Norge

En av tre søker jobb via sosiale medier

Hver tredje nordmann bruker Facebook, LinkedIn og andre sosiale medier i jakten på ny jobb. Kvinner er det siste året blitt de ivrigste brukerne.

Nordmenn er stadig mer ivrige i bruken av sosiale medier og 1 av 3 bruker det nå også aktivt i jakten på ny jobb. Avbildet er Svenn Arne Dragly (22) og Margrete Langmyhr (22). Foto: CARL MARTIN NORDBY

  • Ulf Peter Hellstrøm

En av fem nordmenn nøyer seg ikke bare med å bruke de sosiale mediene for å orientere seg om attraktive jobber – de bruker de sosiale mediene i selve søkeprosessen.

Samme i Sverige

I Sverige er utviklingen nøyaktig den samme: En av tre svensker bruker de sosiale mediene for å kartlegge jobbmulighetene og eventuelt for å søke jobb.

Undersøkelsen viser bare beskjedne endringer sammenlignet med en tilsvarende studie i fjor. En stor andel av de spurte oppgir at de bruker «andre» sosiale nettverk enn de navngitte markedslederne. Microsofts tjeneste MSN og rubrikktjenester som Finn.no teller trolig med her, tror Xtra personell.

Færre menn

Norske menn har faktisk en synkende tendens til å bruke de sosiale nettverkene, viser tallene.

— Det er som forventet at stadig flere arbeidstagere søker jobb gjennom sosiale medier. Vi ser en jevn økning. Men fra 2010 til 2011 har andelen menn faktisk sunket, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell, som har bestilt undersøkelsen fra meningsmålingselskapet InFact.

To nettverk

Også LinkedIn og Facebook trer frem som de viktigste sosiale nettverkene, sier seniorkonsulent Magnus Larsson i InFact. Han mener at bruken av sosiale medier viser en stabil utvikling.

31,5 prosent av de spurte i Norge har brukt sosiale medier til jobbjakt. Da er andelene av dem som faktisk har brukt mediene til å søke på konkrete stillinger lagt sammen med dem som har brukt nettverkene til å orientere seg i stillingsmarkedet.

19,6 prosent har faktisk søkt jobb via slike nettsteder. Dette er en økning på 3,6 prosent fra fjorårets undersøkelse, da 16 prosent oppga at de hadde søkt jobb på denne måten.

På fremmarsj

Kvinnene er avgjørende for den moderate økningen. I 2010-undersøkelsen hadde 32,2 prosent av mennene og 30,4 prosent av kvinnene brukt sosiale medier i jobbjakten. I år har andelen menn sunket til 27,4 prosent, mens hele 35,9 prosent av kvinnene benytter nettverkstjenestene til dette.

Menn surfer tradisjonelt mer på nettet enn kvinner, men det er kvinnene som viser den største aktiviteten hvis man ser de sosiale nettverkene under ett. Da er det ikke så rart at kvinner nå mer enn noensinne bruker de sosiale mediene til å lete etter jobber, mener Fæste i Xtra personell.

— Jeg tror potensialet for ytterligere økning i årene som kommer er stort. Vår erfaring er at slike kanaler blir stadig viktigere, sier Fæste. Hans eget selskap benytter Facebook, Twitter og LinkedIn i jakten på nye folk.

Flest i Oslo

Undersøkelsen viser også at Oslofolk er de mest ivrige brukerne av sosiale medier i jobbjakten. Hele 26,3 prosent av hovedstadsbeboerne sier at de har søkt jobb via sosiale medier – en tydelig oppgang fra 19,6 prosent i fjor.

I motsatt ende av skalaen finner vi Midt-Norge. I Trøndelagsfylkene er det bare 10,3 prosent som har søkt jobb på denne måten, og så mange som 71,2 prosent av de spurte i denne regionen har aldri benyttet seg av sosiale medier for å lete etter ny jobb.

Seiler opp som favoritt

Twitter scorer lavt, mens Facebook og ikke minst LinkedIn dominerer stadig mer for jobbsøkere i Norge og Sverige.

— LinkedIn er blitt den viktigste kanalen for å rekruttere folk. De sosiale nettverkene gir jobbsøkere helt nye muligheter til å ligge et hestehode foran sine konkurrenter i kampen om de beste jobbene, mener hodejeger Pål-Espen Tørisen i rekrutteringsfirmaet Asperanza.

På topp i Sverige

I Sverige har LinkedIn passert Facebook som den mest populære tjenesten. 13,1 prosent av de spurte svenskene nevner LinkedIn som et viktig redskap i jobbsøkingen, mens 11,9 prosent nevner Facebook. I Norge er styrkeforholdet mellom de to nettverkene motsatt.

Facebook er det klart mest kjente og brukte sosiale nettverket i Norge, så det er naturlig at det er populært også til dette formålet – å sikre seg en god jobb, sier Xtra personells leder Kristian Fæste.

LinkedIn er et smalere medium, som til gjengjeld er skreddersydd for å opprettholde profesjonelle kontakter, legge ut CV-er og søke jobb – noe stadig flere tydeligvis har oppdaget, mener sjefen i Xtra personell.

— Mitt råd er å gå bredt ut, og lete etter jobb i flere sosiale medier samtidig, sier Kristian Fæste.

Twitter

Twitter har fått en enestående posisjon som nettverket der store nyheter dukker opp lynkjapt blant de utallige varslingene og mikrobloggene. Men Twitter ligger langt etter både Facebook og LinkedIn som åsted for jakt etter jobber.

— Jeg synes brukere i de helt unge årsklassene fremstår som overraskende konservative i sin anvendelse av disse nettverkene. Mange tar fortsatt ikke innover seg at de sosiale mediene bringer deg i kontakt med folk som allerede er på innsiden av de ettertraktede arbeidsplassene. De er ofte for passive og bruker ikke mediene til å ta direkte kontakt med bedriftene, mener hodejeger Tørisen.

Glem gamle venner

Du og vennene dine kjenner de samme menneskene. Jakter du på jobb, trenger du derimot tilgang til fjernere nettverk som bringer deg i kontakt med nye mennesker og miljøer. Det er her at LinkedIn har sin styrke, mener Tørisen.

Han har flere råd til jobbsøkere i alle aldre:

— Lag deg en god profil på LinkedIn – gjerne på engelsk. Da kan den sees av firmaene som leter etter nye medarbeidere. Det kan også være utenlandske firmaer som vil etablere seg i Norge, sier Tørisen.

Bruk Finn.no

— Det neste skrittet kan være en CV også på Finn.no – denne gang på norsk.

— Og så må du utnytte nettverkene selv – finn ut hvor de attraktive jobbene er, skaff deg kontakter, vis initiativ. Plutselig sitter du på et jobbintervju! sier Tørisen.

Les også

  1. Lønnen øker - arbeidsgleden faller

  2. Slike ansatte vil arbeidsgivere ha