Sykepleierne krever det, og nå har en norsk by snudd. Men Bent Høie snur ikke om munnbind.

Vil munnbind på alle sykehjemsansatte være et godt grep for å få ned dødstallene på norske sykehjem? Helseministeren mener at vi ikke vet nok til å si det.

Sykehjem over hele landet har innført besøksforbud for å hindre koronasmitte. I Kristiansand anbefaler smittevernoverlegen nå også økt bruk av munnbind.

Aftenposten skrev torsdag at sykehjemmene i fem kommuner står for nesten halvparten av alle koronadødsfall i Norge.

I etterkant av det han kaller «katastrofen på Stener Heyerdahl-hjemmet», har smittevernoverlegen i Kristiansand tatt et drastisk grep.

Dagfinn Haarr er sikker på at smitten kom inn på institusjonen med en ansatt uten symptomer. Fem beboere døde.

– Det er grunnen til at jeg har anbefalt en betydelig økt bruk av munnbind hos de ansatte på kommunens sykehjem. Det er et forebyggende tiltak, sier Haarr.

Sykepleierforbundet mener tiltaket er klokt og fornuftig, og at folkehelsemyndighetene bør anbefale det samme.

Det skjer ikke, iallfall ikke foreløpig.

Les også

Åtte døde og 13 eldre smittet ved sykehjem i Bærum. Ekstraordinære tiltak er iverksatt.

Følger med internasjonalt

Men avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, sier at de vet om tiltaket i Kristiansand.

– Vi er klar over at det er noen som innfører det. Vi hadde et møte med en del av kommunene torsdag for å diskutere økt bruk av munnbind som et tiltak, sier Vold

Hun forteller at det gjøres ulike tiltak ulike steder i landet.

– Men den generelle anbefalingen er at det som regel ikke skal brukes. Vi gjorde en vurdering av det for en uke siden, sier Vold.

Bruken av munnbind øker i mange europeiske land. Vold sier at FHI følger med på kunnskapen som skapes om temaet. Hvis det er hensiktsmessig, vil de gjøre nye vurderinger også i Norge.

– Om noen innfører det her, så vil vi følge nøye med, sier Vold.

Folkehelseinstituttet har i tidligere rapporter påpekt at man foreløpig vet for lite om effekten av munnbind-bruk. De har også vist til at det fortsatt er knapphet på smittevernutstyr internasjonalt.

Torsdag la de frem en smittevernveileder for frisørbransjen. De skal starte opp virksomheten mandag. Men selv om de er i nærkontakt med kundene og ikke kan holde avstand, vil ikke FHI anbefale bruk av munnbind.

Vold innrømmer at tilgangen på produktet har noe å si.

– Det er ikke bare derfor, men det er en medvirkende faktor at det har vært mangel på godt smittevernutstyr. Vi skal vite at det er et godt og virksomt tiltak før vi anbefaler det. Vi vil i første omgang sørge for at det er nok til helsesektoren.

Les også

Bekymringsmelding beskriver sykehjem i Bergen som «smittebombe»

Flaks og uflaks kan avgjøre

Helseminister Bent Høie viser til FHI for de faglige vurderingene om munnbind på sykehjemmene. Han minner imidlertid om følgende:

– De kommunene som ikke har hatt dødsfall, som for eksempel Stavanger, bruker heller ikke munnbind på sine sykehjem, sier han.

Høie peker på at covid-19 ikke har ført til overdødelighet i Norge, slik vi ser i mange andre land. Det dør ikke flere her enn normalt på denne tiden av året.

– Men vi vet at når vi har en smittsom sykdom, så er de som bor på sykehjem veldig utsatt. Det er både fordi de har en generelt nedsatt helsesituasjon, og de bor veldig tett på hverandre. Mange har demens, og da er det ekstra vanskelig å overholde reglene vi har for å unngå smitte, sier han.

Helseminister Bent Høie tror det er snakk om litt flaks og uflaks når det gjelder hvilke av kommunene som opplever dødsfall på sykehjemmene.

Høie peker på at de strenge tiltakene, med sykehjem stengt for besøkende, ser ut til å virke.

Han tror også det er snakk om litt flaks og uflaks når det gjelder hvilke av kommunene som opplever dødsfall på sykehjemmene. Det er ikke nødvendigvis det at noen gjør en dårlig jobb.

– De kan ha vært uheldige med at en eller flere ansatte som var smittet, men uten symptomer, var på jobb. Da er det vanskelig. Det er ikke sikkert det ville endret seg med munnbind, men det er et faglig spørsmål, sier Høie.

Les også

Åtte døde og 13 eldre smittet ved sykehjem i Bærum. Ekstraordinære tiltak er iverksatt.

Beskytte ansatte og eldre

Sykepleierforbundet mener uansett at det nå er på tide med bruk av munnbind som et forebyggende tiltak i sykehjem og hjemmesykepleie.

Det sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Foruten å beskytte våre eldre og skrøpelige pasienter, kan det forhindre at sårt tiltrengte sykepleiere og andre helsearbeidere blir smittet, sier hun.

Bergen kommune har ikke landet på samme konklusjon som Kristiansand.

Men spesialrådgiver i sykehjemsetaten, Rune Eidset, sier at de har tenkt tanken.

– Så langt har vi vurdert at det brukes munnbind med mistanke eller påvist smitte. Vi har vært tydelige på at ansatte med luftveisproblematikk, som hoster eller er forkjølet, holder seg hjemme, sier han.

I Oslo har de innført bruk av munnbind på enkelte avdelinger.

– De fleste som er smittet hos oss, bor på skjermede avdeling. På disse avdelingene går alle ansatte nå med munnbind. Der er det ca. 800 plasser. Generelt vil vi ikke at alle skal bruke munnbind. Mange med demens har behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Helge Jagmann, direktør i sykehjemsetaten i Oslo kommune.