Norge

Forbrukerrådet ber pendlere trosse NSB

Anne Rygg, fagdirektør i Forbrukerrådet, mener NSB ikke har lov til å gi reisende bøter fordi de reiser med to månedskort. Og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har nå bedt NSB om å finne en «god løsning»

Pendlere som reiser fra Oslo til Hamar kan få billigere periodebilletter i vinter, men da må de ifølge NSB ta en kald pause på Eidsvoll før de får reise videre. Forbrukerrådet mener NSB ikke har noen hjemmel for å tvinge pendlerne til det, og vil ta opp saken med det statseide jernbaneselskapet. FOTO: CARL MARTIN NORDBY
  • Arild Færaas

— De legger opp til århundrets stollek.

Slik kommenterer Forbrukerrådets fagdirektør Aftenposten.nos artikkel om at NSB sier at pendlere som vil bruke to månedskort på en strekning, må gå av og på toget ved fylkesgrensa.

Etter at det ble et nytt takstsystem i Oslo og Akershus i oktober, kan enkelte langveispendlere spare mange tusen i året på å kjøpe to månedskort – et hos Ruter og et hos NSB – i stedet for å ha et NSB-kort hele veien. For pendlere mellom Oslo og Hamar kan det utgjøre en forskjell på nesten 5000 kroner i året.

BAKGRUNN:

Les også

NSB til pendlere: Gå av og på toget på fylkesgrensen

Men ifølge NSB er ikke det lov å kombinere månedskort kjøpt hos Ruter og hos NSB.

— Det er ikke lov å skjøte på periodebilletter, og har man ikke gyldig billett risikerer man å få gebyr, skrev kommunikasjonsrådgiver Jeanette Fagerli-Quaino i en epost til Aftenposten.no tidligere i uken.

- Sitt på toget

Fagdirektør Anne Rygg. FOTO: FORBRUKERRÅDET

Fagdirektør Anne Rygg i Forbrukerrådet, som også har en fortid som kommunikasjonssjef hos NSB, er ikke fornøyd med sin gamle arbeidsgivers praksis.— Vi vil ta kontakt med NSB i denne saken.

Hun vil ikke oppfordre pendlere med to månedskort til å leke stolleken og gå ut av toget, for så å gå på igjen.

— Jeg synes de skal sitte på toget, og om de får gebyr, vil jeg oppfordre dem til å henvende seg til Forbrukerrådet. Dette er en prinsipelt viktig sak, og vi mener at disse passasjerene har gyldige billetter og at de ikke bør bøtelegges.

Vil du høre på NSB eller Forbrukerrådet? Diskuter under saken

Hun reagerer også på at NSB vil likebehandle pendlere som i god tro har kjøpt to månedsbilletter med snikere.

— Pendlerne gjør det NSB har lært dem opp til – de går inn i systemet og finner den billigste måten å reise på – enten det er med kupongkort eller pendlerkort, fortsetter hun.

Jeanette Fagerli-Quaino, kommunikasjonsrådgiver i NSB, sier dette til Aftenposten om Forbrukerrådets utspill:

— Billettbetingelsen aksepteres av kunden før kjøpet av billetten. Bryter man disse betingelsene slik at man ikke har gyldig billett, kan man ilegges gebyr etter transportvilkårene.

Når Forbrukerrådet mener at det ikke står noe i transportvilkårene om forbud mot å skjøte to periodekort, viser Fagerli-Quaino til NSBs billettbetingelser, hvor det står «NSB periodebilletter kan ikke kombineres med periodebilletter innenfor Oslo og Akershus».

Hun viser også til at kunder som mener de har fått urettmessig gebyr, kan klage saken inn til Statens jernbanetilsyn, som er klageorgan etter passasjerrettighetsforskriften.

Kleppa: Upraktisk løsning

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bekrefter til Aftenposten.no at hun har tatt opp saken med NSB.

— Jeg har registrert at det har vært irritasjon og frustrasjon, og har nå all grunn til å tro at NSB finner en god løsning.

- Hva tenker du om den foreløpige løsningen de har skissert ved å gå av og på toget?

— Det oppleves som upraktisk, sier hun til Aftenposten.

Skisserer engelsk løsning

Rygg mener at NSB må tenke om igjen, og oppfordrer også fylkene rundt Oslo og Akershus å bidra til billigere kollektivtrafikk. Rygg skisserer i tillegg en løsning de har enkelte steder i England.— Der er det et kort som beregner hva som ville vært den billigste måten å reiser på. Da ville man vært opptatt av å gi kundene den best mulige løsningen, og holde på dem. Men i stedet truer NSB med bøter og straff til folk som prøver å reise kollektivt på rimeligst mulig måte.

Jan Riddervold, leder av Mjøsen pendlerforening, reagerte kraftig da han fikk vite om NSBs to-månedskort-nekt.

— Det er diskriminerende og trist. Og løsningen om å gå av og på toget er høl i hue, sa han til Aftenposten.no.

Aftenposten.no har også vært i kontakt med Samferdselsdepartementet, men hverken statsråd Magnhild Meltveit Kleppa eller andre i den politiske ledelsen, hadde mulighet til å kommentere saken torsdag.

PS! Aftenposten har fått en del spørsmål om det er lov å kombinere NSBs månedskort med enkeltbilletter fra Ruter eller NSB. Det bekrefter NSB at er lov.