Ny Nasjonal transportplan på nærmere 1000 milliarder kroner

Det blir ifølge Abid Raja (V) togavgang hvert 10. minutt fra alle lokaltogstasjoner innenfor Asker, Ski, Lillestrøm til Oslo S. Nå forteller Regjering og støttepartier om hva som prioriteres i Nasjonal transportplan.

Statsminister Erna Solberg har opptrådt som den reneste julenissen denne uken. Hun har vært i nord og i vest og lovet penger til flyplass og veier. Her fra en tidligere reise.

Torsdag presenterte regjerings- og støttepartiene rammene for Nasjonal Transportplan på Oslo S. Ifølge partilederne er pakken på nærmere 1000 milliarder kroner. Omtrent 45 prosent skal gå til jernbane.

– Bilpartiet Fremskrittspartiet er nemlig også blitt veldig glad i jernbane, sa finansminister Siv Jensen (Frp).

Blant prosjektene som ble nevnt er:

  • Ny togtunnel under Oslo
  • Ringeriksbanen - får byggestart i 2021. Skal redusere reisetiden mellom Oslo - Hønefoss med 50 minutter, noe som også korter ned reisetiden mellom Bergen og Oslo.
  • Utredning av baneløsning på Nedre Romerike

På spørsmål fra Aftenposten om hva som egentlig er nytt, utenom jernbanetunnelen under Oslo, svarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp):

– Vi fremskynder elektrifisering av trønderbanen, setter i gang med grenlandsbanen, finansierer ringeriksbanen og bevilger penger til mer av Intercity-strekningene. Vi har samme målsetting som forrige regjering, men legger faktisk inn pengene. Det er også nytt at strekningen Arna - Stanghelle er inne i NTP, sier Solvik-Olsen.

Togavgang hvert 10. minutt

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver Abid Raja (V) at det skal bli økt frekvens på lokaltog i hovedstadsområdet.

Flere doble togsett, togavgang hvert 10. minutt fra alle lokaltogstasjoner innenfor Asker, Ski, Lillestrøm til Oslo S.

Det skal også settes inn flere tog mellom Moss/Fredrikstad og Oslo, og fire tog i timen mellom Eidsvoll og Drammen i rushtiden.

Staten har også lovet å bidra til de store kollektivprosjektene i storbyene. Det står fast, skriver Raja.

– Flere spørsmål enn svar

Reaksjonene var blandede på pressekonferansen. Flere er avventende til planen skal legges frem senere i år.

Erik Siversten, Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann, mener det er flere spørsmål enn svar.

– Det meste av det vi har hørt om de siste dagene, er det bred enighet om. Dette er prosjekter vi tok initiativ til. Det er likevel mange ubesvarte spørsmål knyttet til ferdigstilling og finansiering av flere prosjekter. Nå må vi få hele transportplanen til Stortinget, slik at vi også får svar på hvilke prosjekter som Høyre, Frp og støttepartiene ikke prioriterer og hva som er skjøvet ut i tid, skriver han i en pressemelding.

NAF etterlyser mer om veisikkerhet og kollektivtransport.

– Folk er ikke bare avhengig av å komme seg raskt frem, det må også være trygt. I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her. Dette vet vi ikke før selve planen legges frem før nærmere påske. skriver kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Mange «lekkasjer» på forhånd

Lekkasjene om Nasjonal transportplan (NTP) har kommet jevnt og trutt denne uken.

Mandag kveld kunne Aftenposten og Bergens Tidende fortelle at Regjeringen, Venstre og KrF vil ha fortgang i planene om nye tunneler for tog under Oslo.

Som hittil har vært planlagt et lite stykke ut på 2030-tallet, tidligst. Mer tunnelkapasitet under Oslo, som ifølge utredninger har rekordstor samfunnsøkonomisk lønnsomhet, kan fordoble antall avganger på lokaltografikken.

Etter det TV 2 erfarer settes det av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen.

De borgerlige partiene gir også grønt lys for bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-triangelet helt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliarder kroner.

Torsdag morgen klokken 09.30 presenteres hovedtrekkene i den nye transportplanen på en pressekonferanse på Oslo S.

Nasjonal transportplan i sin helhet vil etter det NTB forstår ikke bli lagt fram før nærmere påske.

Det er lagt ned store summer i dagens Oslotunnel mellom Skøyen og Oslo S, for å presse flere tog inn i tunnelen. Men det er først når en ekstra tunnel er på plass at lokaltrafikken rundt Oslo virkelig kan gis et løft.

Tirsdag ble Bodø lovet ny flyplass - Bergen fikk penger til rasutsatt E16 - Tromsø til E8

Aftenposten skrev mandag at også skipstunnel ved Stad blir prioritert, og at det kommer penger til E18 vestover fra Oslo, til E18 Vinterbro-Østfolds grense og til planlegging av nye T-banetunneler under Oslo.

I løpet av uken er også dette blitt kjent:

I Bodø tirsdag bekreftet Erna Solberg at Regjeringen setter av 2,2 mrd. kroner til å flytte flyplassen lenger vekk fra byen. Flyttingen gir Bodø store arealer til byutvikling. Dette har vært omtalt som et plaster på såret for byen som mister landets største kampflybase. Den nye flyplassen skal stå klar i 2025.

Etter Bodø reiste Solberg til Bergen, der hun møtte KrF-leder Knut Arild Hareide, Helge André Njåstad (Frp) og Terje Breivik (V).

De ga beskjeden om at E16 mellom Arna og Stanghelle blir prioritert, som følge av fare for ras og stengte veier.

Også ringvei Øst fra Arna prioriteres, en planlagt ti km firefeltsvei som skal finansieres med 2,2 mrd. kroner fra staten og 2,3 mrd. i bompenger.

