Nektet innsyn i brev om ekspedisjonssjefens opptreden: – Lite tillitvekkende

Statsråden vil ikke fortelle hvordan han vil følge opp regjeringens utvalg. Nå har departementet hans erklært ledere inhabile i saken.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er kommunal- og distriktsminister. Der er det bråk rundt et utvalg som skal se på avkommersialisering av velferdstjenester i Norge.

Aftenposten kunne onsdag avsløre internt bråk i et av regjeringens utvalg.

Flere brev beskriver en kontroversiell telefonsamtale. Samtalen var mellom en ekspedisjonssjef og et medlem i det såkalte avkommersialiseringsutvalget.

Ifølge brevene skal en ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ha skjelt ut et utvalgsmedlem i samtalen.

SV-leder Audun Lysbakken og partiet Rødt har begge ytret seg om saken. De forventer at regjeringen følger opp situasjonen i utvalget.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke svare på hvordan det skal skje.

«Statsråd Sigbjørn Gjelsvik har fått spørsmål om denne saken fra Stortinget, og vil svare Stortinget før han svarer media», skriver departementet til Aftenposten.

Departementet bekrefter imidlertid at de behandler dette som en varslingssak. Det innebærer at de har engasjert Ingelin Killengreen.

Det gjør de for å få et «uavhengig grunnlag for departementets videre oppfølging».

Behandlet innsyn der sjefen var omtalt

Aftenposten ba forrige uke om innsyn i flere brev fra utvalget til departementet. Brevene skildrer blant annet ekspedisjonssjef Jan Hjelles opptreden i telefonsamtalen.

KDD unntok brevene fra offentlig innsyn. De mente brevene i sin helhet inneholder taushetsbelagte personopplysninger.

Det er forvaltningsloven som bestemmer hvordan et departement skal gjøre vedtak i ulike saker.

Der heter det at en tjenestemann er inhabil hvis han er part i saken. Og det er Jan Hjelle i denne saken.

KDD bekrefter at han nå er erklært inhabil og part i saken.

Men forvaltningsloven går lenger.

Den sier at en underordnet ikke kan treffe en avgjørelse i en sak, dersom den direkte overordnede er inhabil.

Det var Asgeir Fløtre som behandlet innsynsbegjæringene. Han er avdelingsdirektør i KDD og underlagt Hjelle.

Fløtre anses også som inhabil nå.

Leder arbeidet for god forvaltning

Hjelle og Fløtre leder avdelingene og seksjonene som skal sørge for at norsk forvaltning har «høy tillit i samfunnet».

«Forvaltningspolitikken fastsetter felles rammer for hvordan forvaltningen bør arbeide», skriver KDD.

Med andre ord: Få har bedre forutsetninger for å kjenne til riktig saksbehandling i staten.

Likevel mener jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo at behandlingen høres tvilsom ut.

– Hvis sjefen her er involvert i en konflikt, er det lite tillitvekkende at en direkte underordnet i samme avdeling avgjør saken, sier Smith.

Habilitetsreglene tilsier at departementsråden i stedet legger avgjørelsen av innsynsspørsmålet til en ansatt i en annen avdeling, mener professoren.

Departementet opplyser at vedtak om innsyn i denne saken nå tas på nytt.