Fra i dag av jobber kvinner gratis ut året

15. november er Likelønnsdagen. Fra i dag og ut året jobber kvinner i Norge i prinsippet gratis. Kvinner tjener 87,5 prosent av hva menn tjener, ifølge Unio.

Unio-leder Ragnhild Lied ber regjeringen sørge for en forpliktende opptrappingsplan for lønn i offentlig sektor.
  • NTB

Det er et lønnsgap på nesten 13 prosent. Og likelønnsgapet vokser med utdanning, da er gapet 20 prosent, ifølge Unio.

– Regner vi med deltid, er forskjellen hele 40 prosent. Dette er en urett som stadfester seg år etter år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Én av årsakene er at kvinner jobber langt mer deltid, og Lied peker på at det ikke er lik lønn for arbeid av lik verdi.

– Ingeniører og sykepleiere har like lang utdannelse. I kommunal sektor tjener en ingeniør i snitt 85.000 kroner mer enn en sykepleier. Kvinnedominert sektor, som helse og skole, er systematisk lavere lønna enn mannsdominert sektor. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet, sier hun.

Unio mener at den nye regjeringen må stille krav til arbeidslivets parter om en forpliktende opptrappingsplan og om utvidede rammer for tariffoppgjørene i offentlig sektor.

– Det handler om å bruke lønn som virkemiddel for å bryte kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg. Arbeidsgiverne i offentlig sektor må tilby hele stillinger og arbeidsvilkår som er til å leve med, slik at man makter å gå i hele stillinger fram til pensjoneringsalder i de kvinnedominerte yrkene, sier Lied.