Norge

Utdanningsforbundet: Altfor mye testing i skolen

Mens skolebyråden varsler stadig mer ambisiøse læringsmål for eleven, mener Utdanningsforbundet at elevene testes og kartlegges i altfor stor grad.

Skolebyråd i Oslo Torger Ødegaard (H) er ikke enig med Utdanningsforbundet, som mener elevene testes og kartlegges i altfor stor grad.
  • Lars Øverli

I en kronikk i torsdagens Aftenposten er Gunnhild Nohre-Walldén sterkt kritisk til de ukentlige kartleggingsprøvene av barna.

— Jeg er kritisk til omfanget og hvordan skolen bruker testene i etterkant. Vi opplever hverken at tilbakemeldingene er gode eller at barna får mer tilpasset læring. Skolenes maniske testing og kartlegging speiler et trist og tragisk syn på læring og vurdering. Vi kan jo bare ane hvordan hverdagen er for barn som strever med skolefagene, skriver Walldén - som selv er utdannet lærer.

Leder Terje Vilno i Utdanningsforbundet i Oslo er helt enig.

— Det er altfor mye testing, og i flere år har lærere gitt uttrykk for at mye av testingen ikke gir særlig informasjon utover det læreren allerede vet, og at de dessuten opplever at de får sentrale bestemmelser tredd over seg. Lærerne og foreldrene må i langt høyere grad være med på å styre dette. Det er dem som kjenner elevenes behov.

Les også

Hvordan opplever ditt barn testingen i skolen?

Bedt om å øve før prøve

Aftenposten har i sommer skrevet om rektorkontraktene i Oslo-skolen. Rektorene blir vurdert etter 42 unike mål.

Et av disse er 6-åringenes resultater på kartleggingsprøver.

I gårsdagens avis fortalte Nohre-Walldén også at hun en kveld i mai ble oppringt av sønnens kontaktlærer, som ba dem om å øve på å skille småbokstavene b og d før kartleggingsprøven dagen etter.

Hun stiller spørsmål om det i virkeligheten var læreren som skulle kartlegges av rektor eller rektor som skulle kartlegges av Utdanningsetaten.

– Hvis rektorene måles på samme grunnlag av Utdanningsetaten, burde protestene være høylytte, men rektorer i Oslo er verdensmestre i tilpasning. I sin lojalitet til skolen holder de heller kjeft, skriver hun.

— Dette tilfellet er overhodet ikke enestående. Det vet jeg, sier Vilno.

— På mange skoler er dette ganske systematisert. Jeg har hørt rykter om at elever får hjelp til å svare riktig ved at de får et hefte med oppgaver som er forholdsvis like de som kommer på prøven, sier Vilno.

Les også

«Han hvisker i øret til pappaen sin hver torsdag kveld at han dør i magen fordi han skal uketestes i morgen»

— Undergraver ikke det prøvene?

— Jo. Når elevene drilles før prøven, risikerer man å ikke avsløre det barna sliter med. I Oslo har det tatt helt av med rektorkontraktene. Det virker som om det som verdsettes og som man måler rektorene etter, er barnas resultater på prøver.

- Pusher skolene elevene?

— Ja, og det skal lærerne gjøre. Men når de kortsiktige prøveresultatene blir for viktige, kommer helheten i bakgrunnen. Det blir mer et mål på om lærerne og skolelederne får elever med gode resultater, fremfor elevenes langsiktige læring, nysgjerrighet og kunnskapsutvikling.

Vil konkurrere med de beste

Skolebyråd Torger Ødegaard i Oslo avfeier kritikken fra Nohre-Walldén og Utdanningsforbundet.

— Oslo-skolene ligger lengst fremme i en rekke fag, forskning viser at Oslo-skolene er best på å løfte dem som sliter og jeg får tilbakemelding på at skolene får stor frihet til å organisere hverdagen. Så lenge vi styrer kommer vi til å teste og følge opp, for at våre elever skal konkurrere med de beste elevene i Europa.

- Kan kartleggingen av rektorer føre til at skolene pusher elevene sine før kartleggingsprøver for å komme bedre ut selv, slik Walldèn stiller spørsmål om?

— Jeg håper at rektorene pusher på for at barna skal lære mest mulig og synes det er veldig bra at man øver før tester. Lærere som føler stort ansvar for at elevene skal klare seg godt, er slike lærere som gjør det verdt å holde på med dette, sier han.

- Så Utdanningsforbundet og skolebyråden har vidt forskjellige oppfatninger når det gjelder omfanget av kartleggingen?

— At vi og utdanningsforbundet har ulike oppfatninger er greit. En politisk diskusjon om virkemidler må vi kunne ha. Vi kommer uansett til å ha stadig mer ambisiøse mål for hva elevene skal lære. Våre elever skal konkurrere med de beste elevene i Europa.

Les også

  1. - Jeg synes at barn skal få senke skuldrene