Norge

Blir ikke klare til skolestart

Én ting er å skaffe nok PC-er, stikkontakter og låsbare skap. Rektor Unni Aadalen tror den største utfordringen blir å unngå unødig surfing i timene.

Rektor Unni Aadalen og elevrådsleder Ida Westlie Eidal er glad for at det kommer flere PC-er. Men de tror det blir utfordrende å sikre at timene ikke brukes på nettsteder som facebook eller msn.
  • Ingeborg Moe
    Journalist
  • Liv Berit Tessem

— Kanskje en må sette kateteret bakerst i klasserommet, slik at lærerne kan følge med på hva elevene har på skjermen, sier elevrådsleder Ida Westlie Eidal (17) ved Sankt Hallvard videregående skole i Lier i Buskerud. Til høsten vil de nye førsteklassingene ved skolen få hver sin bærbare PC. Elevene på annet og tredje trinn, som Ida Westlie Eidal, må klare seg med de stasjonære PC-ene som er på to datarom. Annenklassingene kan imidlertid trøste seg med at de får gratis lærebøker, som første kull. - Det er bra at alle får PC. Nå må vi planlegge nøye når vi skal bruke PC, siden vi må være på datarommet. Men det er veldig mange meninger om at det bare er førsteklassingene som får det. Noen synes det er urettferdig, sier Eidal.

Uforberedt.

I Buskerud fylkeskommune er det satt av en pott på 10 millioner til PC-kjøp. Mellom 1700 og 2000 PC-er skal kjøpes inn, avhengig av hvor mange som stiller med egen PC. De vil få 1000 kroner i kompensasjon. Rektor Unni Aadalen er glad for at de 240 elevene som starter til høsten, får egne PC-er. Men det er mye som skal på plass først. - Dette kom litt fort på oss, så det er nok ikke helt klart til skolestart, medgir hun. I første omgang skal fylkeskommunen ha anbudskonkurranse for å få kjøpt inn PC-er. I tillegg må skolene bli klare til å ta imot alle PC-ene. - I forhold til skolebygget, må vi også sørge for å ha nok ladepunkter. Klasserommene har bare et fåtall stikkontakter, og vi må ha én pr. elev. Vi skal også kjøpe inn låsbare skap til PC-ene. Og i dagens arbeidsmarked står jo ikke folk i kø for å gjøre jobber, sier Aadalen, som forøvrig har stor tro på bruk av PC i undervisningen. - Hvordan kontrollerer dere at eleven bruker datamaskinen til fag? - Den største utfordringen blir hvordan vi får brukt PC-en på en konstruktiv måte. Det har alltid vært slik at elevene har gjort andre ting i timene. Men jeg tror fristelsene blir ekstra store når man har internettilkobling, sier Aadalen. - Tror du læringsutbyttet blir større? - Ja, jeg tror PC-en er en ganske høy motivasjonsfaktor. Ved å bruke andre undervisningsmetoder øker vi motivasjonen. Men jeg tror ikke PC løser alle utfordringer, sier Aadalen.

Les også

  1. Hastekjøp av PC skaper skolekaos