Norge

Forsvaret: Pistol-instruktørene må også levere våpenet fra seg

Soldater som skal støtte politiet i terrorsituasjoner i norske byer føler seg devaluert. Offiserer sier at nasjonal beredskap svekkes.

OPT_tkL7C6124_doc6o3rr9gi6ls1dqoywepa-SDzsJoTIno.jpg
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Ordren om innlevering av våpen er nå et tema i hele Forsvaret. Mange opplever at norsk, nasjonal beredskap svekkes ved at de som skal være først på pletten i en krisesituasjon mister håndvåpen.

De siste i køen som skal levere inn pistoler og annet utstyr er Heimevernets innsatsstyrker.

Dette er offiserer og soldater som skal være blant de første til å assistere politiet, og beskytte de viktigste sivile bygningene, i store norske byer, om en terrorsituasjon skulle oppstå.

Det får professor Janne Haaland Matlary ved Forsvarets Høgskole til å reagere sterkt:

— Politi har pistol i selvforsvar og som kampvåpen i terrorsituasjoner. Soldatene skal ikke ha det. Risikovurderingen sier altså at politi må ha håndvåpen, men ikke soldater?, spør Matlary.

- Går på identiteten løs til den enkelte av oss

Aftenposten har snakket med nøkkelpersoner i innsatsstyrker for norske byer. Slik formulerer én kritikken mot ordren som kom så brått:

- Dette er latterlig. Tragisk. Vi i innsatsstyrkene har en helt annen rolle enn å krige på en slagmark. For oss handler det om nærforsvar, selvforsvar for den enkelte.

— En strid vinnes til slutt lokalt, nede på enkeltmannsnivå, ikke ved hjelp av artilleri, sier offiseren.

Militære opererer ikke bare på en slagmark. De skal assistere politi i bysentra i en terrorsituasjon.

— Vi opererer i et bysentrum. Her er det flere settinger der en Glock pistol vil være mer hensiktsmessig enn et automatgevær, sier offiseren.

- Dette går på identiteten løs til den enkelte. Dette er følelsen av å bli sparket i nøttene for at det skal spares kroner 3,50 på Monopolpengebudsjettet.

En annen uttalelse lyder:

— Dette har en ødeleggende effekt på moralen, det gir en følelse av å bli devaluert. Det kan umulig stå i forhold til den forsvinnende lille økonomiske gevinsten man får ved dette.

— Jeg kan ikke se at man klarer å spare så mye penger. Det er snakk om små mengder ammunisjon. Man har gjort valget om å spare på noe som betyr mye, for mange, men som gir liten gevinst.

Symbolsak for at politikerne skal se situasjonen?

I offisersrekkene åpnes det også for teorien om at den nye hærsjefen, generalmajor Odin Johannessen, har funnet en symbolsak som tvinger politikerne til å se situasjonen Hæren befinner seg i.

En sak som setter den økonomiske situasjonen på spissen, godkjent av forsvarssjefen, en av toppoffiserene i Forsvaret med størst operativ erfaring. Johannessen har vært sjef for Telemark bataljon, Krigsskolen og Brigade Nord.

— Dette er en påstand som må stå for Aftenpostens egen regning. I Hæren startet prosessen med nytt bevæpningskonsept for håndvåpen for tre år siden. Ordren Aftenposten viser til ble utstedt i 2015, før generalmajor Odin Johannessen tiltrådte som generalinspektør for Hæren og således faller påstanden på sin egen urimelighet, sier oberstløytnant Aleksander Jankov, talsmann for Hæren.

Først ble folk i Heimevernet fortalt at de skulle levere inn pistolene til l «vedlikehold».

- Viktigst: Frykter at norsk beredskap er svekket

Sosialantropologen Tone Danielsen har skrevet flere rapporter om spesialsoldatene for Forsvarets forskningsinstitutt.

Hun har skrevet om hvordan spesialsoldatene trener hjernen til å takle krig.

Hun er også forfatter av doktoravhandlingen «Making warriors in the global era».

— Innleveringen av våpen er ikke varslet godt nok. Den kommer brått på. Hos de jeg har snakket med er dette den første reaksjonen jeg får:

«Hva gjør dette med den generelle beredskapen? Vi skal jo være gripbare, ha en høy reaksjonsevne».

- Rart man avvæpner militære som skal samarbeide med politiet

— Spesielt gjelder dette innsatsstyrkene, som skal raskt ut. Evnen til å bidra i akutte situasjoner blir forringet. Hele forsvarskonseptet går jo nå ut på at man ikke har uker å forberede seg på, men timer. Mange husker Utøya, sier Tone Danielsen.

Militære og politi under felles antiterrorøvelse.

— De jeg har snakket med sammenligner seg også med politiet, som nå er bevæpnet. De synes det er rart at man avvæpner militært personell, all den tid man ønsker et samarbeid mellom forsvar og politi. Dessuten er jo håndvåpenet til egenbeskyttelse.

— På toppen av dette tenker jeg at det også blir et stort apparat som skal i sving for å flytte rundt på disse tingene, sier Danielsen.

De som skal lære bort pistolbruk må levere fra seg

Egil Andre Aas leder Norges Offisersforbund (NOF). Han sier at det blir meningsløst når de som skal drive opplæring av pistol også må levere sine fra seg sine:

— Det blir som å drive opplæring på stridsvogn uten stridsvogn, sier Aas.

