Vinstra-saken: Kan ende med forvaring

De to sakkyndige i Vinstra-saken konkluderte onsdag med at den drapstiltalte 17 år gamle gutten var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Alexander Rønningsdalen Flaata (til venstre) i tinghuset på Lillehammer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Om Nord-Gudbrandsdal tingrett tar dette til følge, kan han dømmes til fengselsstraff eller forvaring for drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i fjor.

Dersom de hadde kommet til at han var utilregnelig da drapet skjedde, ville han blitt overført til tvungent psykisk helsevern.

De to rettssakkyndige Terje Tørrissen og Alexander Rønningsdalen Flaata mener også at det er forhøyet fare for at han vil begå nye, alvorlige straffbare handlinger, at han vil trenge lang behandling, og at hans voldsfiksering fortsatt er en del av tankegodset hans.

Tørrissen sier til NTB at dette er en av de vanskeligste sakene han har arbeidet med.

– Dette er en veldig kompleks og sammensatt sak. Da må vi gjøre alt vi kan for å prøve å komme fram til et resultat slik at vi kan besvare mandatet som vi er gitt av retten, sier den erfarne rettspsykiateren som blant var sakkyndig under 22. juli-rettssaken og i Aksla-saken.

Torsdag er det rettsfri før prosedyrene avslutter hovedforhandlingen fredag.

Uklar diagnose

I stedet for å konkludere når det gjelder hva slags sinnslidelse gutten har, stiller de sakkyndige diagnosen åpen for retten. Men de trekker fram både schizofreni og Asperger som mulige diagnoser. Likevel er de i tvil og understreker at det er retten som skal fatte en avgjørelse og avsi dom.

Uansett er de helt klare på at 17-åringen vil trenge mange års behandling.

– Han har urealistiske fremtidsplaner. Det er forhøyet fare for nye straffbare handlinger. Det viser hans voldstanker. Sikkerhetsnivået vil være høyt. Da er det føre var-prinsippet som gjelder, sa Tørrissen.

Han la senere til at tiltalte selv har snakket om behandling i ett til to år.

– Det er det ikke snakk om her. Her vil det ta lang tid, sa rettspsykiateren.

Guttens forsvarer, advokat Nora Hallén, ville vite om behandlingen han nå får, avsluttes dersom han får forvaring og kommer til Ila fengsel og forvaringsanstalt. Dette ble avvist fra flere av rettens aktører, blant dem dommer og aktor.

Endret oppfatning

I sin gjennomgang av erklæringene de har avgitt, sa de sakkyndige at de har endret mening om tilstanden til 17-åringen under saksgangen.

– Det har vært særdeles viktig å være til stede under hovedforhandlingen for å forstå hva dette dreier seg om, sa Tørrissen i tinghuset på Lillehammer.

Han sa at de ikke hadde noen grunn til å tro at tiltalte har en paranoid vrangforestilling om at noen på Vinstra skal komme å ta ham, eller at de ikke på noe tidspunkt har registrert at det har vært en realitetsbrist hos gutten.

– Vi har endret konklusjon. I etterkant har vi fått mer informasjon og gått flere runder. Vi føler vi har kommet der vi skal være, sa Tørrissen.

Hastebehandlet

I forkant av onsdagens gjennomgang hastebehandlet Den rettsmedisinske kommisjon en tilleggserklæring fra rettspsykiaterne.

De to sakkyndige leverte erklæringen til kommisjonen rett over midnatt natt til onsdag.

I 9.30-tiden sendte kommisjonens leder Gunnar Johannessen beskjed til tingrettsdommeren om at erklæringen var ferdigbehandlet uten vesentlige mangler.