- Det kan gå skred igjen!

Ramnefjellet kan rase igjen. Det har gått to store skred i fjellet i forrige århundre og det kan skje igjen i vårt, mener skredekspert.

Skredforsker Krister Kristensen ved Norges Geotekniske Institutts (NGI)s avdelingskontor i Stryn i Nordfjord, tar Ramnefjellet i øyesyn i kikkert. — Vi antar at det er såpass store stein- og morenemasser i vannet under raset nå at et nytt skred trolig ikke vil forårsake en større flodbølge. Men folk bør uansett holde god avstand til rasfjellet, mener Kristensen.Det er i dag ikke montert måleutstyr som kan følge utviklingen av sprekkdannelser i Ramnefjellet. Kommunen har ansvaret for å dette og andre tiltak. En slik overvåking, nærmere undersøkelse av vannet under rasstedet og en eventuell risiko-analyse er alle kostbare tiltak for en liten kommune.- Problemet er derfor å sette dem ut i livet. Dette burde derfor være et ansvar for de sentrale myndigheter. Det bør også en kartlegging av alle de mest skredutsatte områder her i landet være, mener en av Norges fremste skredeksperter.

<b>Må overvåkes. </b>- Det kan komme flere skred i Ramnefjell, og fjellet burde derfor overvåkes bedre. Dette burde være et statlig ansvar, ikke kommunens, mener skredekspert Krister Kristensen i NGI.