- Man pirker borti det som er selve grunnlaget for å være soldat. Opplevelsen blir til slutt at vi ender opp som pappsoldater. Dette river i alle oss innenfor systemet. Nå skal det spares penger, koste hva det koste vil.

Tillitsvalgt: Ser at hærsjefen har noen poenger

Pål Nygaard er NOFs hovedtillitsvalgte i Hæren. Han mener at bildet bør balanseres.

— Jeg forstår de negative reaksjonene som kommer. Folk reagerer også på at vi bruker av budsjettet vårt for å «leie» utstyr internt i Forsvaret.

— På den annen side ser jeg positivt på at man leter med lys og lykte for å få frigitt midler til faktisk øving. Hæren har et knallhardt driftsbudsjett, der utgifter bare til leie av lokaler spiser opp 20 prosent.

— Jeg ser hærsjefens intensjon med å gå gjennom hvor mange som skal ha sekundærvåpen, og samtidig ambisjonen om at folk skal ha primærvåpenet tilgjengelig. På 2000-tallet måtte vi levere inn også dette, sier Nygaard.

Her svarer hærsjef Odin Johannessen på spørsmålene fra Aftenposten:

Generalmajor Odin Johannesen.

— Hvilke tilbakemeldinger får du nå fra offiserer og profesjonelle soldater? - Våre soldater har sine våpen som en del av sin stolthet og identitet. At noen nå må levere inn sine sekundærvåpen oppleves selvfølgelig som frustrerende. Når det er sagt så vil profesjonelle soldater følge en ordre når den er gitt.

- I din pressemelding heter det at prosessen med innlevering startet for tre år siden. Spiller det en rolle at sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge er endret?

— Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i endring, og Hærens operative evne må være best mulig, innenfor de gitte rammene.

— Det er ikke soldatenes sekundærvåpen som utgjør vår forsvarsevne. At Brigade Nord kan operere med artilleri, stridsvogn og kampvogn er forsvarsevne. Derfor har jeg besluttet at sekundærvåpen skal leveres inn nå, for å på kort sikt kunne frigjøre noen midler til andre deler av vår operative virksomhet, sier Johannessen.

Odin Johannessen

— Politiet er nå bevæpnet, det motsatte skjer med Forsvarets personell, som også er involvert i trusselbildet?

— Det ligger langt utenfor mitt ansvar å mene noe om bevæpning av politiet. Hærens bevæpningskonsept er balansert og gjør at de som har behov for dobbelt bevæpning i den daglige tjenesten, fortsetter å ha dette.

- Ikke det samme som at soldatene ikke er bevæpnet

— Alle soldater i Hæren har utlevert personlig håndvåpen, som hun eller han skal ha høye ferdigheter på. Ordren om å levere inn ett våpen er ikke det samme som at soldatene ikke er bevæpnet.

- Janne Haaland Matlary har reagert sterkt på ordren som er gitt. Hva svarer du henne?

— Jeg vil takke Janne Haaland Matlary for engasjementet. Nå er jeg av den oppfatning at det er de store våpensystemene som artilleri, stridsvogn, luftvern og kampvogn, organisert i en mekanisert brigade som utgjør kjernen i vårt mobile landforsvar.

— Hvis hun skulle slå et slag for forsvaret av landet, så er det disse systemene hun burde fremsnakke. I sitt fagmilitære råd anbefaler forsvarssjefen en modernisert hær, med luftvern, kampvogner, stridsvogner og artilleri. Det viktigste for den landmilitære forsvarsevnen er at denne moderniseringen fullføres, sier Johannessen.

- Har ikke rett til å bære våpen i Norge til selvforsvar

Matlary sier altså også til oss, noe som blir publisert i dag, at «mens politi har pistol i selvforsvar og som kampvåpen i terrorsituasjoner, får altså ikke soldater ha det. Risikovurderingen sier altså at politi må ha håndvåpen, men ikke soldater?»

- Odin Johannessen, hva er din kommentar til dette?

- Det er politiet som er satt til å passe på alle landets borgere, også de militære. Vi har altså ingen rett til å bære våpen for selvforsvar i Norge. Vi bærer våpen til trening og når vi utfører vaktoppdrag, som for eksempel Kongevakt, Grensevakt og leirvakt.

- Ligger det noe i teksten i pressemeldingen som skal forstås dithen at Forsvaret ikke har den nødvendige kontrollen over håndvåpnene?

— Nei.

- Er det åpnet for en vurdering internt i Hæren om å revurdere ordren som er gitt?

— Jeg har dessverre måtte prioritere bort pistole, for enkelte, som et midlertidig tiltak nå. Hensikten er å på kort sikt kunne frigjøre noe midler til andre og høyere prioriterte deler av vår operative virksomhet. Økonomien er stram og det handler om hvor jeg velger å plassere risiko, sier Johannessen.

Han tilbakeviser at han har gitt ordre om å levere inn stridsutstyr for personell ved Krigsskolen.

  • Her er to artikler som involverer den nye hærsjefen:

Les også

  1. Forsvarssjefen mente spesialstyrker var unødvendig i Irak

  2. Rekordmange har søkt seg til Hæren

Les mer om

  1. Terrorberedskap
  2. Forsvaret