Norge

Stortinget fredag: Klart for både E18 og Fornebubanen

Ny E18 vest for Oslo og Fornebubanen kom enda et skritt nærmere takket være enighet i transportkomiteen på Stortinget.

Planen var å bygge en egen vei forbeholdt busser ved siden av ny E18 (blått felt til venstre på grafikken). At veien tas ut av planene, innebærer at det blir trangere om plassen på den nye veien. Men prisen for ny E18 går noe ned, og veien blir enklere å bygge, ikke minst fordi bussveien skulle gå så tett på jernbanen ved Høvik.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

For en uke siden ble det klart at Arbeiderpartiet på Stortinget ville støtte planen om å bygge E18 vest for Oslo. De hadde mistet troen på at Oslo, Viken, staten, Bærum og Asker, som i hele vår har forhandlet om en løsning for veiprosjektet, ville finne en løsning.

Dermed kjørte Ap på Stortinget over byrådet, der Ap selv er største parti. Byrådet har kjempet en stadig hardere kamp mot E18-prosjektet.

– Flere bussfelt. Et viktig skritt nærmere Fornebubanen. Kollektivterminal på Lysaker. Og mer sykkelvei. Enigheten med Arbeiderpartiet er utrolig viktig for folk som er opptatt av bedre kollektivløsninger nær Oslo, sier Venstres stortingsrepresentant Solveig Schytz.

Hun er tidligere fylkespolitiker i Akershus, medlem av forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 og nå stortingsrepresentant for Venstre. Hun har lenge vært sentral i å finne løsninger for floken rundt E18 Vestkorridoren.

Les også

Nyhetsanalyse: Stortinget ville ikke finne seg i å bli taperen på E18

Møte om Fornebubanen 25. juni

Formelt stemmer Stortinget over finansieringsplanen for E18 som regjeringen har foreslått den 18. juni. Men i og med fredagens innstilling fra transportkomiteen er utfallet gitt. Det vil ikke spille noen rolle at Frp vil stemme mot finansieringsplanen.

Ifølge Venstre kom man fredag også mye nærmere realisering av Fornebubanen, der byggingen etter planen skal starte i høst.

– Nå når Viken og Oslo er blitt enige om Fornebubanen-utbygging, vil Venstre ta initiativ til at staten følger opp med de endelige avtalene. Vi skal raskest mulig komme i gang med utbyggingen av det viktigste miljøprosjektet i Oslo-området, sier Jon Gunnes, Venstres transportpolitiske talsperson, i en pressemelding.

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har tatt initiativ til å få fortgang i forberedelsene til Fornebubanen. Han har invitert Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo til møte om banen den 25. juni.

E18 er landets mest trafikkerte vei.

Derfor henger de to prosjektene sammen

Jon Gunnes, medlem av transportkomiteen på Stortinget, sier at E18-enigheten er svært viktig for Fornebubanen.

– Uten en enighet om E18 Vestkorridoren ville grunneierbidrag på flere milliarder til utbygging av Fornebubanen forsvunnet. Her har det vært svært viktig å være pragmatisk og finne løsninger på tvers av politiske partier, kommuner og fylkeskommuner. Det er gjennom å bygge samarbeid og finne løsninger over tid vi klarer å få viktige prosjekter realisert, sier Gunnes.

– Med E18 i tunnel gjennom Høvik får vi også realisert byutviklingspotensialet som ligger i dette flotte området. Folk som bor i området, kan endelig bli kvitt støy og forurensing, og flere boliger og næringsbygg kan bygges i et sentralt liggende område, sier han.

– De fleste ser at Bjørvika og Fjordbyen er positivt for Oslo, nå har vi lagt forholdene til rette for lignende utvikling i nabokommunene i Vest, sier Gunnes.

Frp: De som skal betale får minst nytte

– Denne løsningen betyr at både pendlere fra Asker og Bærum og andre som kommer sørfra nå skal straffes dobbelt, gjennom både økte bompenger og færre kjørefelt enn man har i dag, sier Frp samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud.

– Bilistene skal altså betale mer, for å stå lenger i kø. At Høyre kaller dette for god løsning, er for meg helt uforståelig, sier han.

Dette kan fortsatt bremse prosjektet

Når Stortinget vedtar finansieringsplanen for E18, skal det mye til for å stoppe prosjektet. Det kan bli forberedende byggearbeider ved nyttår.

Men det vil garantert bli heftig debatt om hvem som skal få kjøre i hvilke felt på E18, om bussene får selskap av elbiler og/eller tungtransport, og om andre detaljer rundt veien.

Det blir også debatt om hvordan en kollektivterminal på Lysaker bør se ut, og om hvor stor den skal være. Denne skal uansett i sin helhet betales av staten.

Også en lånegaranti for E18 på rundt 15 mrd. kroner må på plass, den som Viken trakk seg fra tidligere i år. Nå ligger det an til at Viken garanterer for strekningen Lysaker–Strand, mens Bærum kommune stiller garanti for Strand–Ramstadsletta.

Les også

  1. Ny E18 gir arbeidsplasser og miljøvennlig samferdsel | Olav H. Selvaag, Daniel Kjørberg Siraj og Torstein Storækre

  2. Syv ungdomspolitikere: Vi vil ha ny E18!

Les mer om

  1. E18
  2. Viken
  3. Knut Arild Hareide