Ulf Leirstein skal sitte på Stortinget i to år til uten parti. Så mye kan enmannsgruppen hans få i støtte.

Den tidligere Frp-politikeren Ulf Leirstein trådte ut av partiet i slutten av april. Nå kan han få pengestøtte fra Stortinget, men ikke på langt nær like mye som enpersons-partigruppene til MDG og Rødt.

Ulf Leirstein meldte seg ut av Frp i slutten av april, men blir sittende som uavhengig representant til valget i 2021.

Fredag 26. april gikk stortingspolitiker Ulf Leirstein ut på sin egen Facebook-side og varslet at han meldte seg ut av Fremskrittspartiet. Da hadde han vært Østfolds representant på Stortinget i 13 år og 211 dager og partimedlem i 30 år.

Leirsteins enmannsgruppe vil motta rundt 400.000 kroner årlig i støtte fra Stortinget. Leirstein bekrefter til Aftenposten at han vil søke om denne støtten nå.

– Jeg vil benytte meg av muligheten til å få støtte i henhold til Stortingets regelverk. Det er et tilskudd som gjør at jeg som nå ikke lenger har et stort administrativt apparat fra partiet, kan utføre mitt verv på Stortinget. Hvordan det skal benyttes, har jeg ikke avklart enda, skriver han i en e-post.

Må registrere enmannsgruppen før støtten utbetales

Han må nå registrere seg i enhetsregisteret, opprette en bankkonto og få et organisasjonsnummer til enheten.

– Så sant det formelle er i orden, kan han få utbetalt denne støtte fra denne måneden. Representanter som trer ut av sin stortingsgruppe og blir uavhengige, har krav på 50 prosent av gjeldende representanttilskudd, som for tiden er på 808 079 kroner, opplyser rådgiver Øyvind Torvund ved Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt i en e-post.

Det er ikke registrert noe selskap på Ulf Leirstein i Enhetsregisteret pr. nå, men det skal være underveis.

MDG og Rødt får langt mer

Alle partigrupper på Stortinget får et gruppetilskudd. Størrelse beregnes ut fra et grunntilskudd og et tilskudd pr. representant.

Etter Leirsteins utmeldelse fra Frp, er det blitt tre enpersons-grupper på Stortinget. Rødt og Miljøpartiet De Grønne har kun én representant hver i denne perioden. De to partiene får langt mer i støtte fra Stortinget enn Leirstein vil kunne få.

Une Bastholm er MDGs eneste stortingsrepresentant i denne perioden.

I tillegg til representantstøtten på 808.079 kroner får de et grunnbeløp på 4,76 millioner kroner.

– En uavhengig representant har ikke krav på grunntilskudd, opplyser Stortingets administrasjon.

Den sentrale offentlige støtten til de politiske partiene er i stor grad basert på oppslutning i forrige valg. I tillegg til dette betaler Stortingets administrasjon altså for representantenes reisevirksomhet.

Skal dekke driften av partigruppene

Tilskuddet til partigruppene er ment å dekke driften av et politisk og administrativt støtteapparat for stortingsgruppene samt anskaffelse av varer og tjenester.

Leirstein får stortingslønn på 956.463 kroner pr. år, slik alle de andre representantene får. Stortinget dekker også reiseutgifter, mobiltelefon og bredbånd hjemme.

– Naturlig med mer støtte til registrerte partier

Statsviter og forsker Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning mener det er naturlig at registrerte partier har en fordel.

– En enmannsgruppe som representerer et parti, har stilt til valg på bakgrunn av et program og har fått et mandat fra en velgergruppe. Det samme kan man ikke som om en person som bryter ut av et parti underveis i perioden.

Leirstein har ingen problemer med forskjellsbehandlingen.

– Det er helt greit at man i systemet skiller mellom uavhengige representanter og partier som er innvalgt ved valg. Men man kan jo alltid diskutere hvor mye midler det skal bevilges til politisk virksomhet, sier han.

– Jeg er innvalgt på Frps program og vil selvfølgelig fortsatt være tro mot den politikken jeg gikk til valg på, sier Ulf Leirstein.

– For lite Frp-politikk

Leirstein har tidligere vært parlamentarisk nestleder og talsperson for finans og justispolitikk i Frp. I april sa han at utmeldingen handlet delvis om politikken partiet har ført i regjering.

– Jeg mener Frp trenger en tydeligere Frp-profil for at partiet skal stå seg som parti over tid, skrev han til Aftenposten i april.

Forut for utmeldelsen hadde partiet mottatt nok et varsel mot stortingspolitikeren om en hendelse for syv – åtte år siden. Dette kom på toppen av avsløringene i 2018 om at Leirstein hadde sendt porno til en ung gutt i partiet og foreslått trekantsex med en 15 år gammel gutt fra Fremskrittspartiets Ungdom, FpU.

Da saken ble kjent, erkjente Ulf Leirstein å ha gått over streken og trakk seg fra alle verv.

Flere Frp-ere har brutt ut

Det er ikke første gang Frp-politikere velger å forlate partiet midt i stortingsperioden. Det har skjedd i hver eneste stortingsperiode siden 1981.

Tilsammen har 15 stortingsrepresentanter fra Frp tatt status som uavhengige underveis i perioden. Noen av de mest profilerte utbryterne har vært Jan Simonsen og Fridtjof Frank Gundersen.

I forrige periode brøt Inger Godskesen fra Aust-Agder ut mot slutten av sine fire år på Stortinget.

Inger Godskesen var uavhengig representant i forrige stortingsperiode.

Fra andre partier er det mindre vanlig å bryte med partiet sitt underveis, det har kun skjedd en gang i årene fra 1981 til i dag. Inge Staldvik fra Ap brøt i 1992 ut av partiet på grunn av EØS-saken og meldte overgang til SV.

– Vil slite med å få innflytelse

Forsker Jo Saglie tror ikke Leirsteins enmannsgruppe vil kunne oppnå særlig stor politisk innflytelse.

– Det vil være avhengig av den parlamentariske situasjonen. Hvis Leirstein var i vippeposisjon, ville han kunne få stor makt, men det er han ikke. Hvis en politiker går ut av et parti på grunn av en politisk sak, vil det være mulig å skape nye allianser. Men her er bakgrunnen en politisk skandale. Det vil gi ham små muligheter til å skape en ny maktbase.

– Selv gir Leirstein uttrykk for at utmeldelsen handler delvis om at det er for lite Frp-politikk igjen i regjerings-Frp. Er ikke det en misnøye flere i partiet ville kunne dele?

– Det er stort mangfold i Frp, og deler av stortingsgruppen kan sikkert være enige med ham. Men så langt er de lojale overfor regjeringsprosjektet, sier Saglie.

– Vil søke innflytelse som før

Leirstein selv sier han vil søke innflytelse på samme måte som tidligere.

– Jeg har fortsatt mange gode venner og gode kontakter i Frp og regjeringspartiene og vil også i fortsettelsen ta opp saker som jeg er opptatt av, sier han.

Leirstein sitter i dag i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han er også er nestleder i fullmaktskomiteen, medlem i Stortingets delegasjon til Nordisk råd og leder for Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU).