Norge

Bent Høie lover reform av eldreomsorgen. Jonas Gahr Støre sier velkommen etter.

– Pressekonferansen er et vitnesbyrd om fire tapte år, sier leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre om helseministerens planer for eldreomsorgen.

Ragnhild Pollestad forsøker å trene litt hver dag. 86-åringen er en av dem som har inspirert Bent Høie til å sette i gang med en innholdsreform i eldreomsorgen.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Bent Høie (H) la i formiddag frem arbeidet med en ny kvalitetsreform for eldreomsorgen: «Leve hele livet».

Jonas Gahr Støre mener Regjeringen på tampen av sin regjeringsperiode nå annonserer en reform som nesten er identisk med den som Aps landsmøte vedtok for to år siden.

– Men dagens regjering skyver regningen og ansvaret for gjennomføringen til den neste regjeringen. Det ansvaret er vi imidlertid klare til å ta, sier Støre.

Ser til Stavanger

Ragnhild Pollestad (86) får hjelp av en hjemmetrener til å trimme i stuen hjemme i Stavanger. Slikt vil helseministeren ha mer av.

86-åringen strekker og bøyer; programmet hennes minner mye om gymnastikktimene på folkeskolen for snaue 80 år siden. Pollestad er av dem som har inspirert helseminister Bent Høie (H) i arbeidet med en ny kvalitetsreform for eldreomsorgen: «Leve hele livet».

Helseministeren vil ha likere tilbud i alle kommuner og ønsker ikke flere historier om enkeltskjebner i mediene.

Bakgrunnen er at selv om mange kommuner er gode på noe, er ingen kommuner gode nok på alt.

Bent Høie trekker frem sin egen hjemkommune Stavanger som har kommet langt i hjemmerehabilitering av eldre.

– Trimmen holder meg i form

Ragnhild Pollestad bor fremdeles hjemme med hjemmesykepleie morgen og kveld. Hun fikk besøk av en hjemmetrener som ble veiledet av en fysioterapeut.

86-åringen er ikke i tvil om at trimmen holder henne i form.

For to år siden fikk Ragnhild Pollestad hjemmetrener. Hun fikk fart på kondisjonen igjen og bor fremdeles hjemme.

– Jeg burde egentlig gymme litt hver dag, men de dagene jeg går tur, synes jeg det er trening nok, sier Pollestad.

Helseministeren peker på for store forskjeller i kommunenes tilbud.

– I noen kommuner får eldre trening i hjemmet, mens tilbudet om mat på døren er dårlig. I andre kommuner får eldre middag i firetiden på sykehjemmet, men det er lite tid til sosial omgang, sier Bent Høie.

 • Les om sykepleierstudenten som nektet å servere de gamle svinekjøtt.

Store forskjeller i eldreomsorgen

Høyre og Fremskrittspartiet er sammen om å sette i gang arbeidet og sier et av hovedmålene er å viske ut forskjellene og ujevnhetene i eldreomsorgen.
På en pressekonferanse fredag formiddag sa Bent Høie at det også er mange enkelthistorier fra eldreomsorgen som viser at den ikke er god nok: Mange må vente lenge mellom måltid, eldre blir isolert og ensomme, sår blir ikke stelt.

– Hensikten er å bidra til at eldre klarer å leve hele livet og mestre sitt eget liv så lenge som mulig, og ikke halvveis, sier Bent Høie.
Han mener at enkelthistorier ikke bare er enkelthistorier, men eksempler på svikt flere steder.

Støre: Påfallende at Høie nå vil lytte til kommunene

Jonas Gahr Støre mener det er påfallende at regjeringen nå skal lytte til kommunene.

– Forklaringen er at de har lyttet for lite til kommunene i snart fire år. I stedet har de brukt tid på meningsløse forsøk, noe de eldre ikke har merket noe til. Resultatet er at mange muligheter er tapt for våre eldre som kunne fortjent bedre. sier Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Ragnhild Pollestad er eksempel på at det går an for eldre å bo hjemme og mestre sitt eget liv med litt bistand fra kommunen.

