Nødnett-direktoratet fortsatte å vokse - nå legges det ned

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har fortsatt å vokse etter at nødnettet var ferdig utbygget. Nå har Regjeringen besluttet at det skal legges ned.

Direktoratet for nødkommunikasjon (i bygningen i bakgrunnen) har vokst gjennom flere år. Nå blir organisasjonen lagt ned.

Flere år forsinket og med store kostnadsoverskridelser underveis, ble nødnettet ferdig utbygget sent i 2015. Prosjektet har siden 2007 vært underlagt Direktoratet for Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

I fjor høst fortalte Aftenposten hvordan direktoratet hadde est ut til å bli fem ganger større enn først forutsatt. Til tross for at utbyggingen nå er over, har direktoratet fortsatt å vokse i år - ifølge Regjeringens budsjettdokumenter hadde det i august ti flere årsverk enn i 2015.

Nå legger Regjeringen ned hele direktoratet og overfører ansvaret for nødetatenes samband til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB), en organisering som tilsvarer den som brukes i Sverige. Endringen skjer 1. mars 2017.

Beslutningen om nedleggelsen kommer to år etter at direktoratet ble omorganisert for å «tilpasse direktoratet for fremtidige behov».

Forenkling og avbyråkratisering – og et ønske om færre direktorater – ligger bak nedleggingen, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Aftenposten har tidligere avdekket at nødnettprosjektet har kostet minst syv milliarder kroner.

Det er kalt tidenes IT-skandale i Norge, ikke bare på grunn av kostnaden, men også fordi enkelte mener at teknologien i sambandet var utdatert før nødnettet var ferdig utbygget.

Likevel mener mange ansatte i nødetatene at det nye systemet er langt bedre enn det sambandsutstyret de brukte tidligere.

Direktorat som este ut

Også selve Direktoratet for nødkommunikasjon ble langt etterhvert langt dyrere enn først forutsatt. Før etablering i 2007 ble det anslått at direktoratet skulle ha 20 ansatte og koste 35 millioner kroner årlig.

Men i fjor var det klart at både kostnaden og størrelsen på DNK var femdoblet. Med 104 ansatte og 50 millioner i konsulentutgifter kostet det 169 millioner å drifte direktoratet i 2014.

Forventer bedre samfunnssikkerhet

Etter planen skal DNKs ansvar og funksjoner overføres til DSB 1. mars 2017.

– Det forventes synergieffekter for bedre samfunnssikkerhet som følge av omorganiseringen, skriver justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i pressemeldingen.

Tor Helge Lyngstøl er direktør for Direktoratet for nødkommunikasjon og har vært med på arbeidet med å få på plass et nytt nødnett siden 1998. Her er han i arkivet i Nydalen, der det finnes tusenvis av sider med utredninger, evalueringer, analyser, kostnadsoverslag, kvalitetssikringer – som forteller historien om et prosjekt som har vært svært omfattende og teknisk utfordrende.Fra 1. mars neste år blir også direktoratet arkivert.

Blir værende i Oslo

Men de ansvarlige for nødnettet vil fortsatt jobbe i Nydalen i Oslo – og ikke hos DSB i Tønsberg.

– Det er sentralt å bevare det kompetente miljøet som i dag er i DNK for å ivareta oppgaver knyttet til Nødnett og nød- og beredskapskommunikasjon. For å unngå tap av kritisk nøkkelpersonell vil dagens lokalisering videreføres,

DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl vil fra inngå i DSBs ledergruppe etter omorganiseringen, opplyser direktoratet på sin nettside.