Tjenestepensjon for alle

500.000 mennesker blir tvunget over i ny pensjonsordning.

Fra 2006 er det klart for tjenestepensjon for alle.

Stortinget har allerede vedtatt at det skal innføres slik pensjon for alle, og i dag la et enstemming Banklovutvalg fram forslag til lovregler for gjennomføringen.

Forslaget antas av å få betydning for ca. 550.000 arbeidstakere som i dag ikke har tjenestepensjon, som er ansatt i rundt 130.000 bedrifter.

Vedtas til høsten

Ordningen er beregnet til å koste bedriftene om lag tre milliarder kroner årlig. En lønnstaker med en inntekt på 260.000-270.000 kroner vil få rundt 40.000 kroner i tillegg til pensjon fra folketrygden.

De store organisasjonene i arbeidslivet har vært med i utvalget som la fram en enstemmig innstilling etter bare fire ukers arbeid. Forslaget skal ut på høring med høringsfrist 8. august.

Regjeringen kommer med sitt lovforslag i forbindelse med neste års statsbudsjett midt i oktober, slik at forslaget kan vedtas av Stortinget allerede i høst.

Forhandlingstema

Finansminister Foss fikk forslaget til lovregler av Banklovutvalgets leder professor Erling Selvig.

Foss regner med at kostnadene i forbindelse med innføringen blir et tema i lønnsforhandlingene neste år. Hva virkningene kan bli, vil han ikke si noe om.

Mange av de bedriftene som ikke har hatt tjenestepensjon, er ofte små og mellomstore bedrifter uten store overskudd.

— Ordningen kommer til å bli en utfordring for bedrifter som ikke har hatt slike ordninger tidligere, men det må det tas hensyn til i kommende lønnsforhandlinger, sier finansministeren i en pressemelding fra NTB.

Bedriftene har ett år på seg for å få satt ordningen i system. Selvig tror ikke at alle vil klare å gjennomføre ordningen det første året.

Han regner med at rundt tre firedeler av foretakene vil ha brikkene på plass i 2006, men understreker at ordningen er obligatorisk for bedrifter som betaler skatt i Norge.

Lovforslaget

Det foreslås at foretak som i dag ikke har pensjonsordning for sine arbeidstakere, skal ha plikt til å opprette en pensjonsordning. Ordningen skal sikre arbeidstakerne alderspensjon i tillegg til ytelsene fra dagens folketrygd.

Organisasjoner og virksomheter i offentlig og privat sektor som «ikke har erverv til formål», omfattes ikke.

Ved innskuddsbasert pensjon skal det betales inn et innskudd på minst 2 prosent av lønn hvert år. Et tilsvarende minimumsbeløp skal betales ved ytelsesbasert pensjon.

Finansminister Per-Kristian Foss fikk overlevert forslaget til tjenestepensjonslov i dag.