Nå kommer MDGs faste veggisdag – men først bare for politikerne selv

Politikere og ansatte i Oslo rådhus er de som først får smake den matmessige kursendringen i hovedstaden: Elever i videregående skole får ikke vegetardag før tidligst til høsten.

Veggisdag i kantinene har vært en hjertesak for MDG og Lan Marie Nguyen Berg.
  • Solveig Ruud

— I løpet av februar blir det én dag med kun vegetarmat i rådhusets kantine, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han snakker entusiastisk om smakfull og miljøvennlig mat og poengterer at «det er mye saft i en gulrot».

I byrådserklæringen lover byrådet én vegetardag i uken i kommunens kantiner. Hvor mange kantiner dette dreier seg om, og når resten av kommunens kantiner kommer etter, kan ikke byrådslederen foreløpig si noe konkret om.

Foruten rådhuset, har 15 bydeler egne kantiner. Det samme har 33 etater. Og under noen av etatene kan det igjen være mange kantiner. For eksempel hører blant annet 22 videregående skoler inn under utdanningsetaten.

Raymond Johansen

— Vi starter med kantinen i rådhuset, men går umiddelbart i gang med å få det i andre kantiner, opplyser byrådslederen.

Håper på vegetarmat i videregående til høsten

Det er MDG som har tatt initiativ til - og fått gjennomslag for - vegetarmat minst én ukedag. Den skal

ikke innføres på sykehjem og eldresentre, ellers i alle kommunens kantiner. Vegetarmat er trendy blant ungdommen, men de må vente før tofu og brokkolikaker fortrenger annen mat.

- Hvorfor begynner dere ikke med elevene i videregående skole?

— Fordi vi vil gå foran med et godt eksempel. Det er skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) som har ansvar for videregående skoler. Hun vil komme tilbake til byregjeringen med en plan for hvordan vi kan innføre vegetardagen også der. Jeg håper vi kan få dette i gang etter sommerferien, sier Raymond Johansen.

Usikker på om de kan styre menyen overalt

Han sier de «må ta grep der vi kan ta grep», og det er i de kantinene som er direkte tilknyttet Oslo kommune.

— Når det gjelder kommunale foretak som Omsorgsbygg og Undervisningsbygg, vil vi komme med sterke oppfordringer om minst én vegetardag i uken der også, sier han og opplyser ellers at det noen steder kan være avtaler med cateringfirmaer som må reforhandles før man kommer i mål.

På spørsmål til MDGs byråd Lan Marie Nguyen Berg om hvorfor det er viktigere å servere vegetarmat i rådhusets og andre kantiner enn å bytte ut sukkerholdig mat fra kantinene i videregående skoler, forklarer hun at vegetardagen er viktig ut fra klima- og miljøhensyn.

Karbonader laget av f.eks. squash kan bli å finne i rådhuskantinen.

— Det å spise mindre kjøtt er kanskje det enkleste klimatiltaket som også har gode helseeffekter, som vi kan gjøre i hverdagen. En kjøttfridag i kantinen vil kunne inspirere til en kjøttfri dag også ellers, sier hun og legger til at det av helsemessige grunner også er viktig å redusere sukkerinnholdet i mat.

Ikke fisk på en vegetardag

Selv om både Lan Marie Nguyen Berg og enkelte Ap-politikere i rådhuset også omtaler løftet i byrådserklæringen som en «kjøttfri dag», er dét noe annet.

— Vegetarisk er det en entydig internasjonal definisjon på, sier informasjonsansvarlig Pål W. Thorbjørnsen i Norsk Vegetarforening. Foreningen, som er en paraplyorganisasjonen for folk med interesse for vegetarisme og veganisme, definerer vegetarisme slik: «et kosthold uten kjøtt og fisk (samt eventuelt andre dyreprodukter som egg og melk).»

- Er kostholdet vegetarisk, kan man altså ikke servere seikaker?

— Nei, det er poenget, sier Thorbjørnsen, som mener det er viktig å ha definisjonene i orden. Han presiserer at et kjøttfritt kosthold er noe annet og understreker at man i en vegetarisk rett «ikke kan tilsette litt fisk». Her trekker han en parallell til folk som bestiller alkohol– eller glutenfritt.

En dag kun med mat uten kjøtt og fisk blir ikke innført på sykehjem i Oslo.

— Da skal du nettopp kunne føle deg trygg på ikke å få litt gluten eller alkohol, påpeker han.

Ikke økologisk foreløpig

Ifølge byrådserklæringen skal Oslo kommune også øke innkjøpsandelen av økologisk mat til 50 prosent innen 2019. Det kommer litt sprikende signaler om hvorvidt vegetarmåltidet som nå innføres i rådhuset, skal være økologisk.

— Jeg trodde det lå i føringene her, sier byrådslederen, men det presiseres ikke i tildelingsbrevet til rådhusets forvaltningstjeneste.

Rådhusforvalter Marit Jansen, som er i gang med samtaler om meny med kantineselskapet ISS, opplyser at det ikke blir økologisk i første omgang, men at det er noe man skal komme tilbake til senere.

Professor Birger Svihus er sterkt skeptisk til å satse på økologisk mat:

MDG tror ikke på dyrere matbudsjett totalt sett

Økologisk mat er vanligvis dyrere enn annen mat, men mindre kjøtt kan ifølge MDGs byråd trekke i motsatt vei.

— Erfaringer fra andre steder viser at det går opp i opp kostnadsmessig, for når du bruker mindre penger på kjøttmat, får du mer igjen til økologiske matvarer, sier Nguyen Berg.

Byrådslederen forteller at det er finansbyråd Robert Steen som styrer innkjøpsavtalene og at arbeidet med å øke andelen innkjøp av økologisk mat har startet.


Hvis du er interessert i å lese mer om mat, kan kanskje også disse artiklene jeg har skrevet, være av interesse for deg:

  • **For kort tid siden traff jeg en kvinne fra Fauske som lager pesto av gulrotgress og marmelade av gulrot. Henne kan du lese om her:

.**

  • **Tidligere denne måneden har jeg også satt søkelys på energiinnholdet i mat i denne artikkelen:

**

  • **I forbindelse med Grüne Woche i Berlin, der jeg traff gulrotmarmeladeprodusenten, skrev jeg også om Tore Hongset, en av få saltprodusenter i Norge:

**
Det fikk meg til å gå litt dypere inn i forskjellen på ulike typer salt, som jeg har omtalt her: