Foreldrene sitter igjen med flere spørsmål enn svar etter Kristiansen-frifinnelsen

– En vanskelig dag for foreldrene, sier bistandsadvokatene til foreldrene til de to jentene som ble drept i Baneheia.

Audun Beckstrøm t.h. og Håkon Brækhus, bistandsadvokatene for de etterlatte foreldrenes etter Baneheia-drapene kommenterer Riksadvokatens beslutning i saken mot Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen bør frifinnes mener riksadvokaten. Et justismord av veldig omfang er bare formaliteter unna å være et faktum.

Riksadvokat Jørn Maurud beklaget fredag på vegne av hele påtalemyndigheten den urett som er begått mot Kristiansen og hans nærmeste.

Les også

Riksadvokaten filleristet dommen fra 2002. Mener Viggo Kristiansen må frikjennes for Baneheia-drapene etter 21 år i fengsel

– Det er allerede klart for meg at denne saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som har sonet 20 år i fengsel og blitt frarøvet så mye av sitt liv, sa han.

Nye spørsmål

Han uttalte også den dypeste sympati for de etterlatte av ofrene. Han påpekte nå at flere spørsmål nå seiler opp.

Jan Helge Andersen er dømt for ett av Baneheia-drapene. Når Kristiansen nå etter alle solemerker frifinnes, har man i praksis et uløst drap.

Dette er punktet som foreldrene nå ser på som en enorm belastning.

Foreldrene til ofrene i Baneheia-saken, bistandsadvokatene Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus, møtte pressen klokken 15.30 etter riksadvokatens redegjørelse tidligere fredag ettermiddag.

– Det å sitte igjen med en uavklart drap, er tungt og vanskelig og til dels forvirrende for foreldrene, sier Beckstrøm.

– De fikk i retten i 2001- og 02 presentert det de trodde var sannheten om det som skjedde med døtre deres. I dag har Riksadvokaten sagt at det ikke var sant, legger han til.

Foreldrene var forberedt på at dette kom til å bli utfallet.

– Men det er tungt, sier Beckstrøm.

– Uholdbar situasjon

Det er fortsatt mye som må avklares, mener foreldrenes advokater. Som sier usikkerheten er en enorm belastning.

– Dessverre står man nå med en uoppklart sak. Ingen er dømt på drapet av Lena slik det står i dag. Det er i dag skapt usikkerhet om hva som egentlig skjedde, sier Beckstrøm.

Advokaten sier at dette er en uholdbar situasjon. Hva foreldrene mener om skyld eller uskyld for Kristiansens del, ville ikke foreldrene si noe om i dag. Foreldrene trenger tid til å fordøye Riksadvokatens innstilling, forklarte advokatene.

Håkon Brækhus sier foreldrene ønsket svar på hva som egentlig skjedde den 19. mai i 2000.

I klartekst: Var det én gjerningspersoner eller var det to?

Riksadvokaten sa på hans pressekonferanse tidligere at dette var utenfor hans mandat. Han tok kun stilling til om bevisene mot Viggo Kristiansen var nok til å dømme ham skyldig.