Fremdeles ingen pågrepet etter droneobservasjon ved gassanlegget på Kårstø torsdag

Politiet ber om tips i saken.

Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland.

Siden torsdag kveld har politiet kontrollert personer og kjøretøy med mål om å komme i kontakt med en eventuell dronepilot.

– Foreløpig har vi ikke pågrepet noen, og det er heller ingen som har status som mistenkt i saken.

Det sier fungerende stabssjef Kjetil Lussand i Sørvest politidistrikt.

Meldingen om droneobservasjonen kom klokken 21.30 torsdag kveld.

Med bakgrunn i dette rykket politiet med ressurser. De dro til både sør- og nordsiden av Boknafjorden, sier Lussand til Aftenposten.

– Vaktholdet ved Kårstø er som før, sier han og presiserer at de er sparsomme med opplysninger om beredskap.

Begrenset informasjon

Politiet ønsker ikke gå i detaljer om etterforskningen.

– Vi ber om forståelse for at vi har begrenset informasjon å dele på nåværende tidspunkt. Politiet samarbeider videre med de aktørene det er naturlig å samhandle med, og prioriterer naturligvis dette høyt, sier Lussand.

– Hvor sikre er dere på at det var en drone som ble observert?

– Vi er relativt sikre. Det var gode observasjoner. Jeg kan ikke gi detaljer, men det er indikasjoner på at den kom sørfra. Derfor hadde vi også ressurser der, selv om anlegget ligger på nordsiden.

– Hvilken retning tok den?

– Det tyder på at den dro sørover igjen.

– Hvor vanlig er det at droner flyr over olje- og gassanlegg?

– Jeg kan bare svare for vårt område, men det er økende fokus på dette nå i mediene. Dette gjør at vi også får flere meldinger om landbaserte droneobservasjoner. En god del har vist seg å ikke være droner, så vi kan ikke konkludere med at antallet er økende.

På spørsmål om hvorfor det er farlig at det flyr droner over slike anlegg, viser Lussand til generelle luftfarsbestemmelser.

– Utover det så har Kårstø flyforbudssone av rene sikkerhetsgrunner. Vi vil ikke ha luftfart der.

Han sier Equinor må svare på hvilke skader eller konsekvenser en mulig droneflyvning over anlegget eventuelt kan ha.

Heimevernet holder vakt

Politiet ber folk ta kontakt dersom de har opplysninger.

Gassanlegget på Kårstø er et av flere anlegg der Heimevernet bistår politiet med vakthold. Tiltaket er innført etter lekkasjene på Nord Stream-kablene og observasjon av en rekke droner den siste tiden, skriver NTB.

På spørsmål om beredskapen ved anlegget i dag, sier Lussand at denne er god.

Tysvær kommune ligger i nærheten av Haugesund. Kårstø er Europas største gassprosessanlegg, og det er viktig i transport og behandling av gass og lettolje fra norsk sokkel, ifølge NTB.

Det eksporteres gass gjennom rørledningen Europipe II til Dornum og gjennom transportsystemene Statpipe og Norpipe til Emden. Begge byene ligger i Nord-Tyskland.