Norge

Sylvi Listhaug til Askøy etter drikkevannsskandalen

Skvisen mellom rent drikkevann og høye avgifter er blant tingene politikerne i Askøy vil ta opp med folkehelseministeren. Ap mener staten må på banen.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) kom mandag til Askøy for å få en redegjørelse av kommunen om smitteutbruddet. Her sammen med Askøy-ordfører Terje Mathiassen. Foto: Paul Sigve Amundsen / NTB scanpix

 • NTB

Sylvi Listhaug (Frp) kom mandag til kommunen for å bli orientert om drikkevannsskandalen og utbruddet av campylobacter-smitte.

– Hovedbudskapet vårt er at dette aldri må skje igjen, sa Askøy-ordfører Terje Mathiassen (Ap) til NTB i forkant av møtet.

Askøy kommune vil nå ha en ekstern gransking av vannskandalen for å komme til bunns i hva som har skjedd.

– Det tror jeg er utrolig viktig for å gjenvinne innbyggernes tillit, sier Mathiassen til NRK.

De siste ukene er over 2000 askøyværinger blitt syke av drikkevannet, og over 70 er blitt så dårlige at de måtte legges inn på sykehus. Onsdag i forrige uke døde en 72 år gammel kvinne, mens en ettåring døde uken før. Begge hadde campylobacter-bakterien i blodet, men det er uklart i begge tilfellene om dette er dødsårsaken.

Bakterien kan ha kommet inn i drikkevannet gjennom dyreavføring som har lekket inn i et høydebasseng.

På Askøy har flere tusen blitt syke på grunn av infisert drikkevann. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil bli utfordret på hvordan norske kommuner skal ha råd til å finansiere etterslepet på 280 milliarder kroner i vedlikehold av drikkevannsanleggene når hun mandag besøker kommunen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Vil ta opp selvkostprinsippet

Blant tingene kommunen vil ta opp med Listhaug, er problemene med å finansiere utbedring av drikkevannsforsyningen. Siden 2002 har planer om utbedring ligget på bordet, men saken er stadig blitt utsatt. I 2017 viste en rapport at utbedringen, med en prislapp på 3,8 milliarder kroner, ville føre til en tredobling av vann- og avløpsgebyret til over 30.000 kroner.

Årsaken er at vannforsyningen drives etter selvkostprinsippet, som betyr at innbyggerne må betale for drift og vedlikehold.

– Selvkostprinsippet er noe jeg kommer til å ta opp med statsråden. Dette gjelder jo ikke bare Askøy, men veldig mange kommuner, sier Mathiassen.

Ifølge Norsk Vann er det et samlet etterslep på 280 milliarder kroner på vedlikehold av ledningsnettet i norske kommuner.

– Dilemma

Varaordfører Bård Espelid mener at drikkevannsskandalen i Askøy viser hvilken skvis kommuner står i når det gjelder hvordan større utbedringer av denne type infrastruktur skal finansieres.

– Det er en hårfin balanse. Mange innbyggere vil ikke ha råd til å betale 30.000 kroner, sier han.

Listhaug påpeker på sin side at det er kommunene som har ansvaret for å sikre befolkningen trygt vann.

 • Les også: Smitten i drikkevannet på Askøy kommer trolig fra dyreavføring

– Slik bør det fortsette å være. Selvkostprinsippet, altså at pengene som innbyggerne betaler inn, øremerkes investeringer og drift av vannverk, gir mulighet for kommunene til å foreta nødvendige investeringer, sier hun til NTB.

– Påminnelse

Fredag gjorde Listhaug det klart at hun vil iverksette en landsomfattende kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner. Blant annet vil hun pålegge kommunene å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov.

På spørsmål om andre former for finansiering enn selvkost bør utredes, svarer Listhaug:

– Hendelsen på Askøy er en påminnelse om hvor viktig det er å gripe fatt i utfordringene på vannområdet. Nå bør alle kommuner som ikke har tilfredsstillende vanninfrastruktur, kjenne sin besøkelsestid og planlegge for å gjøre nødvendige investeringer.

Ap vil ha dialog

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre vil slå ring om kommunenes ansvar, men mener staten må på banen med økonomisk hjelp når det gjelder det mest akutte oppgraderingsarbeidet.

– Staten bør gå i dialog med kommunene og se om det er tiltak man kan treffe i samarbeid, sier han til NTB.

I tillegg vil Ap ha en egen lov om vann- og avløpssektoren, slik man har i Finland og Sverige.

Les mer om

 1. Askøy

Relevante artikler

 1. NORGE

  Må koke vannet i Hurum

 2. NORGE

  Dette er de ubesvarte spørsmålene etter vannskandalen i Askøy

 3. NORGE

  Varaordføreren i Askøy tror flere vil bli syke – kommunen har ikke kontroll

 4. NORGE

  Syv spørsmål og svar om smitteutbruddet på Askøy

 5. NORGE

  I 2002 skulle de bygge nytt vannanlegg. 17 år senere er det fremdeles ikke på plass.

 6. POLITIKK

  Kommunal avgiftsbombe venter norske huseiere