Også Hordfast (fergefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os) skal ifølge Solberg gjennomføres, skjønt overfor NTB understreket statsministeren at man må vurdere kostnadsnivået. Opprinnelig var det anslått å koste 26 milliarder kroner. Nå er prisen steget til 43 milliarder.

I Tromsø konstaterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at det kommer penger til E8.

Sørlandsbane og fremskyndig av E18 i Follo

I NTP settes det også av over en mrd. kroner til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ifølge Fædrelandsvennen.

Den nye togstrekningen gjennom deler av Aust-Agder og Telemark vil bidra til at reisetiden fra Kristiansand til Oslo reduseres med halvannen time.

Men slik det ligger an nå blir det ikke spleising før i 2035.

En lenge varslet nyhet er at Trønderbanen og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Ifølge NRK gis det 3,6 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene for å realisere dette.

Østlandets Blad har meldt at ny E18 mellom Retvet og Vinterbro er planlagt i første planperiode. Den nye firefeltsveien gjennom Follo ble først foreslått bygget i 2024, men nå fremskyndes byggingen til 2018.

Ifølge TV 2 har den nye transportplanen en ramme på 928,7 milliarder kroner. Bevilgningene til samferdsel skal økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene, og 2,7 milliarder de siste seks.

Ringeriksbanen: Aftenposten skrev mandag at banen får en senere oppstart enn planlagt, i 2021–2022, i stedet for 2019. Det er da tvilsomt om den blir ferdig til 2024, som resten av Indre InterCity, strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad og Tønsberg.

Kan doble jernbanekapasiteten gjennom Oslo

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreløpig ikke villet kommentere innholdet i ny Nasjonal transportplan for 2018–2029.

De rødgrønne satte seg som mål å bygge moderne, dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg i 2024, og videre til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030.

Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029.

Mandag var det møter i stortingsgruppene for Høyre, Frp, KrF og Venstre, etter at partiene i syv uker har drevet intense forhandlinger for å bli enige om et felles forslag til NTP.

I dag er det ikke minst Oslotunnelen mellom Skøyen og Oslo S som setter begrensninger for lokal- og regiontrafikk.

Samtidig kan denne prioriteringen få konsekvenser for Ytre InterCity, ettersom det kan bli vanskelig å finne store summer til begge de store jernbaneprosjektene.

  • NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart. Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
  • Men vil Arbeiderpartiet følge opp Regjeringens planer, om de får makten tilbake?

Helt nye intervjuer med samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir mer enn et hint.

Zürich økte fra 2000 til 3000 tog gjennom byen over natten

Zürich fikk i fjor høst ny jernbanetunnel under byen. Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane.

I fjor høst økte Zürich økte antall tog gjennom byen fra 2000 til 3000 over natten, nettopp takket være ny jernbanetunnel.

I sommer åpner Citybanan, en ny jernbanetunnel under Stockholm, som kan bortimot doble den svenske jernbanekapasiteten.

Både i Zürich og Stockholm smelter jernbane og T-bane tettere sammen, med stasjoner der passasjerene kan gå rett fra det ene transportmiddelet til det andre.

En tunnel for Oslo har derimot i beste fall vært varslet et lite stykke ut på 2030-tallet.

«Galskap å bygge InterCity før tunnel»

Det hører med til historien at Transportøkonomisk institutt i en rapport fra januar 2013 hevdet at det var galskap å bruke store penger på InterCity før ny jernbanetunnel under Oslo var på plass.

Den gang kalte opposisjonspartiene Høyre og Frp, med Høyres Ingjerd Schou i spissen, rapporten for et bestillingsverk fra de rødgrønne.

Høyre og Frp kalte rapporten «et alibi Regjeringen ville bruke for å hindre full utbygging av Intercity-triangelet.»

Nå kan det bli de blå partiene som bidrar til at Ytre InterCity ikke blir ferdig til 2030.

Jernbaneutredninger: Vil ta 15–20 år å planlegge og bygge

Det er gjort flere utredninger for jernbanetunnel. Med rapporter henholdsvis fra 2012 og fra 2015.

Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.

En kvalitetssikring av 2015-utredningen har vært varslet i februar-mars 2017.

Beregninger som er gjort gjør ny jernbanetunnel under Oslo til et av de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme prosjektene noensinne, på grunn av millioner av passasjerer som vil få glede av tunnelen.

Begynte forhandlingene før nyttår - intensive syv uker nå

Mandag ble partiene etter det Aftenposten erfarer enige om det aller meste rundt prioriteringene i NTP. Tirsdag kveld meldte VG med Venstres Trine Skei Grande som kilde at det er oppnådd full enighet.

– Vi er enige om mye, men det er fortsatt noe som gjenstår, sa Høyres Nikolai Astrup til NTB da et drøyt to timer lange forhandlingsmøtet på Stortinget var over ved 18-tiden mandag.

– Vi vil bygge mer vei, så derfor blir det nok det, men det kommer til å bli en reduksjon i bompengeandelen per prosjekt, sier Frps Morten Stordalen.

Venstres Abid Q. Raja sier at regjering og støttepartier hadde den første drodlingen om NTP før jul. Spørsmålet var om de fire kunne bli enige om en felles NTP.

Etter nyttår har det vært intense forhandlinger, med mange lange kvelder. Som ifølge Raja etter alt å dømme gir felles NTP-prioriteringer, klare til å bli kringkastet denne uken.

Tunnel ved Stad første gang omtalt i 1874

Ideen om en skipstunnel gjennom Stadlandet første gang lansert i 1874, i en artikkel i Nordre Bergenhus Amtstidende. Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet. Det har de nå i følge Sysla Maritim gjort hele 15 ganger i løpet av de siste 27 årene.

Nå skal tunnelen være inne i den første, forpliktend perioden av NTP.