Korrupsjonsskandalen i Stendi: Fire menn dømt for grov korrupsjon

Tre tidligere direktører og en underleverandør i Norges største velferdsselskap Stendi er dømt for grov korrupsjon.

Solnedgang sett fra en 28-fots sportsbåt av typen Windy. Bruken av denne båten som dette bildet viser, er en del av korrupsjonssaken og hadde en verdi av 360.000 kroner.

Luksusbiler. Sykler til seg selv og kona. Tomtekjøp og millionoppussing. Det er noen av ingrediensene i korrupsjonsskandalen i Stendi, Norges største velferdsselskap.

Nå er dommen mot tre av de involverte klar.

Fire menn, tre tidligere regiondirektører og en underleverandør, ble denne uken dømt for grov korrupsjon av Oslo tingrett.

Kim Larsen, toppsjef og eier av underleverandøren Skagerak-gruppen, er dømt til fire år og tre måneder i fengsel. De tre tidligere direktørene i Stendi er dømt til henholdsvis tre år og ett år og ni måneder i fengsel.

– Jeg er uenig i dommen. Det var ikke korrupsjon. Dommen blir selvfølgelig anket, sier Kim Larsen til Aftenposten.

I tillegg er tre av Stendi-direktørene dømt til å tåle inndragning av til sammen 1.796.900 kroner. Larsen får heller ikke lov til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder, ha lederstilling eller sitte i et styre i en periode på fem år.

Les også

Bakgrunn: Korrupsjonsskandalen i Stendi: «Dæven Kim! Blir ikke stort bedre.»

«Snakket varmt om dere»

Milliardkonsernet Stendi, som tidligere var kjent som Aleris Omsorg, driver alt fra institusjoner for barnevernet og fosterhjem til hjemmetjenester og seniorboliger. Over 100 kommuner kjøper tjenester fra selskapet. Den aller største kunden er Oslo kommune. Selskapet omsatte for 2,2 milliarder kroner i 2019.

Tiltalen mot de tre mennene strekker seg fra 2013 til begynnelsen av 2019.

Under rettssaken ble det lagt frem flere e-poster som viste hvordan Larsen og regiondirektørene diskuterte «private ytelser» og forhold knyttet til Aleris/Stendi samtidig.

Blant annet dette eksempelet som gjelder bruk av sykler til privat bruk:

Retten mener disse meldingene underbygger at de «private ytelsene» var en del av relasjonen mellom underleverandøren og «regiondirektørene i egenskap av deres stilling».

I retten mente de tidligere direktørene at de ikke hadde den «formelle beslutningsmyndigheten» til å inngå kontrakter. Denne makten lå i stor grad hos ledelsen i Oslo, argumenterte de.

Retten er derimot ikke i tvil om at regiondirektørene hadde «reell stor påvirkning» over hva som ble kjøpt av tjenester og hvilke leverandører man benyttet seg av. Dette kommer tydelig frem i en e-post fra en av regiondirektørene til en kollega høsten 2018:

Forsøk på kamuflering og press

Etter at de tre mennene ble kjent med etterforskningen, ble det på regiondirektørenes initiativ betalt for flere av godene de hadde fått. Det ble også forsøkt å dokumentere innholdet knyttet til disse. Retten mener dette bærer «preg av forsøk på å kamuflere» det som tidligere var avtalt.

Larsen har vært kritisk til flere deler ved etterforskningen. Blant annet et intervju gjort av Ernst & Young (EY), som var hyret inn av Stendi selv til å etterforske forholdene i selskapet. Retten avviser Larsens innvendinger.

Retten vurderer det også dit hen at Larsen ble utsatt for press fra regiondirektørene i etterkant av intervjuet med EY. Han ble oppsøkt av to av direktørene i februar 2019. Under et av disse møtene ble det også sendt e-post fra Larsens e-postadresse som beskriver innholdet i tjenestene.

Anker dommen

Forsvarsadvokat Thomas Skjelbred, som forsvarte en av regiondirektørene, sier at hans klient er uenig i at han har mottatt noen fordeler i anledning sin stilling. Han vil anke dommen i sin helhet, sier han til Aftenposten. Det vil også de to andre tidligere regiondirektørene.

– Dommen er åpenbart feil. Det kan synes som om tingretten ikke har fulgt godt nok med under bevisførselen. Dommen vil bli anket på stedet når den blir forkynt for klienten. Vi legger til grunn at saken slipper inn i lagmannsretten til full ny prøving, sier advokat Andreas Nyhaug, som forsvarte en av de tre tidligere direktørene.

Økokrim er derimot fornøy med dommen.

– Retten har avsagt en omfattende og godt begrunnet dom. Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten har vurdert bevisene på samme måte som Økokrim, sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

Hun peker på at det er en alvorlig sak og en viktig dom.

– Det dreier seg om grov korrupsjon, noe vi ikke ønsker i samfunnet. Derfor er det viktig at det reageres strengt, sier Allum.

I fjor ble en annen underleverandør for Stendi dømt til ti måneder fengsel. Han ble omtalt som sentral i å få saken kjent, blant annet ved at han varslet ledelsen i selskapet. Mannen kom med en uforbeholden tilståelse, dermed ble straffen mildere. Hverken mannen eller Økokrim anket dommen.