Norge

Flere barn og unge blir mobbet på nett

Jenta (15) ble skjelt ut på det groveste på Facebook. De var 13 mot én. 15 prosent av norske barn og unge har opplevd digital mobbing, ifølge nye tall.

Jenta, som Aftenposten har valgt å anonymisere, ble utsatt for grov netthets. Her sitter hun hjemme sammen med sin mor.
  • Jørgen Svarstad

«Skal få hu til å føle seg som en liten drittunge og vise alle hvem stygg drittkjerring hu er. Skal få hu til å bytte skole, vil aldri se hu igjen».

Dette skal en av medelevene til den da 15 år gamle jenta ha sagt i en video som ble lagt ut på Facebook.

I den lukkede gruppen var det rundt ti slike videoer der noen av jentene uttalte seg truende og nedsettende om jenta, mens de andre applauderte i meldinger. De var 13 mot én.

Antall barn og unge som blir mobbet på nett øker, ifølge ferske tall fra Medietilsynet:

  • 15 % av norske 9-16-åringer oppgir i 2015 å ha blitt mobbet på nett, mot 13 % i 2013.
  • 7% har opplevd digital mobbing ukentlig eller månedlig, mot 4 % to år tidligere.
    Tallene fra den kommende Barn og medier-undersøkelsen ble presentert på Medietilsynets arrangement Safer Internett Day tirsdag.
Kilde: Medietilsynet ved Sentio Research.

Økningen kan delvis forklares med at det er flere 16-åringer med i undersøkelsen i år, sier Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet.

— Det andre er at bruken også øker. Man starter tidligere og man er mye mer på ulike plattformer. De gjør at man kan være mer utsatt for å få dårlige opplevelser på nett, sier han.

Ble ikke invitert i bursdager

Jenta Aftenposten møter, som i dag er 16 år, hadde gjennom flere år opplevd at hun ble baksnakket, ekskludert og mobbet av en jentegjeng på skolen. Hun kunne bli tatt inn i varmen. Så kunne de bestemme seg for at de ikke ville være venn med henne lenger, forteller hun.

Aftenposten har valgt å anonymisere henne.

Ekskludering i sosiale medier er en velkjent mobbeform. Ifølge Medietilsynet har hver fjerde 9-16-åring og så mye som 39 prosent av jenter på 15 og 16 år opplevd dette. Det er første gang Medietilsynet har spurt om dette.

.

Kilde: Medietilsynet ved Sentio Research

En kveld stilte jenta et spørsmål om lekser i gruppen. Det utløste et skred av negative kommentarer. Som at det eneste hun gjorde i gruppen var å lage dårlig stemning og «være mot oss og spørre om lekser».

Hun ble lei seg og meldte seg ut av gruppen, men senere viste en medelev hva som hadde skjedd der siden sist. I ti videoer, som det ikke var meningen at hun skulle se, ble hun skjelt ut på det groveste.

I rundt 500 meldinger ble videoene applaudert. «Ja, det er sant». Tommel opp.

Kilde: Medietilsynet ved Sentio Research.

Satte seg på do i friminuttene

Hun tok episoden svært tungt. Det var tøft å sitte i samme klasserom som jentene mens videoene spilte om og om igjen i hodet. Hun følte seg oversett og isolert på skolen. Hun opplevde at de andre «blikket» henne. Ofte satte hun seg bare på do i friminuttene til det ringte inn. Hver søndag gråt hun fordi en ny skoleuke ventet. Karakterene til den skoleflinke jenta raste nedover. På et halvt år hadde hun 30 fraværsdager.

— Digital mobbing treffer hardt. Reaksjonene er ofte at en isolerer seg og at en føler seg ensom, og det er ofte vanskelig å sette ord på hva det skyldes. Barn og unge rapporterer at dette er vondt, digital mobbing er noe av det verste de opplever, sier Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet.

Fikk medhold hos Fylkesmannen

Jenta sa fra til skolen rett etter Facebook-episoden. Men hun og foreldrene opplevde at skolen viste liten interesse for å løse saken.

Derfor klaget de skolen til Fylkesmannen, som ga familien medhold. Hun hadde ikke fått oppfylt retten sin til et godt psykososialt skolemiljø. Skolen hadde riktignok satt i gang noen tiltak: Samtaler med helsesøster og sosiallærer, møter mellom jenta og mobberne og kursing av lærere om skjult mobbing. Men Fylkesmannen fant at tiltakene ikke var egnede og tilstrekkelige. De førte ikke til at jenta fikk det bra på skolen. Skolen fikk også kritikk for at de ikke hadde tatt tak i situasjonen hennes før Facebook-episoden. Det gikk for lang tid, over en måned, før skolen fattet enkeltvedtak.

Kilde: Medietilsynet ved Sentio Research

Nå har hun begynt på videregående skole. Det går bedre.

Moren sier:

-Det går så bra som det kan gå. Hun sier til meg: «Mamma, de liker meg». Jeg spør: «Hvorfor skulle de ikke like deg». Men dette er ikke noe man glemmer, det er mange sår.

Rektor vil ikke kommentere

I et notat fastslår rektoren at jenta ble utsatt for nettmobbing. Han skriver han ikke klarte å finne ut nøyaktig hvorfor videoene var blitt laget, men at det hadde sammenheng med «andre ting som har foregått på nett på et tidligere tidspunkt». Han skriver også at undersøkelser har vist at det har vært en konfliktsituasjon mellom jenta og de andre jentene siden 5. klasse, men at «ingen av lærerne har greid å observere at det foregår mobbing av jenta».

Til Aftenposten vil rektor på skolen ikke kommentere saken:

-Jeg har taushetsplikt og kommenterer aldri elevsaker. Det pleier ikke å bli noe bra ut av det, sier rektoren.

-Hva om taushetsplikten oppheves?

-For min del er denne saken avsluttet. Jeg skjønner ikke hva du skal med dette.

Er du blitt mobbet, vært vitne til mobbing eller mobbet selv? Vi vil gjerne høre fra deg her:Del dine erfaringer med mobbing