Norge

26 personer har fått erstatning etter flåttbitt

Mange søker erstatning etter å ha fått borreliose etter flåttbitt. Men i løpet av 20 år har bare 26 pasienter fått ja.

Flåttbitt kan føre til bakteriesykdommen borreliose og virussykdommen TBE.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Med fint vær og uteliv øker risikoen for å bli bitt av flått. Noen får også flåttbårne sykdommer.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler ofte saker der pasienter mener de burde fått bedre eller raskere behandling etter flåttbitt. Noen mener de har vært utsatt for forsinket diagnostisering av borreliose, andre at de er feilbehandlet etter flåttbitt.

I løpet av de siste 20 årene, har NPE fattet 180 vedtak i saker der erstatningssøker har fått påvist eller mistenker at de har borreliose.

Borreliose er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Sykdommen kalles også Lyme-sykdom.

De aller fleste flåttbitt fører ikke til sykdom. Det er store lokale variasjoner når det gjelder andelen av flått som inneholder smitte. Det er funnet smitte i alt fra 1–2 prosent til over 60 prosent av flått i ulike studier.

I gjennomsnitt oppstår sykdom kun etter ca. 2 prosent av alle flåttbitt.

Diagnosen kom for sent

I de fleste flåttsakene hos NPE mener erstatningssøker at diagnosen burde vært stilt tidligere, eller at pasienten aldri ble riktig diagnostisert. I flere av sakene er det nemlig ikke blitt påvist borreliose eller flåttbitt, men erstatningssøker har en mistanke om sykdommen.

I erstatningssakene hos NPE der pasientene har fått påvist borreliose, mener mange av søkerne at svikt ved antibiotikabehandlingen har ført til en skade og/eller økonomisk tap. Andre mener at undersøkelsene i forbindelse med et mulig flåttbitt ikke var gode nok, og at det har ført til forsinket behandling.

I 26 av alle borreliose-sakene ga NPE medhold i erstatningssøkernes krav.

I over to tredjedeler av disse sakene ga de medhold for forsinket diagnostisering av sykdommen, mens de i syv saker ga medhold i at det hadde skjedd en svikt i behandlingen av bittet eller sykdommen.

 • NPE avslo kravet om erstatning i 154 saker.
 • I 107 saker fant de at det ikke hadde vært svikt i diagnostiseringen av en eventuell borreliainfeksjon
 • 15 av sakene mente de at det ikke var svikt i behandlingen som ble gitt.
 • I 32 saker konkluderte de med at det ikke var sammenheng mellom det økonomiske tapet eller skaden og borreliose-sykdommen.
Randi Eikeland tror fremdeles enkelte får forsinket diagnose. Det kan skyldes at noen ikke får åpenbare symptomer, eller at de er bitt av flått i områder der det ikke er mye flått.

Mer kunnskap hos legene

Randi Eikeland er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus.

Hun mener bestemt at de fleste leger nå setter pasienter med kjent borreliosediagnose på en antibiotikakur.

– Problemet ligger der pasienten har plager, men hvor man ikke finner noen pågående borreliose-betennelse, sier hun.

Flåttsenteret har de siste årene arbeidet mye med veiledning til fastlegene og forsøkt å formidle kunnskap om sykdommer etter flåttbitt.

– Jeg kjenner til tilfeller der diagnosen er utsatt og pasienten er blitt sykere. Dette kan nok forekomme fremdeles. Dette kan skje når pasienten har mer alvorlig borreliose med plager som legen ikke tolker som borreliose, ikke der det er de kjente hudutslettene. Det forekommer nok oftere også i områder der det ikke er mye flått, og legene ikke ser etter dette.

Ikke antibiotika kun ved bitt

Folk som blir bitt av flått får ikke automatisk antibiotika. Risikoen for å bli syk er liten. Men ifølge helsenorge.no skal lege vurdere behandling ved utslett eller påvist borreliose.

Sannsynligheten for å bli frisk etter en antibiotikakur er stor. Færre enn 1 av 10 trenger ytterligere behandling etter å ha tatt antibiotika tidlig.

Les også

 1. Wenche Tangene (58) ble bitt av flått. Og ble del av en økende statistikk.

 2. Ukens tips: Slik beskytter du deg mot flått

Les mer om

 1. Helse
 2. Flått
 3. Pasientskadeerstatning