Nå skal Østmarka vernes. Oslo får Norges mest bynære nasjonalpark.

En stor del av Østmarka blir nasjonalpark. Regjeringen starter nå formell planlegging, og parken kan åpne om et par år.

I 2012 begynte Ola Elvestuen å jobbe for nasjonalpark i Østmarka. Nå er den formelle verneprosessen igangsatt.

Oslo melder seg dermed inn i en eksklusiv klubb av hovedsteder med bynære nasjonalparker. Der finnes allerede Stockholm, Tallinn, Wien og Riga.

De gamle barskogområdene i Østmarka, øst og sør for Oslo, er hjem for mange sjeldne arter. Ikke mindre enn 103 arter er rødlistet, altså truet av utryddelse i Norge. 34 av disse artene er helt avhengig av gammel barskog. Parken blir den eneste i ulvesonen. Ulven i Østmarka vil dermed få et ekstraordinært vern.

Les hele saken med abonnement