Rapporter avdekker svikt

Bent Høie sier det foreligger en rekke nasjonale rapporter fra Helsetilsynet, ombud, og Nasjonalt senter for menneskerettigheter som forteller at dette ikke er enkelthistorier, men enkelthistorier som representer eldreomsorgen.

– Det er for stor risiko for at det svikter på grunnleggende ting fra mat til innhold og aktivitet til legemiddelhåndtering og ikke minst helsehjelp, sier Høie:

 • Helsetilsynet har slått fast at mange eldre er underernært.
 • Reseptregisteret har dokumentert at halvparten av alle over 70 år har resept på minst fem legemidler.
 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter har vist at sykehjemsbeboere blir utsatt for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt

Flere eldre frykter sykepleiere med hijab. Les hva etikkrådet mener om det.

Utslitte pårørende orker ikke mer

Ukene før sykehjemsinnleggelse bruker pårørende 20 timer i uken på å pleie sin gamle mor eller far. Etter at den gamle har fått plass, er mange så utslitt at de bare er på besøk tre timer i uken.

– Pårørende opplever at de frem til innleggelse yter en så stor innsats at de blir utslitt og utmattet. Mange blir sinte, får dårlig samvittighet og sitter igjen med mange vanskelige minner fra denne tiden, sier Høie som er overrasket over å se hvor liten innsats kommunene yter før de eldre blir lagt inn på sykehjem.

Bedre mat og mer aktiviteter

Høie vil ha fokus på fem områder:

 • Behov for mat: Lite og feil mat gjør det tyngre å mestre livet. Mange eldre er så underernært og feilernært at det gir sykdom og funksjonsfall.
 • Behov for aktivitet og fellesskap: Eldre mister mye sosial kontakt når de slutter på jobben eller mister ektefellen. De har behov for møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet.
 • Behov for helsehjelp: Mange eldre lever med kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. Riktig helsehjelp gjør det lettere å mestre livet og hindrer at sykdommer forverrer seg.
 • Behov for sammenheng og gjennomføring: Mange eldre og pårørende opplever utrygghet fordi tjenestene ikke henger sammen.
 • Pårørende og personell:
  Innsatsen fra pårørende er ofte høy når skrøpelige eldre bor hjemme. Når de eldre flytter på institusjon, synker de pårørendes innsats ofte brått.

Ut i kommunene

I arbeidet med reformen skal Helse- og omsorgsdepartementets ansatte ut i kommunene for å finne de riktige grepene i den nye reformen for eldre.

– Vi planlegger i fire dialogmøter ulike steder i landet. Til dem skal vi invitere eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige og forskere.
Møtene skal handle om hvilke verktøy kommunene må ta i bruk for å forbedre tjenestene til eldre, sier Høie.

Støre: Varslet eldrereform for to år siden

For to år siden varslet Arbeiderpartiet «en kraftfull» eldrereform og tok selvkritikk etter åtte års rødgrønt styre.

I programmet foreslo de et nytt kartleggingsverktøy for å måle, styre og sammenligne tilbud som gis i eldreomsorgen. Det de ønsket å kartlegge er blant annet:

 • Kommer hjemmetjenesten som avtalt – og kommer rett person?
 • Er medisineringen riktig?
 • Hvor lenge må pleietrengende vente på tiltak?
 • Får eldre i seg nok mat?
 • Har mange har liggesår?
 • Hvordan står det til med tennene?

– Høie henter inspirasjon fra oss

Med et slikt nytt måleverktøy på plass ønsker Ap-utvalget å innføre en rekke nasjonale minstekrav til tjenester og kvalitet i eldreomsorgen. Og for å nå kravene, foreslår utvalget et nytt øremerket statlig tilskudd til helse- og omsorgssektoren i kommunene.

– Men det betyr vel at dere støtter intensjonene i Bent Høies reform?

– Jeg vil snu på det. Bent Høie henter inspirasjon fra vårt program. Det er positivt, men troverdigheten til Regjeringen blir begrenset når de kommer med dette på tampen etter fire år, sier Jonas Gahr Støre.

Les mer om

 1. Bent Høie
 2. Eldreomsorg
 3. Stavanger
 4. Sykehjem