Halvparten av barn og unge får tannregulering

Helsemyndighetene har hittil lagt til grunn at 30 til 40 prosent av barn og unge får tannregulering, men andelen ligger i virkeligheten på rundt 50 prosent.

Halvparten av barn og unge har fått tannregulering – noe som er en større andel enn man tidligere har trodd.

SSB har gått gjennom bruken av tannregulering i Norge, blant annet for å få fastslått hvor stort omfanget er.

Tallene viser at rundt halvparten av barn og unge født like etter 2000, har fått tannregulering. Til sammenligning er andelen i Danmark 25 prosent.

Det bekrefter antakelsen om man har at mange flere norske barn og unge som får tannregulering sammenlignet med danske ungdommer i samme alder, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

– Når avstanden er så stor, forsterker det fagmyndighetenes uttalelser om at vi i Norge gir regulering som ikke har en helsemessig begrunnelse, sier han.

Kutter i støtten

Inntil SSB la fram sin rapport i september, har det vært omtrentlig og lite oppdatert oversikt over hvor mange som mottar behandlingen. Rapporter fra Helsedirektoratet i 2014 og 2017 viste til anslag om at andelen lå på et sted mellom 30 og 40 prosent, men beregningene var basert på forskning som lå tilbake i tid.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for neste år at støtten til tannregulering skal avvikles for gruppen med minst behov. Argumentet var at stønad avvikles for tilstander som har kosmetisk karakter og ikke har betydning for tannhelsen.

Kuttforslaget ble møtt med mye kritikk. Det er blant annet omtalt som smålig og usosialt av opposisjonen og kritisert fra tannlegehold å underslå alvorligheten i bittfeil som heretter ikke vil få støtte til behandling. Høie viker ikke.

– Jeg er overbevist om at når vi gjør denne endringen, så vil vi komme ned på et nivå som ligger nærmere våre naboland, sier han.

SSB har funnet at omkring 60 prosent av barn og unge har hatt kontakt med en kjeveortoped, altså en reguleringstannlege. Noen har kun vært til undersøkelse, men omtrent 50 prosent har gjennomgått behandling.

Avdekket forskjeller

Rapporten avdekket videre at:

* Flere jenter enn gutter blir behandlet med tannregulering.

* Det er også mer vanlig hvis foreldrene har høyt enn lavt utdannings- og inntektsnivå.

* Innvandrerbarn har i mindre grad tannregulering sammenlignet med den øvrige barnebefolkningen.

* Barn som bor i fylker på Vestlandet, har også i større grad tannregulering enn barn som bor i andre fylker.

Behandling deles inn etter tre kategorier, hvor gruppe A har svært stort behov, gruppe B stort behov og gruppe C klart behov.

Høie vil kutte støtten til de fleste som i dag tilhører gruppe C. Om lag halvparten av barn og unge som får regulering, er i gruppe B, mens 36 prosent tilhører gruppen med minst behov, gruppe C.