirektivet

  4. Hadde innsyn i norske politiregistre