Norge

SV: Vy skal vingeklippes, og andre skal vinne anbudene

– Med hånden på hjertet kan jeg si at disse anbudene virker rigget for én eneste ting: At norske Vy skal vingeklippes og andre skal vinne anbudene, sier SV-politiker.

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) under en av jernbanedebattene under Arendalsuka. De to er rykende uenige om jernbanekonkurransene som pågår.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Arne Nævra (SV) er en av mange som reagerer sterkt på Aftenpostens undersøkelser rundt konkurransene om å få kjøre tog på norske linjer.

En gjennomgang av brev, møtereferater og anskaffelsesprotokoller sår sterk tvil om Jernbanedirektoratet har fulgt retningslinjene de selv satte opp for å plukke ut vinnere under konkurransene om Sørlandsbanen og tog nord for Trondheim: At pris skulle telle mindre enn kvalitet.

Aftenposten har også vurdert om NSB/Vy virkelig har fått muskler til å konkurrere på like fot med utenlandske selskaper, slik Samferdselsdepartementet lovet.

Funnene i undersøkelsen

Aftenpostens funn viser blant annet:

 • NSB/Vy har vært best på kvalitet under begge jernbanekonkurransene hittil, om pakke 1 Sør og pakke 2 Nord. De har likevel tapt.
 • Go-Ahead vant blant annet fordi de regnet med flest nye passasjerer til linjene i pakke 1 Sør. Da Vy regnet med flest nye i pakke 2 Nord tapte de for SJ.
 • Jernbanedirektoratet har kjørt knallhardt på pris i begge konkurranser så langt. Konkurrentene settes opp mot hverandre her.

Transportkomiteen på Stortinget, der Nævra er medlem, har fulgt konkurransene spesielt tett. Slik begrunner han påstanden om at «anbudene virker rigget»:

– Dette skjer ved at anslag på trafikkmengde og vurderinger av kvalitet og pris alltid kommer Vys konkurrenter til gode.

Det er samme argumentasjon som leder for Jernbaneforbundet, Jane B. Sæthre, bruker.

Vil tilbake til NSB

Slik kommenterer SVs partileder Audun Lysbakken Aftenpostens gjennomgang:

– Dette viser hvorfor vi må få stoppet privatiseringen, ta jernbanen tilbake under offentlig, demokratisk kontroll og få norske tog på skinner igjen. Vi trenger å utvikle, ikke avvikle, norske jernbaner, som ett selskap. Vi kan kanskje til og med kalle det NSB, sier Nævras partileder Audun Lysbakken.

Et Flirt-tog fra NSB fotografert på Oslo S i mars 2017. Senere er NSB blitt til Vy, og selskapet er fratatt alle tog.

Dette har de spesielt bitt seg merke i

Av Aftenpostens mange funn rundt de to gjennomførte jernbanekonkurransene har SV bitt seg spesielt merke i disse:

 • Direktoratet har i brev om anbudsresultatet opplyst at SJ som vant pakke Nord, hadde levert et tilbud som ville «resultere i flere og mer fornøyde kunder», mens Vy faktisk var bedre på kvalitet og beregnet over 500.000 flere passasjerer.
 • Norske Vy er blitt fratatt sine tog. De skal leies tilbake fra selskapet Norske Tog AS. SJ kan bruke egne tog. Det kan også britiske Go-Ahead, som vant Sørlandsbanen.
 • Kravet til avkastning ser ut til å være høyere for Vy enn for andre selskaper. Det virker heller ikke i Vys favør.

– Er det noen i det internasjonale næringslivet som ikke kjenner til mekanismen om at selskaper underbyr i anbud, bare for å komme inn som ny aktør i et land, spør Lysbakken.

Han frykter for hva som vil skje med lønns- og arbeidsforhold etter noen år.

Morten Stordalen (Frp) på talerstolen i Stortinget.

– Ser ingen problemer med funnene

Også Frps samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Morten Stordalen, sitter i Transportkomiteen og har fulgt konkurransene tett.

Han ser ikke problemer med noen av Aftenpostens funn.

– Det som overrasker meg langt mer ved konkurransene er at det kommer frem at Vy kan gå så langt ned i pris. Hvorfor har ikke de som har styrt jernbanen, tidligere fortalt at man kunne få mer tog for mye mindre penger? spør Stordalen.

Han sier at det fra dag én har vært åpenhet om hva som ville avgjøre konkurransene.

– Jeg skulle ønske at Vy vant en konkurranse. Jeg heier på Vy! Men det er ikke avgjørende for oss hvem som kjører togene, bare vi får mer tog for pengene. Nå får vi fem milliarder mer tog for pengene, sier Stordalen.

– Det er anslagene fra selskapene. Er det realistisk at de klarer å kjøre tog for så mye lavere summer?

– Ja, det må vi forvente. Jeg håper at hverken Vy eller de andre har strukket seg for langt i sine tilbud, sier Stordalen.

Høyre: Konspirasjonsteorier

Helge Orten (H) er leder for Transportkomiteen på Stortinget. Han avviser påstandene om at anbudsrundene er rigget som «konspirasjonsteorier».

– Når to konkurrenter leverer nesten likt på kvalitet, så må prisen bli utslagsgivende. Poenger med reformen er å få et best mulig tilbud til passasjerene for en best mulig pris, sier Orten.

Rødt er ett av partiene som har ønsket en uavhengig gjennomgang av jernbanekonkurransene. Riksrevisjonen har tidligere vurdert å granske den første, men har inntil videre lagt dette bort.

Les også

 1. Oppvaskmøte om jernbanen: Skal vurdere kortere sommerstengt

Les mer om

 1. Jernbane
 2. Jernbanedirektoratet
 3. Bane NOR
 4. Jernbanekonkurranse
 5. NSB