Trapper opp streiken: 1300 nye lærere tas ut i streik fra neste uke

Mange skoler vil rammes av streik kort tid etter skolestart. Her kan du få oversikt over hvilke.

Forbundsleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet varsler nå en kraftig opptrapping av lærerstreiken.

Lærerstreiken startet forsiktig med et svært begrenset uttak i juni. Det har lenge vært varslet opptrapping ved skolestart. Nå kommer den:

Om lag 1300 nye lærere går ut i streik fra mandag 22. august. Lærerne som tas ut nå, kommer i tillegg til de 45 medlemmene som ble tatt ut i streik i Bergen før sommeren.

14 kommuner og ti fylkeskommuner blir berørte. Utdanningsforbundet er tydeligere på at de er klare for en langvarig streik.

– Vi kunne ha tatt ut flere i denne fasen, men dette er et klart tegn på at Utdanningsforbundet belager seg på en langvarig streik, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i en pressemelding.

Se fullstendig liste over streikeuttaket nederst i saken

Misnøye

Utdanningsforbundet var misfornøyd med oppgjøret i kommunesektoren og sa nei til løsningen som hovedorganisasjonen Unios forhandlere ble enig med KS om i vår.

– Aller helst vil medlemmene våre være i klasserommene og ta imot elevene sine etter skoleferien. Men når KS velger å gjøre lærerne i skolen til lønnstapere for sjette år på rad har vi dessverre ikke noe annet valg, sier han.

Handal understreker at det har sittet langt inne å gå til streik denne høsten, etter streik i fjor og flere år med pandemi og stengte skoler.

Forbundslederen mener at lærerne med lengst utdanning og lengst erfaring kommer dårligst ut, og at dette er stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse.

KS: Svært uheldig

En opptrapping av streiken vil føre til en vanskelig skolestart for elever og foreldre, mener KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

– Det er svært uheldig etter to år med pandemi. Streik er et legitimt virkemiddel i et lønnsoppgjør, men når lærerorganisasjonene velger å bruke det, må de også ta ansvaret for konsekvensene, sier han.

Det er ikke mer penger å hente, ifølge KS.

– KS har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater, utover frontfaget i industrien, og har ikke mer penger å gi, sier Gangsø.

KS-direktør Tor Arne Gangsø har vært sentralt i lønnforhandlingene i kommunal sektor.

Han viser til at KS ble enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et samlet resultat i årets lønnsoppgjør.

– Når det ligger en løsning på bordet som alle andre enn tre lærerorganisasjoner støtter, sier det seg selv at handlingsrommet er svært begrenset. Vi har ett tariffoppgjør og én tariffavtale for kommuner og fylker, ikke noe eget for lærere, sier han.

Tror på langvarig streik

Fafo-forsker Kristine Nergaard sa tidligere i august lærerstreiken bli vanskelig å vinne, og at KS ikke vil komme med et nytt tilbud.

Nergaard sa da at hun trodde Utdanningsforbundet vil legge seg på noenlunde samme linje som i 2014, da 7.000 lærere var i streik ved skolestart.

– Jeg tror at den vil vare i minst to-tre uker fra opptrappingstidspunktet. Kanskje mer. Det vil også bli vanskelig å få styrt denne streiken mot tvungen lønnsnemnd, sier hun til Utdanningsnytt.no.

I Oslo kommune ble lærerne enige med arbeidsgiversiden. Der er det ingen streik i skolene.