Norge

Helsenettstedene må skjerpe seg

Av 39 profilerte, norske helsenettsteder var det ingen som oppfylte alle EUs kvalitetskrav, viser en ny undersøkelse fra Sosial- og helsedirektoratet. Dårligst er nettstedene til å oppgi kilder for innholdet, og hvordan stoffet velges ut.

 • Forf>

Ingen vinner.Sosial— og helsedirektoratet (SHdir) hadde planlagt å kåre Norges beste helsenettsted når kvalitetsundersøkelsen vel var gjennomført. Men kåringen av en vinner måtte droppes, rett og slett fordi ingen av de testede nettstedene besto hele EU-prøven.- Det er viktig at helsenettstedene holder høy kvalitet. Det er en jungel av nettsteder der ute, og det kan være tilfeldig hvor god informasjon man får. Følgene kan bli alvorlige hvis opplysningene ikke holder mål. For eksempel at pasienter som trenger det, likevel ikke oppsøker lege, sier avdelingsdirektør for IT-strategi og statistikk i SHdir, Hans Christian Holte.Geelmuyden.Kiese har gjennomført kartleggingen og vurderingen av et utvalg på 39 profilerte norske helsenettsteder. Undersøkelsen er gjort ved hjelp av en bredt sammensatt evalueringsgruppe med representanter fra offentlige institusjoner, organisasjoner og private aktører. Undersøkelsen viser at nettstedene er lite flinke til å oppgi kilder for innholdet. Bare to av de 39 oppfylte kriteriene. Dette ser direktoratet alvorlig på. - Det er svært viktig at folk som henter informasjon fra nettet, vet hvor den kommer fra. For det første er det betryggende for pasienten. Men det er også viktig når pasientene tar med seg opplysningene videre til legen. Det er langt lettere for legen å forholde seg til hvor troverdig informasjonen er når pasienten kan referere til en oppgitt kilde, for eksempel et vitenskapelig tidsskrift, sier Holte.Enda dårligere var nettstedene når det gjaldt å dokumentere hvordan de velger ut stoffet og kvalitetssikrer det. Ingen av nettstedene ble bedømt til å oppfylle hele kriteriet for ansvarlighet fullt ut.- Når vi ikke vet hva motivet er for å bruke akkurat den kilden istedenfor en annen, kan vi mistenke at informasjonen ikke er objektiv og at det ligger økonomiske eller politiske årsaker bak, påpeker Holte. Undersøkelsen tok ikke spesielt for seg kobling mellom reklame og redaksjonelt stoff.

Usikker informasjon

Holte påpeker at det er vanskelig å gjenskape den trygge følelsen man får ved å slå opp i et helseleksikon fra et anerkjent forlag når man surfer på helsenettsteder. Nettopp fordi man alltid er litt usikker på hvor informasjonen kommer fra, hvem som har skrevet den og hvorfor akkurat disse opplysningene er plukket ut.De norske nettstedene kom samlet best fra det når det gjaldt å tilfredsstille EUs krav om åpenhet og ærlighet; det vil si hvem som står bak nettstedet og finansierer det, og hva hensikten er.

Personvern

Personvernet blir ivaretatt i varierende grad. Klare forbedringsmuligheter, fastslår rapporten. Nettstedet bør redegjøre klart for hvordan personlige data behandles. De som stiller spørsmål om helse på Internett, bør anonymiseres, men på en rekke helserelaterte "spørsmål og svar"-fora er ikke dette tilfelle i dag. Holte sier at de ikke ble overrasket over at så få oppfylte kriteriene.- EU-kriteriene er ferske, og det tar tid å innarbeide dem. Vi vil nå gå ut med resultatene til nettstedene, og ser undersøkelsen som en måte å disiplinere dem på. I tillegg håper vi at publikum blir mer bevisst hva de skal se etter når de vurderer helseinformasjon på Internett.

 1. Les også

  Slik ble resultatene

 2. Les også

  Hver tredje bruker nettet

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Misvisende om digitalt grenseforsvar | Morten Haga Lunde

 2. NORGE
  Publisert:

  Utvalg sier ja til overvåking av all internett- og teletrafikk som krysser Norges grense

 3. NORGE
  Publisert:

  Aftenposten avslører: Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om

 4. NORGE
  Publisert:

  Hvilke digitale helsetjenester du får, avhenger av hvor i Norge du bor

 5. NORGE
  Publisert:

  To journalister vil vite om de kan ha blitt ulovlig kartlagt av Forsvaret

 6. DEBATT
  Publisert:

  Politileder advarer: De som utsettes for kriminalitet og alvorlige krenkelser glemmes i debatten om personvern